Politika privatnosti kompanije Pandora

Politika privatnosti kompanije PANDORA

1.  Šta je svrha Politike privatnosti

PANDORA (PANDORA, mi ili nas) koristi informacije prikupljene u interakciji sa vama i drugim klijentima i prikupljene od trecih lica kao pomoc u ostvarivanju našeg cilja da pružimo proizvode i usluge najvišeg kvaliteta.

PANDORA poštuje pravo na privatnost svojih onlajn posetilaca i clanova Kluba PANDORA i eStore-a i priznaje znacaj zaštite informacija prikupljenih o njima. Zbog toga smo uspostavili procedure koje obezbeduju da se sa vašim licnim podacima radi na odgovoran nacin. Politika privatnosti vam daje informacije o tome koje vrste podataka prikupljamo, o razlozima zbog kojih ih prikupljamo i o korišcenju informacija, o nacinu na koji se obraduju, o tome sa kim smeju da se razmenjuju i o izborima koje imate u vezi sa korišcenjem vaših podataka.

Posecivanjem PANDORA veb-sajtova, ukljucujuci www.pandora.net/sr-latn-rs/, prihvatate sadržaj ove Politike privatnosti zajedno sa Opštim uslovima, Pravilnikom o kolacicima kompanije PANDORA i svim drugim dokumentima koji se pominju u ovoj Politici privatnosti. Ova Politika privatnosti postavlja osnove na kojima cemo obradivati sve informacije koje prikupimo od vas ili koje nam vi dostavite. Molimo vas da pažljivo procitate tekst u nastavku da biste razumeli naše poglede i praksu koji se odnose na informacije i nacine na koje cemo ih tretirati.

Odredeni delovi ove Politike privatnosti se posebno odnose na prikupljanje i obradu vaših licnih podataka u smislu vašeg korišcenja veb-sajtova i usluga (npr. Klub PANDORA i PANDORA eStore), što od vas zahteva da se registrujete kod kompanije PANDORA da biste mogli da koristite ove veb-sajtove i usluge.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa privatnošcu, ili ako imate pitanja u vezi sa licnim podacima koje ste nam dali, u svakom trenutku se možete obratiti kompaniji PANDORA. Za detalje o tome kako da nas kontaktirate, pogledajte odeljak „Podaci za kontakt“.

2. Ko je zadužen za zaštitu vaših podataka

PANDORA A/S i Clips DK d.o.o.(PANDORA, mi ili nas) odreduje svrhu i nacine obrade vaših podataka.

3. Koji licni podaci se prikupljaju?

Sve naše aktivnosti se zasnivaju na strogim etickim principima i pravnim zahtevima i posveceni smo zaštiti privatnosti svih posetilaca naših veb-sajtova i korisnika naših (mobilnih) aplikacija. Zbog toga nacin na koji prikupljamo i skladištimo informacije zavisi od toga kako se koriste naš veb-sajt i sa njim povezane usluge.

3.1 Podaci prikupljeni kroz vašu interakciju sa nama

Na našim veb-sajtovima i našim (mobilnim) aplikacijama možemo koristiti razne tehnologije kako bismo ih poboljšali, ucinili ih jednostavnijim za korišcenje, efikasnijim i bezbednijim. Takve tehnologije mogu da dovedu do automatskog prikupljanja podataka od strane nas ili trecih lica koji to rade u naše ime. Primeri takvih tehnologija su kolacici, lokalno deljeni objekti i veb analitika.

3.1.1 Podaci o putanji biranja

Kada posetite jedan od naših veb-sajtova, podaci se iz vašeg pregledaca šalju na naš server. Ovi podaci omogucuju optimizovanje naših usluga i poboljšavaju vaš doživljaj naših veb-sajtova i aplikacija. Podaci se automatski prikupljaju i skladište od strane nas ili trecih lica koja to cine u naše ime.

Možemo da prikupljamo informacije o vašem racunaru radi administracije sistema i da prenosimo zbirne informacije za potrebe interne marketinške analize. Ovo su statisticki podaci o radnjama i obrascima pregledanja sadržaja naših korisnika.

