Pandora privacyverklaring

Pandora privacyverklaring

1.  Wat is het doel van deze Privacyverklaring

PANDORA (PANDORA, wij of ons) gebruikt informatie uit onze interacties met u en onze klanten en van bepaalde externe partijen om ons te helpen bij het bereiken van ons doel om u producten en diensten van de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden.

PANDORA respecteert de privacyrechten van zijn online bezoekers en leden van de PANDORA Club en eStore en erkent het belang van de bescherming van de informatie die over deze personen verzameld is. Om die reden hebben wij procedures opgesteld om veilig te stellen dat er op een verantwoorde manier wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid biedt u informatie over de aard van de informatie die wij verzamelen, de doelen waarvoor wij deze verzamelen en het gebruik van de informatie: hoe wij die verwerken, met wie wij die delen en welke invloed u heeft op het gebruik van uw informatie.

Door de PANDORA websites te bezoeken, waaronder www.pandora.net/nl-be/, accepteert u de content van dit privacybeleid, de Algemene voorwaarden van PANDORA, het cookiebeleid en alle andere documenten waar in dit privacybeleid naar verwezen wordt. Dit privacybeleid geeft aan voor welke doeleinden en op welke wijze wij de verzamelde of door u verstrekte informatie zullen verwerken. Lees daarom het navolgende aandachtig door om u inzicht te verschaffen in ons beleid en onze werkwijzen met betrekking tot uw informatie en manier waarop wij daarmee omgaan.

Bepaalde delen van dit privacybeleid gelden specifiek voor de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met uw gebruik van de websites en onze diensten (bijv. PANDORA Club en PANDORA eStore). Om gebruik te kunnen maken van de websites en diensten dient u zich immers te registreren bij PANDORA.

Mocht u vragen of zorgen hebben over privacyvraagstukken of heeft u vragen over de persoonlijke informatie die u aan ons heeft verstrekt, dan kunt u op elk gewenst moment contact opnemen met PANDORA. Zie voor de contactgegevens waaronder u ons kunt bereiken, het gedeelte “Contact”.

2. Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van uw informatie

PANDORA A/S en PANDORA Jewelry Belgium NV (PANDORA, wij of ons) bepalen de gebruiksdoelen en methodes voor de verwerking van uw gegevens.

3. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

Aan al onze activiteiten liggen strikt nageleefde ethische principes en wettelijke vereisten ten grondslag. Wij hebben de vaste intentie om de privacy van alle bezoekers van onze websites en van de gebruikers van onze (mobiele) applicaties te beschermen. Om die reden is de manier waarop wij informatie verzamelen en opslaan, afhankelijk van de manier waarop onze website en de gerelateerde diensten gebruikt worden.

3.1 Data verzameld via uw interactie met ons

Op onze websites en voor onze (mobiele) applicaties kunnen diverse technologieën worden gebruikt om ze te verbeteren, gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dergelijke technologieën kunnen ertoe leiden dat door ons of door derden namens ons automatisch gegevens worden verzameld. Voorbeelden van dergelijke technologieën zijn cookies, flash cookies en web analytics.

3.1.1 Click-stream data

Wanneer u een van onze websites bezoekt, worden data van uw browser naar onze server verzonden. Deze data maken het mogelijk om onze dienstverlening te optimaliseren en om uw gebruikerservaring op onze websites en met onze apps te verbeteren. Deze data worden door ons of door derden namens ons automatisch verzameld en opgeslagen.

Wij kunnen informatie over uw computer verzamelen voor het systeembeheer en om verzamelde informatie te rapporteren voor interne marketinganalysedoeleinden. Dit zijn statistische gegevens over de handelingen van onze gebruikers tijdens het browsen en de eventuele patronen daarin.

Meer specifiek kunnen deze data het volgende omvatten:

 • het IP-adres van de bezoeker,
 • de datum en uurtijd van het bezoek,
 • de verwijzende URL (de site vanaf welke de bezoeker via een link binnengekomen is),
 • de op onze website bezochte pagina's,
 • informatie over de gebruikte browser (browsertype en -versie, besturingssysteem etc.).