Ovi podaci narocito mogu da obuhvataju sledece:

 • IP adresu posetioca,
 • datum i vreme posete,
 • posredni URL (sajt sa koga je posetilac upucen),
 • stranice posecene na našem veb-sajtu,
 • informacije o korišcenom pregledacu (tip i verzija pregledaca, operativni sistem itd.).

3.1.2 Kolacici

Na našem veb-sajtu koristimo kolacice. Procitajte Pravilnik o kolacicima da biste saznali više o našem korišcenju kolacica i politici privatnosti ucesnika cije alatke za veb analizu koristimo ili cije softverske dodatke smo integrisali u naše veb-sajtove.

3.2 Podaci koje vi dajete

Pored podataka koji se prikupljaju automatski, takode obradujemo podatke koje ste nam vi dali. Ovo obuhvata, ali nije ograniceno na:

 • licne podatke koji identifikuju vas kao pojedinca, odnosno vaše podatke za kontakt, ukljucujuci vaše ime i prezime, adresu za ispostavu fakture ili isporuku, datum rodenja, broj telefona, broj faksa, adresu e-pošte, informacije o kreditnoj i debitnoj kartici. Ako dajete bilo kakve licne podatke o trecem licu, proverite da li imate pravo da ih podelite sa nama,
 • informacije koje dajete prilikom registrovanja za clanstvo na PANDORA veb-sajtu ili za uslugu (npr. Klub PANDORA),
 • informacije koje dajete kada kreirate Listu želja ili svoju kreaciju,
 • informacije koje dajete kada ucestvujete na takmicenju ili u promociji koje sponzoriše PANDORA Group ili PANDORA A/S,
 • informacije koje dajete preko trecih lica kao što je Facebook,
 • informacije koje šaljete ili delite preko našeg sajta korišcenjem naših usluga,
 • ako ste kreirali onlajn profil, željene postavke i interesovanja koji se cuvaju na ovom profilu (pogledajte ispod za više informacija o profilima),
 • ako nas kontaktirate, možemo da sacuvamo zapis o toj korespondenciji,
 • ako nas kontaktirate da prijavite problem u vezi sa našim sajtom ili zbog tehnicke ili korisnicke podrške, možemo da sacuvao zapis o toj korespondenciji ili razgovoru.

Takode možemo da vas zamolimo da popunite ankete koje koristimo za potrebe istraživanja, mada na njih ne morate da odgovorite. Sve ove podatke odlikuje cinjenica da ste nam sami dali ove informacije. Ove informacije koristimo za potrebe opisane u ovoj Politici privatnosti. Uvek možete da korigujete svoje licne podatke ili da uložite prigovor na njihovu dalju obradu (pogledajte pododeljak 6).

4. Kako se koriste prikupljeni podaci?

Informacije koje imamo o vama možemo da koristimo na sledece nacine:

 • da obezbedimo da sadržaj sa našeg sajta bude predstavljen na najefikasniji nacin za vas i vaš racunar,
 • za potrebe koje se odnose na vašu porudžbinu; npr. da bas obavestimo o statusu vaše porudžbine ili isporuci, da ispunimo vaše zahteve, kao što je odgovaranje na vaše pitanje u vezi sa našim proizvodima, da vam pomognemo da pronadete prodavnicu u svojoj blizini, da ispunimo vašu porudžbinu, obradimo platnu karticu, i/ili da vam pružimo korisnicke usluge. Vaše podatke možemo da koristimo i za pristup vašoj kreditnoj sposobnosti, za šta možemo da koristimo treca lica,
 • da potvrdimo vaš identitet i odgovorimo na sva pitanja koja kod nas mogu da se jave i da obradimo vaš zahtev i pružimo vam najbolju mogucu uslugu,
 • da izvršimo sve obaveze nastale iz svih ugovora izmedu vas i nas,
 • da vam omogucimo da ucestvujete u interaktivnim funkcijama naše usluge kada odlucite da to uradite,
 • da vas obaveštavamo o promenama u našim uslugama, promenama u našim odredbama, uslovima i politici i/ili drugim administrativnim informacijama,
 • da vam ponudimo beneficije i usluge kao clanu PANDORA veb-sajtova ili usluga (npr. Klub PANDORA),
 • da organizujemo i održavamo našu evidenciju,
 • da upravljamo vašim clanstvom na PANDORA veb-sajtovima ili uslugama (npr. Klub PANDORA),
 • da vam omogucimo da ucestvujete u interaktivnim funkcijama na našem sajtu kada odlucite da to uradite,
 • da skladištimo Listu želja koju napravite i da vam omogucimo da svoju Listu želja podelite sa drugima,
 • da kreirate svoj sopstveni nakit i da sacuvate te kreacije,
 • da vam omogucimo da šaljete elektronske poruke drugima preko naše funkcije tipa „pošalji prijatelju“,
 • da vam omogucimo da ucestvujete u nagradnim igrama, takmicenjima i slicnim promocijama i da upravljamo takvim aktivnostima. Neke od ovih aktivnosti imaju dodatna pravila, koja bi mogla da sadrže, dodatne informacije o tome kako koristimo i otkrivamo vaše LP,
 • prilagodavanje sadržaja vama na našim veb-sajtovima i pružanje prilagodenih ponuda
 • sprecavanje ili detekcija svih zloupotreba ili prevara.
 • Uz vaš izriciti pristanak možemo da vas kontaktiramo preko podataka za kontakt koje ste nam dali (npr. redovnom poštom, elektronskom poštom, SMS-om, telefonom ili nekim drugim elektronskim sredstvima) za potrebe marketinga, oglašavanja i istraživanja mišljenja. Na primer, ovo obuhvata informacije koje se odnose na PANDORA proizvode, aktivnosti e-trgovine, specijalne ponude i promocije, kao i informacije o otvaranju lokalnih prodavnica, aktivnostima u lokalnim prodavnicama. Da bismo mogli da vas kontaktiramo sa informacijama koje su za vas posebno zanimljive, vaša ukupna interakcija sa kompanijom PANDORA (kao što su, ali ne i iskljucivo, vaša kupovina u e-prodavnicama, u PANDORA fizickim prodavnicama, vaše korišcenje programa lojalnosti, vaše ocene i komentari o proizvodima, vaša istorija kontakata sa našom korisnickom službom, vaši rezultati kliktanja/otvaranja u biltenu, vaše ponašanje u surfovanju (veb pracenje), tipovi biltena za koje ste prijavljeni, vaše ucestvovanje u promocijama i dogadajima, vaša interakcija i korišcenje mobilnih aplikacija) bice zbirno analizirana i korišcena. Vaše licne podatke možemo da koristimo za potrebe marketinga, oglašavanja i istraživanja mišljenja. U odeljku 6 naci cete informacije o svojim pravima, npr. o tome kako da povucete svoj pristanak i korigujete svoje licne podatke.

Period korišcenja licnih podataka koje ste dostavili nece biti duži od onog koji smatramo neophodnim, ali može biti neogranicen.

5. Otkrivanje informacija

Jedan od suštinskih principa je cinjenica da cemo vaše podatke tretirati pažljivo i poverljivo. Vaše podatke necemo bez vašeg prethodnog pristanka otkrivati trecim licima izuzev onima koji su navedeni u ovoj Politici privatnosti. Ako to zahteva zakon, vaši podaci mogu biti otkriveni trecim licima. Pod uslovom da ovo dozvoljava važeci zakon, vaše podatke možemo da prenesemo drugim delovima Grupe PANDORA.

Možemo da koristimo pružaoce usluga i obradivace podataka koji ce raditi u ime kompanije PANDORA. Usluge mogu da obuhvataju usluge hostinga i održavanja, usluge analiziranja, usluge slanja e-pošte, usluge isporuke, obrada transakcija placanja, provera solventnosti i provera adrese itd. Ovim trecim licima se odobrava pristup onim licnim podacima koji su im potrebni da bi mogli da pruže odredenu uslugu. Pružaoci usluga i obradivaci podataka se ugovorom obavezuju da ce takve informacije tretirati kao najstrože poverljive. Po ugovoru im se ne dozvoljava d koriste podatke ni na koji drugi nacin, osim kako je neophodno. Preduzimaju se neophodni koraci kako bi se osiguralo da naši pružaoci usluga i obradivaci koji rade u ime kompanije PANDORA zaštite poverljivost vaših podataka.

Može doci do situacija u kojima našim partnerima u anonimnom obliku otkrivamo podatke koji nisu licni. Takvi podaci koji nisu licni mogu da sadrže informacije o broju posetilaca na veb-sajtu ili (mobilnoj) aplikaciji u odredenom vremenskom periodu.