3.1.2 Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Lees a.u.b. Ons cookiebeleid om meer te weten te komen over ons gebruik van cookies en over het privacybeleid van de partijen die wij inschakelen voor webanalysedoeleinden of waarvan wij plug-ins op onze website hebben geïntegreerd.

3.2 Door u beschikbaar gestelde data

Naast de automatisch verzamelde data verwerken wij ook gegevens die u aan ons beschikbaar heeft gesteld. Deze gegevens houden het volgende in (maar zijn niet daartoe beperkt):

 • persoonlijke gegevens die u als individu identificeren, namelijk uw contactgegevens, waaronder uw voor- en achternaam, uw facturatie- of afleveradres, geboortedatum, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, credit- & debitcardinformatie. Wanneer u persoonlijke gegevens over een andere persoon verschaft, dient u zich ervan te verzekeren dat u het recht heeft om deze informatie met ons te delen,
 • informatie die beschikbaar werd gesteld op het moment van inschrijving om lid te worden van een PANDORA website of dienst (bijv. PANDORA Club),
 • informatie die u opgeeft bij het aanmaken van een verlanglijstje of een eigen ontwerp,
 • informatie die u opgeeft bij deelname aan een wedstrijd of promotie die wordt gesponsord door de PANDORA Group of PANDORA A/S,
 • informatie die u aan ons opgeeft via derden zoals Facebook,
 • informatie die u uploadt of deelt via onze website door gebruik te maken van onze diensten,
 • wanneer u een online profiel heeft aangemaakt, de voorkeuren en interesses die in dit profiel zijn opgeslagen (zie het onderstaande voor verdere informatie over profielen),
 • wanneer u contact met ons opneemt, kunnen wij een dossier bijhouden van die correspondentie,
 • wanneer u contact met ons opneemt om een probleem met onze website te melden of voor technische ondersteuning of customer support, kunnen wij die correspondentie of gesprekken vastleggen en opslaan.

De mogelijkheid bestaat eveneens dat wij u vragen om deel te nemen aan enquêtes die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, hoewel u niet verplicht bent daaraan deel te nemen.

Al deze gegevens worden gekarakteriseerd door het feit dat u deze informatie zelf beschikbaar heeft gesteld. Wij gebruiken deze informatie voor de doeleinden die in dit privacybeleid beschreven zijn. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren of bezwaar aan te tekenen tegen de verdere verwerking daarvan (zie subparagraaf 6).

4. Hoe worden de verzamelde gegevens gebruikt?

Wij kunnen informatie over u op de volgende manieren gebruiken:

 • om veilig te stellen dat content van onze website op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd,
 • voor doeleinden die betrekking hebben op uw bestelling; bijv. om u te informeren met betrekking tot de status van uw bestelling of levering, om aan uw verzoeken te voldoen, bijv. bij de beantwoording van een vraag over onze producten, om u te helpen om een winkel bij u in de buurt te vinden, om uw bestelling te vervullen, uw betaalpasinformatie te verwerken en/of om u diensten te verlenen onder de customer service. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om uw kredietwaardigheid te beoordelen, evt. door inschakeling van derden,
 • om uw identiteit te verifiëren en antwoord te geven op vragen en verzoeken die u tot ons richt en om uw aanvragen te verwerken en u de best mogelijke service te bieden,
 • om aan onze verplichtingen te voldoen onder de overeenkomsten en contracten die wij met u hebben gesloten,
 • om het u mogelijk te maken deel te nemen aan de interactieve mogelijkheden van onze service, wanneer u ervoor kiest dat te doen,
 • om u in kennis te stellen van veranderingen in onze diensten, wijzigingen van onze voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en/of administratieve informatie,
 • om u als lid van PANDORA-websites of -services (bijv. de PANDORA Club) gebruik te laten maken van de voordelen en diensten,
 • om onze administratie te beheren en bij te houden,
 • om uw lidmaatschap van PANDORA-websites of diensten te beheren (bijv. de PANDORA Club),
 • om het u mogelijk te maken deel te nemen aan de interactieve mogelijkheden en functies van onze website, wanneer u ervoor kiest om dat te doen,
 • om een eventueel door u aangemaakt verlanglijstje op te slaan en om uw verlanglijstje te delen met anderen,
 • om uw eigen sieraden te ontwerpen en om die ontwerpen op te slaan,
 • om het u mogelijk te maken e-mails naar andere sturen via functies van het type “naar een vriend sturen"",
 • om u in staat te stellen om deel te nemen aan prijsvragen, wedstrijden en vergelijkbare promoties en om dergelijke activiteiten te kunnen beheren. Voor sommige van deze activiteiten gelden additionele regels die bijkomende informatie kunnen bevatten over de manier waarop en de voorwaarden waaronder wij uw PI gebruiken en onthullen,
 • content op onze websites op u afstemmen en u op maat gesneden aanbod presenteren
 • misbruik of fraude voorkomen of opsporen,
 • Met uw specifieke toestemming kunnen wij contact met u opnemen met gebruikmaking van de door u beschikbaar gestelde contactgegevens (bijv. via de gewone post, e-mail, SMS, telefoon of andere elektronische middelen) voor marketing-, reclame-, advertentie- of marktonderzoeksdoeleinden. Dit btreft bijvoorbeeld informatie die betrekking heeft op PANDORA-producten, e-commerce-activiteiten, speciale aanbiedingen en promoties alsmede informatie over lokale winkelopeningstijden en winkelactiviteiten. Om het mogelijk te maken contact met u op te nemen met informatie die voor u van speciale interesse is, zullen uw interacties met PANDORA gecombineerd, geanalyseerd en gebruikt worden (waaronder, maar niet beperkt tot, uw shoppinggedrag in e-shops en in fysieke PANDORA-winkels, uw gebruik van vaste-klanten-programma's, uw beoordelingen en reviews van producten, uw contacthistorie met onze klantenservice, uw newsletter-kliks / openingsresultaten, uw surfgedrag (web tracking), de soorten newsletter waarvoor u zich heeft ingeschreven, uw deelname aan promoties of evenementen, uw interacties met en gebruik van mobiele applicaties). Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor marketing- en advertentiedoeleinden en opinie-onderzoeken. In hoofdstuk 6 vindt u informatie over uw rechten, bijv. over de manier waarop u uw toestemming kunt herroepen of uw persoonlijke gegevens kunt laten corrigeren. De duur van de periode waarin wij de door u beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens zullen gebruiken, zal niet langer zijn dan wij noodzakelijk achten, maar is niet noodzakelijkerwijze beperkt.

5. Onthulling van informatie

Een van onze kernprincipes is het feit dat wij uw gegevens met zorg en vertrouwelijk zullen behandelen. Onder voorbehoud van de in deze privacyverklaring genoemde uitzonderingen zullen wij uw gegevens niet aan derden onthullen zonder uw voorafgaande toestemming. Voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn, kunnen uw gegevens eventueel aan derden worden onthuld. Voor zover dit onder de toepasselijke wetgeving toegestaan is, bestaat de mogelijkheid dat wij uw gegevens aan andere onderdelen van de PANDORA Group doorgeven.

De mogelijkheid bestaat dat wij dienstverleners en dataverwerkingsbedrijven inschakelen om werkzaamheden te verrichten namens PANDORA. Deze diensten kunnen hosting- en onderhoudsdiensten, analysediensten, e-mail berichtendiensten, bezorgdiensten, afhandeling van betalingen, kredietwaardigheidscontroles, adrescontroles enz. inhouden. Deze derde partijen krijgen slechts toegang tot persoonlijke gegevens voor zover die nodig zijn om die specifieke diensten te kunnen verlenen. De dienstverleners en dataverwerkers worden contractueel verplicht om dergelijke informatie strikt vertrouwelijk te behandelen. Onder de contractuele voorwaarden is het hen niet toegestaan om de data te gebruiken voor andere doeleinden dan door ons aangegeven. De noodzakelijke stappen zullen worden ondernomen om veilig te stellen dat onze dienstverleners en de voor PANDORA werkende dataverwerkers de vertrouwelijkheid van uw gegevens beschermen.