Imajte u vidu da sve informacije koje objavite ili otkrijete kroz svoju interakciju sa kompanijom PANDORA (na primer, licni podaci koji se nalaze na fotografijama, u pricama, komentarima i video-zapisima koje šaljete) postaju javne informacije i mogu biti dostupne posetiocima sajta i široj javnosti.

Vaše informacije možemo da otkrijemo u meri u kojoj smo obavezni da otkrijemo ili podelimo vaše licne podatke da bismo ispunili sve zakonske obaveze ili naredbe suda ili bilo kog drugog tela nadležnog zakonodavstva, ili da bismo sproveli ili primenili Politiku privatnosti ili bilo koje druge sporazume; ili da bismo zaštitili prava, imovinu ili bezbednost PANDORA A/S ili PANDORA Group, naših zaposlenih, naših klijenata ili drugih. Ovo obuhvata razmenu informacija sa drugim kompanijama i organizacijama za potrebe zaštite od prevara i smanjenja kreditnih rizika.

6. Vaša prava

Ako nam preko naših veb-sajtova ili drugih kanala dajete licne podatke, to cinite iskljucivo dobrovoljno. Ako odlucite da ne želite da date tražene informacije, možda vam nece biti dostupne beneficije za klijente. U odredenim slucajevima, samo ljudi koji su nam poslali neophodne licne podatke mogu da narucuju proizvode, koriste odredene usluge i na druge nacine ucestvuju u aktivnostima i ponudama koje su dostupne na našem veb-sajtu i (mobilnoj) aplikaciji. Nudimo razlicite opcije, u zavisnosti od tacnih okolnosti, kako bismo vam pomogli da zadržite kontrolu nad svojim podacima. Ove opcije mogu da obuhvataju prikazivanje i uredivanje vaših podataka onlajn. Takode može biti moguce da se odjavite sa usluga ili obrišete korisnicke naloge ili da dobijete informacije o podacima koji se cuvaju. Imate pravo da od nas tražite da ne obradujemo vaše licne podatke za potrebe marketinga. Obavesticemo vas (pre prikupljanja vaših podataka) ako nameravamo da vaše podatke koristimo u tu svrhu, ili ako nameravamo da otkrijemo vaše podatke bilo kojom trecem licu za takve potrebe. Možete da odlucite da ne date svoj pristanak za takvu obradu tako što necete oznaciti odredena polja na obrascima koje koristimo za sakupljanje vaših podataka. Takode možete da u bilo kom trenutku iskoristite to pravo tako što cete nam se obratiti na privacy@pandora.net ili na poštansku adresu navedenu na kraju ove Politike privatnosti. Naš sajt može povremeno da sadrži veze do i od veb-sajtova naših partnerskih mreža i saradnika. Ako pratite vezu do bilo kog od ovih veb-sajtova, imajte u vidu da ovi veb-sajtovi imaju svoju politiku privatnosti i da mi ne prihvatamo nikakvu odgovornost ili obavezu u vezi sa tom politikom. Proverite ovu politiku pre nego što tim veb-sajtovima pošaljete bilo kakve licne podatke.

6.1 Pravo na prigovor i odjavljivanje

E-poruke koje vam PANDORA šalje a koje, na primer, sadrže bilten ili marketinške sadržaje, imaju i opciju za odjavljivanje i prestanak primanja takvih e-poruka pracenjem relevantnih uputstava u toj e-poruci. Ako više ne želite da primate e-poruke od nas, jednostavno možete da kliknete na ovu hipervezu za odjavljivanje i mi cemo prestati da vam šaljemo e-poruke.

Ako niste zainteresovani za prikupljanje i analizu bilo kakvih informacija o svom ponašanju na našem veb-sajtu ili (mobilnoj) aplikaciji, možete da otkažete prikupljanje podataka za veb analitiku na nacin koji je opisan u odeljku 11.

Ako želite da povucete svoj pristanak na primanje promotivnih informacija i ponuda uopšte, ukljucujuci redovnu poštu, e-poštu, SMS, telefon ili bilo koji drugi elektronski nacin, to možete da ucinite u bilo kom trenutku tako što cete pisati na adresu PANDORA Group PANDORA A/S, Havneholmen 17-19, DK-1561 Copenhagen V, sa naznakom „zaštita podataka“ ili poslati e-poruku. U slucaju da imamo bilo kakvih nedoumica u vezi sa vašim identitetom, možemo vas zamoliti da se identifikujete (npr. slanjem kopije pasoša). Osim redovnih troškova za komunikaciju, ovo je potpuno besplatno.

Kada se radi o drugim vrstama poruka koje možete dobijati, kao što su objave o održavanju ili administrativna obaveštenja, prijem takvih poruka može da se obustavi samo brisanjem naloga, jer su takve poruke obavezan deo korisnickih naloga i sa njima povezanog korišcenja naših veb-sajtova i (mobilnih) aplikacija. Vaš nalog može biti obrisan ako nam pošaljete e-poruku na adresu profilesupport@pandora.net.

6.2 Pravo na traženje informacija

Imate pravo na pristup svojim licnim podacima. Možete nam se obratiti pisanim putem (na adresu navedenu ispod) i zahtevati detalje o informacijama koje imamo o vama i razloga zbog kojih ih cuvamo. Ove informacije cemo vam dostaviti u roku od 40 dana od dana podnošenja zahteva, podložno rutinskoj obradi koja traje od tog vremena do vremena davanja odgovora. Za te informacije vam možemo naplatiti razumnu naknadu (u skladu sa važecim zakonom o obradi podataka).

6.3 Pravo na zahtevanje ispravke

Imate pravo da zahtevate ispravku, dopunu, brisanje ili blokiranje licnih podataka koje cuvamo o vama. U roku od cetiri nedelje od dana prijema zahteva, obavesticemo vas o tome da li i, ako je odgovor potvrdan, u kojoj meri možemo da ispunimo vaš zahtev. Ako zbog bilo kog razloga ne uslišimo vaš zahtev, navešcemo vam razloge za to.

7. Sigurnost celovitosti informacija i podataka

Preduzimamo odgovarajuce tehnicke i organizacione mere da zaštitimo licne podatke od slucajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmena, neovlašcenog korišcenja, otkrivanja ili pristupanja, narocito tamo gde obrada podrazumeva prenos podataka preko mreže, kao i od svih nezakonitih oblika obrade i zloupotrebe. PANDORA za prikupljanje i obradu vaših licnih podataka koristi spoljne saradnike za obradu podataka. Svi obradivaci podataka koje PANDORA angažuje kao spoljne saradnike bavice se obradom vaših licnih podataka samo u skladu sa uputstvima kompanije PANDORA i imace ugovornu obavezu da se pridržavaju strogih bezbednosnih procedura kada rade sa vašim licnim podacima.

7.1 Bezbednost informacija

PANDORA može da angažuje spoljne poslovne partnere za prikupljanje licnih informacija u ime kompanije PANDORA. U takvim slucajevima, ova treca lica podležu ugovorima o poverljivosti i imaju instrukcije od kompanije PANDORA da se u potpunosti pridržavaju Politike privatnosti kompanije PANDORA. Tamo gde smo vam dodelili (ili gde ste sami izabrali) lozinku koja vam omogucuje da pristupate odredenim delovima našeg sajta, vi ste odgovorni za cuvanje poverljivosti ove lozinke. Molimo vas da ne nikome ne dajete lozinku. Nažalost, prenos informacija preko interneta nije potpuno bezbedan. Iako cemo dati sve od sebe da zaštitimo vaše licne podatke, ne možemo da garantujemo sigurnost vaših podataka koji se prenose do našeg sajta; bilo kakav prenos je vaš sopstveni rizik. Kada dobijemo vaše informacije, primenicemo stroge procedure i sigurnosne funkcije da pokušamo da sprecimo neovlašcen pristup.