Er kunnen zich gelegenheden voordat waarin wij niet-persoonlijke gegevens in anonieme vorm aan onze partners onthullen. Dergelijke niet-persoonlijke gegevens kunnen informatie inhouden over het aantal bezoekers van een website of (mobiele) applicatie gedurende een bepaalde periode.

Wij wijzen u erop dat elke informatie die u via een posting of andere interactie met PANDORA onthult (bijv. persoonlijke gegevens in door u ingediende foto's, verhalen, commentaren of video's) daarmee publieke informatie wordt die beschikbaar is voor bezoekers van de site en het algemene publiek.

Wij kunnen uw informatie onthullen voor zover wij verplicht zijn uw persoonlijke gegevens te onthullen of te delen met derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of de aanwijzingen van een rechtbank of een andere bevoegde instantie of jurisdictie of voor zover noodzakelijk is om ons privacybeleid en andere overeenkomsten af te dwingen of uit te voeren; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van PANDORA A/S of PANDORA Group, onze werknemers, klanten of anderen te beschermen. Dit betreft ook de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op de fraudebestrijding en beperking van kredietrisico's.

6. Uw rechten

Wanneer u via onze websites of anders kanalen persoonlijke gegevens aan ons beschikbaar stelt, doet u dit op volledig vrijwillige basis. Wanneer u ervoor kiest de gevraagde informatie niet beschikbaar te stellen, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde faciliteiten of voordelen voor klanten niet beschikbaar zijn. In bepaalde gevallen kunnen alleen die personen die de noodzakelijke persoonlijke gegevens aan ons hebben opgegeven, producten bestellen, gebruik maken van bepaalde diensten en op andere manieren gebruik maken van de activiteiten en aanbiedingen die op onze website en onze (mobiele) applicatie beschikbaar zijn. Afhankelijk van de exacte omstandigheden bieden wij u meerdere keuzemogelijkheden aan om u de controle over uw gegevens te laten behouden. Deze opties kunnen de online weergave en bewerking van uw gegevens inhouden. Bovendien kan de mogelijkheid bestaan om services op te zeggen, gebruikersaccounts op te heffen of informatie te krijgen over door ons opgeslagen gegevens.

U heeft het recht ons te vragen om uw persoonlijke gegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij zullen u informeren (voordat wij uw data vastleggen), wanneer wij de intentie hebben om uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of wij van plan zijn om uw gegevens aan derden te onthullen voor dergelijke doeleinden. U kunt ervoor kiezen om geen toestemming te verlenen voor een dergelijk gebruik van uw gegevens door bepaalde velden op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens vast te leggen, niet aan te vinken. U kunt u rechten ook uitoefenen door op elk gewenst contact met ons op te nemen via privacy@pandora.net of via het postadres dat aan het einde van deze privacyverklaring vermeld is.

Onze website kan, van tijd tot tijd, links naar en van de website van onze partnernetwerken en gelieerde bedrijven bevatten. Wanneer u gebruik maakt van een link om naar een van die websites te gaan, willen wij u erop wijzen dat deze websites een eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dat beleid aanvaarden. Bekijk de desbetreffende privacyverklaringen, voordat u persoonlijke gegevens indient bij dergelijke websites.

6.1 Het recht om bezwaar aan te tekenen en u uit te schrijven

E-mails die PEDORA u toestuurt en die bijv. een nieuwsbrief of marketingcontent bevatten, bieden u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor de ontvangst van dergelijke e-mails door de betreffende instructies in de e-mail op te volgen. Wanneer u geen e-mails van ons wenst te ontvangen, kunt u heel eenvoudig op de hyperlink voor de uitschrijving klikken. Wij zullen u dan verder geen e-mails meer sturen.

Mocht u geen prijs stellen op de verzameling en analyse van uw gedragingen op onze website of (mobiele) applicatie, dan kunt u via de opt-out (zoals beschreven in subparagraaf 11) aangeven dat u niet wilt dat web-analytics-data worden verzameld.