7.2 Pristup vašim licnim detaljima

Klub PANDORA:

Svojim licnim detaljima možete da pristupate i menjate ih tako što cete se prijaviti na svoj nalog na www.pandora.net i uci na sajt Kluba. Možete da kliknete na dugme „Moj profil“ i dobicete pristup svojim licnim detaljima. Ako se bilo koja informacija koju ste nam dali promeni, npr. ako promenite svoju adresu e-pošte ili druge podatke za kontakt, ili ako želite da otkažete svoju registraciju kod nas, obavestite nas o tome tako što cete urediti svoje detalje na stranici „Moj profil“ ili nam napisati e-poruku preko ove veze. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nam se obratite na profilesupport@pandora.net. Ako želite, mi umesto vas možemo da promenimo vaše licne detalje. U tom slucaju, pošaljite e-poruku na gorenavedenu adresu e-pošte ili nam pišite na poštansku adresu datu ispod.

8. Društvene mreže

Naš veb-sajt i (mobilne) aplikacije vam nude društvene programske dodatke sa raznih društvenih mreža. Ako se odlucite na interakciju sa društvenom mrežom, vaša aktivnost na našem veb-sajtu ili preko naše (mobilne) aplikacije ce takode biti dostupna društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter.

Ako ste se prijavili na neku od ovih društvenih mreža tokom vaše posete jednom od naših veb-sajtova ili (mobilnih) aplikacija, sajt društvene mreže može da doda ovu informaciju vašem profilu. Ako stupate u interakciju sa nekim od društvenih programskih dodataka, ova informacija ce biti preneta na sajt društvene mreže. U slucaju da ne želite takav prenos podataka, odjavite se sa sajta društvene mreže pre nego što udete na naše veb-sajtove ili (mobilne) aplikacije.

Mi ne možemo da uticemo na ovo prikupljanje podataka i prenos podataka preko društvenih programskih dodataka. Procitajte politiku privatnosti tih društvenih mreža za detaljne informacije o prikupljanju i prenosu licnih podataka, o tome kakva prava imate i kako možete da dodete do zadovoljavajucih podešavanja privatnosti.

Osim toga, da bismo poboljšali korisnicko iskustvo i doživljaj brenda, vaše podatke možemo da prosledimo trecem licu (npr. Facebook) radi obrade u skladu sa propisima o zaštiti podataka i privatnosti.

Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter: http://twitter.com/privacy

Google +: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

9. Usluge geolokacije

U okviru nekih naših (mobilnih) aplikacija nudimo usluge sa omogucenom opcijom lokacije, kao što su Google Maps i Bing Maps. Ako koristite te (mobilne) aplikacije, one mogu da dobijaju informacije o vašoj stvarnoj lokaciji (kao što su GPS signali koje šalje mobilni uredaj) ili informacije koje mogu da se koriste za približno odredivanje lokacije. Imate mogucnost da generalno omogucite ili onemogucite svoje usluge u vezi sa lokacijom na svom uredaju ili u postavkama pregledaca.

Mi koristimo servis Google Maps ili Bing Maps da vam pomognemo da pronadete sledecu PANDORA prodavnicu. Da bismo vam ovo olakšali, ucitavamo sliku sa Google Maps ili Bing Maps i snimamo podatke o putanji i sliku mape na našem serveru.

Za dodatne informacije o Google Maps i njihovoj politici privatnosti, posetite:
Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Za dodatne informacije o Bing Maps i njihovoj politici privatnosti, posetite:
Bing Maps: http://privacy.microsoft.com/en-us/fullnotice.mspx

10. Adobe veb analitika

Usluge veb analitike na našem veb-sajtu i (mobilnim) aplikacijama pruža adobe (www.adobe.com). To znaci da prilikom posecivanja našeg veb-sajta ili (mobilnih) aplikacija adobe stvara kolacic na vašem racunaru ili mobilnom uredaju, izuzev kada postavke vašeg pregledaca ne dozvoljavaju takve kolacice (Pravilnik o kolacicima kompanije PANDORA).

Ovo dalje znaci da se, kada posecujete naš veb-sajt ili (mobilnu) aplikaciju, podaci za veb analitiku koji su opisani ranije u poglavlju 2 – ukljucujuci „podatke o putanji biranja“, podatke od „veb svetionika i veza za pracenje“ i informacije sacuvane u kolacicima kompanije adobe – šalju u adobe radi analize za i u ime kompanije PANDORA. Imajte u vidu da, ako ste kreirali onlajn profil na našem veb-sajtu ili (mobilnoj) aplikaciji i ako ste prijavljeni na ovom profilu, u Adobe se takode šalje jedinstveni broj koji identifikuje taj profil kako bi podaci za veb analitiku mogli da se povežu sa ovim profilom.