Wanneer u uw toestemming voor de toezending van promotionele informatie en aanbiedingen in het algemeen - ook via de gewone post, per e-mail, SMS, telefoon of andere elektronische middelen - wilt intrekken, kunt u dat op elk gewenst moment doen door een brief naar aan de PANDORA Group PANDORA A/S, Havneholmen 17-19, DK-1561 Copenhagen V, te sturen onder vermelding van “privacybescherming” of door een e-mail te sturen. In geval van twijfel over uw identiteit, kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren (bijv. door een kopie van uw paspoort-ID te sturen). Afgezien van de normale communicatiekosten is dit kosteloos.

Voor zover het om andere soorten berichten gaat die u ontvangt, zoals onderhoudsaankondigingen of administratieve kennisgevingen, kan de toezending van dergelijke berichten alleen worden beëindigd door uw account op te heffen, omdat dergelijke berichten een verplicht onderdeel van de gebruikersaccounts en van het bijbehorende gebruik van onze websites en (mobiele) applicaties zijn. U kunt uw account laten verwijderen door een e-mail te schrijven aan profilesupport@pandora.net.

6.2 Het recht om informatie op te vragen

U heeft het recht toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens. Door ons een brief te sturen (via het onderstaand vermelde adres), kunt u gedetailleerde informatie opvragen over de gegevens die wij van u hebben en waarvoor wij die opgeslagen hebben en gebruiken. We zullen u deze informatie verschaffen binnen 40 dagen na indiening van uw verzoek, waarbij routinematig gebruik tussen dat moment en het moment van beantwoording mogelijkerwijze zal blijven plaatsvinden. De mogelijkheid bestaat dat er u een redelijke kostenvergoeding in rekening wordt gebracht voor deze informatie (voor zover toegelaten onder de toepasselijke privacywetgeving).

6.3 Het recht om correctie te verlangen

U heeft het recht on correctie, aanvulling, verwijdering of blokkering van de over u opgeslagen informatie te verlangen. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, zullen wij u informeren of en in welke mate wij aan uw verzoek zullen voldoen. Indien wij om enige reden niet aan uw verzoek voldoen, zullen wij u informeren over de redenen waarom wij dat niet doen.

7. Beveiliging van informatie en data-integriteit

Wij nemen adequate technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen incidentele of onwettige gevallen van vernieling, verlies, wijziging, onbevoegd gebruik, onbevoegde onthulling of toegang, met name in gevallen waar de verwerking van gegevens inhoudt dat die via een netwerk worden verzonden, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking of misbruik.

PANDORA maakt gebruik van externe dataverwerkers voor de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens. Alle door PANDORA ingeschakelde externe dataverwerkers zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend verwerken volgens de instructies van PANDORA en zullen contractueel verplicht worden om zich aan strikte veiligheidsprocedures te houden bij de omgang met uw persoonlijke gegevens.

7.1 Informatiebeveiliging

PANDORA kan gebruik maken van externe zakenpartners voor het verzamelen van persoonlijke informatie namens PANDORA. In dergelijke gevallen worden met deze externe partijen geheimhoudingsovereenkomsten gesloten en worden deze door PANDORA verplicht om het privacybeleid van PANDORA volledig na te leven.

Wanneer wij een wachtwoord aan u beschikbaar hebben gesteld (of u een wachtwoord heeft gekozen) dat u toegang biedt tot bepaalde delen van onze website, bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijke omgang met dat wachtwoord. Wij verzoeken u een wachtwoord niet aan anderen te onthullen.

Helaas is de verzending van informatie via het internet niet volldig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens tijdens de verzending naar onze locatie niet garanderen; elke verzending vindt plaats voor uw eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij gebruik maken van strikte procedures en beveiligingsfuncties om onbevoegde toegang te voorkomen.

7.2 Toegang tot uw persoonlijke gegevens

PANDORA Club:

U kunt uw persoonlijke gegevens inzien en wijzigen door in te loggen bij uw account op www.pandora.net en de Club-site te openen. U kunt daar op de knop “Mijn profiel” klikken om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

Wanneer er iets veranderd is in door u verstrekte informatie, bijv. wanneer u uw e-mailadres of andere contactgegevens verandert, of wanneer u uw inschrijving bij ons opzegt, gelieve u ons dat te laten weten door uw details op de “Mijn profiel”-pagina te wijzigen of ons een e-mail te sturen met behulp van deze link.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via profilesupport@pandora.net. Indien u dat liever heeft, kunt u de wijziging van uw persoonlijke gegevens ook aan ons overlaten. Stuur in dat geval een e-mail naar het bovenstaande e-mailadres of stuur een brief naar het onderstaande postadres.

8. Sociale netwerken

In onze website en (mobiele) applicaties zijn sociale plug-ins van diverse sociale netwerken geïntegreerd. Wanneer u voor interactie met een sociaal netwerk heeft gekozen, zal uw activiteit op onze website of via onze (mobiele) applicaties ook beschikbaar worden gesteld aan sociale netwerken zoals Facebook en Twitter.

Wanneer u tijdens uw bezoek aan een van onze websites of (mobiele) applicaties ingelogd was bij een van deze sociale netwerken, bestaat de mogelijkheid dat het sociale netwerk deze informatie aan uw profiel toevoegt. Wanneer u een interactie aangaat met een van de sociale plug-ins, wordt deze informatie overgedragen aan de site van het sociale netwerk. Wanneer u geen prijs stelt op een dergelijke datatransfer, dient u uit te loggen bij uw sociale netwerk, voordat u een van onze websites of (mobiele) applicaties bezoekt.

Wij kunnen het verzamelen van data en de datatransfer via de sociale plug-ins niet beïnvloeden. Lees de privacyverklaringen van de sociale netwerken voor gedetailleerde informatie over de verzameling en transfer van persoonlijke gegevens, uw rechten en de instelling van bevredigende privacy-instellingen.

Bovendien bestaat de mogelijkheid - om uw gebruikers- en merkervaring te verbeteren - dat uw data worden doorgegeven aan derden (bijv. Facebook) voor verwerking in overeenstemming met de wetgeving op de data- en privacybescherming.

Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter: http://twitter.com/privacy

Google +: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

9. Geolocatie-diensten

Wij bieden locatiegebaseerd diensten aan binnen sommige van onze (mobiele) applicaties, zoals Google Maps en Bing Maps. Wanneer u deze (mobiele) applicaties gebruikt, kunnen deze informatie ontvangen over uw actuele locatie (zoals GPS-signalen die door een mobiele apparaat verzonden worden) of informatie die kan worden gebruikt om bij benadering uw locatie aan te geven. U kunt uw locatieservices in uw apparaat- of browserinstellingen in algemene zin activeren of deactiveren.

Wij gebruiken de Google Maps-service of Bing Maps-service om u te helpen bij vinden van de volgende PANDORA-store. Om dit te faciliteren, laden wij een beeld van Google Maps of Bing Maps en slaan wij de routegegevens en een afbeelding van de kaart op onze server op.

Voor verdere informatie over Google Maps en hun privacybeleid verwijzen wij naar:
Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Voor verdere informatie over Bing Maps en hun privacybeleid verwijzen wij naar:
Bing Maps: http://privacy.microsoft.com/en-us/fullnotice.mspx

10. Web-analyse door adobe

De webanalysediensten op onze website en (mobiele) toepassingen worden verleend door adobe (www.adobe.com). Dit houdt in dat bij een bezoek aan onze website of (mobiele) toepassingen een cookie van Adobe op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen, tenzij de instellingen van uw browser dergelijke cookies niet toelaten (zie het PANDORA cookiebeleid).

Dit houdt bovendien in dat bij een bezoek aan onze website of (mobiele) applicatie de hierboven in hoofdstuk 2 beschreven webanalysedata - inclusief de “click-stream data”, de data van “web beacons and tracking links” en in Adobe's cookies opgeslagen informatie - voor analyse naar Adobe worden verzonden namens PANDORA. Wij wijzen u erop dat in gevallen waarin u een online-profiel op onze website of in onze (mobiele) applicatie heeft aangemaakt en u bij dit profiel ingelogd bent, er een unieke identificatienummer voor dit profiel naar Adobe wordt verzonden om de webanalysedata te kunnen koppelen aan dit profiel.