Adobe ima ulogu agenta u odnosu sa kompanijom PANDORA, što znaci da iskljucivo kompanija PANDORA odreduje svrhu u koju se koriste podaci i da Adobe nece otkrivati informacije trecim licima (izuzev kada to nalaže zakon ili sudski nalog). U smislu privatnosti, to znaci da je kompanija PANDORA „kontrolor“, a kompanija Adobe „obradivac“. Više o odnosu izmedu kompanija PANDORA i Adobe možete saznati u Politici privatnosti kompanije Adobe pod „Privacy Policy for Our Provision of Services“ na adresi at http://www.adobe.com/uk/privacy/analytics.html.

Ako ne želite da Adobe prikuplja i ocenjuje informacije o vašem ponašanju na našem veb-sajtu ili (mobilnoj) aplikaciji, možete se prijaviti za otkazivanje usluge za posetioca. To znaci da ce Adobe, u zavisnosti od tipa otkazivanja koji izaberete, ili uciniti informacije koje sakupi anonimnim (ali ce nastaviti da prikuplja podatke) ili potpuno prestati da prikuplja podatke o vašoj poseti. Ovo otkazivanje usluge za posetioca zahteva da prihvatite kolacic koji Adobe cuva na vašem racunaru. Možete da se prijavite za otkazivanje usluge za posetioca preko veze u odeljku Politika privatnosti na veb-sajtu kompanije Adobe.

11. Tehnologije za ponovno ciljanje

Naš veb-sajt i (mobilna) aplikacija koriste tehnologije za ponovno ciljanje. Ovo nam omogucuje da se oglašavamo direktno našim posetiocima, koji su vec pokazali interesovanje za našu prodavnicu i naše proizvode sa veb-sajtova naših partnera. Verujemo da je prikazivanje personalizovanih reklama zasnovanih na interesovanjima zanimljivije za naše kupce od reklamiranja koje nema nikakvu licnu vezu.

Takode saradujemo sa drugim kompanijama koje koriste tehnologije za pracenje da bi za nas plasirale reklame na internetu. Ove kompanije mogu da prikupljaju informacije o vašim posetama na našim veb-sajtovima ili (mobilnim) aplikacijama i o vašoj interakciji sa našim sredstvima komunikacije, ukljucujuci reklamiranje.

Tehnologije za ponovno ciljanje analiziraju vaše kolacice i prikazuju reklamu na osnovu vašeg prethodnog ponašanja tokom pretraživanja interneta. Za više informacija o kolacicima procitajte odeljak 2 ove Politike privatnosti.

12. Podaci za kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja o obradi vaših licnih detalja ili o našoj politici privatnosti, ne oklevajte da nam se obratite. Podaci za kontakt su:

PANDORA Group
DataProtection@Pandora.net

Druga mogucnost je da se obratite kompaniji PANDORA na adresu
PANDORA A/S
Havneholmen 17-19
1561 Copenhagen V
Denmark
Email: privacy@pandora.net

13. Izmene ove politike

PANDORA se obavezala da ce se pridržavati fundamentalnih principa zaštite privatnosti i podataka. Zato redovno revidiramo našu politiku privatnosti da bi ona bila ažurirana i u skladu sa principima zaštite privatnosti i podataka. Ova politika privatnosti može povremeno da se promeni da bi bila u toku sa novim dešavanjima i prilikama na internetu i da bi bila u skladu sa važecim zakonima. Znacajne izmene politike bice objavljene na našem veb-sajtu zajedno sa novom verzijom politike privatnosti. Sve izmene koje ubuduce budemo unosili u našu politiku privatnosti bice objavljene na ovoj stranici i, u situacijama u kojima je to prikladno, poslate vama e-poštom.

Revizija: novembar 2015.

PODELITE NA

Sakrijte stavke na svojoj listi želja pre nego što je podelite sa drugima
Ostvarite svoje želje
Lista želja je prazna

Učlanite se u Klub PANDORA danas i počnite da koristite svoju listu želja

Počnite danas da dodajete stavke svojoj listi želja

Nađi
Dodaj
Stavka je dodata
Moja lista želja Pregledajte svoju listu želja
Ne prikazuj više ovu poruku