Adobe treedt op als agent voor PANDORA wat inhoudt dat alleen PANDORA bepaalt voor welke doeleinden de data worden gebruikt en dat Adobe de informatie niet zal onthullen aan derden (met uitzondering van gevallen waarin dat verplicht is onder toepasselijke wetgeving of op basis van een gerechtelijk bevel. In privacytermen houdt dot in dat PANDORA de “controlerende partij” is en Adobe de “verwerker"". U kunt meer te weten komen over de relatie tussen PANDORA en Adobe in Adobe’s privacybeleid onder “Privacybeleid voor onze dienstverlening” op http://www.adobe.com/uk/privacy/analytics.html .

Wanneer u niet wenst dat informatie over uw gedrag op onze website of onze (mobiele) applicatie door Adobe wordt verzameld en geanalyseerd, kunt u voor de opt-out voor bezoekers kiezen. Afhankelijk van het type ‘opt-out’ waar u voor kiest, houdt dit in dat Adobe de verzamelde informatie anonimiseert (maar de gegevens blijft verzamelen) of volledig stopt met het verzamelen van informatie over uw bezoek. De opt-out voor bezoekers vereist dat u accepteert dat een cookie op uw computer wordt opgeslagen door adobe. U kunt de opt-out voor bezoekers aanvragen via de link in het privacybeleid-gedeelte van de Adobe-website.

11. Re-targeting technologieën

Onze website en (mobiele) applicatie maken gebruik van zogenaamde re-targeting technologieën. Deze technologie stelt ons in staat om onze bezoekers die al geïnteresseerd zijn in onze shop en onze producten, rechtstreeks te benaderen met advertenties vanaf de websites van onze partners. Wij geloven dat de weergave van gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties interessanter is voor onze klanten dan advertenties en reclame zonder persoonlijke relevantie.

Wij werken ook samen met andere bedrijven die gebruik maken van trackingtechnologieën om namens ons gericht advertenties te plaatsen op het internet. Deze bedrijven kunnen informatie verzamelen over uw bezoeken aan onze websites of (mobiele) applicaties en uw interacties met onze communicaties, waaronder advertenties en reclame.

Re-targeting technologieën analyseren uw cookies en presenteren advertenties en reclame op basis van uw eerdere surfgedrag. Zie voor verdere informatie over cookies hoofdstuk 2 van deze privacyverklaring.

12. Contactinformatie

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of ons privacybeleid, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. De contactgegevens luiden als volgt:

PANDORA Group

dataprotection@pandora.net

Als alternatief kunt u contact opnemen met PANDORA via
PANDORA A/S
Havneholmen 17-19,
1561 Copenhagen V
Denemarken
E-mail: privacy@pandora.net

13. Wijzigingen van dit beleid

PANDORA heeft zich verplicht de fundamentele principes van privacy- en databescherming na te leven. Wij herzien daarom met regelmatige tussenpozen ons privacybeleid om dit up-to-date en in overeenstemming met de principes van privacy- en databescherming te houden. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd aangepast worden om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden met betrekking tot het internet en om aan de toepasselijke wetgeving te blijven voldoen. Significante wijzigingen van het beleid worden op onze website gepubliceerd evenals een geactualiseerde versie van het privacybeleid.

Alle wijzigingen die wij in de toekomst doorvoeren in ons privacybeleid, worden gepubliceerd op deze pagina en worden u, voor zover wenselijk, meegedeeld per e-mail.

Update: November 2015

DELEN OP

Verberg artikelen op uw verlanglijst alvorens ze te delen
Mogen uw wensen vervuld worden
Je verlanglijstje is momenteel leeg

Word vandaag lid van PANDORA Club en begin uw verlanglijst te gebruiken

Voeg vandaag al artikelen aan uw verlanglijst toe

Find
Toevoegen
Het artikel is toegevoegd
Delen verlanglijstje Bekijk je cadeaulijst
Toon dit bericht niet opnieuw