Правила за поверителност на Pandora

Политика за поверителност на PANDORA

1. Защо се нуждаем от Вашите лични данни?

PANDORA използва информация от нашите взаимоотношения с вас и други клиенти, както и с определени трети страни, за да постигне целта си да предоставя най-висококачествени продукти и услуги.

PANDORA зачита правата на поверителност на нашите онлайн посетители и признава важността на това да защитава събраната информация за тях. За тази цел ние създадохме процедури, които гарантират, че личните ви данни се обработват отговорно.

Тази политика за поверителност Ви информира за вида материал, който събираме, и как го правим; целите, за които го събираме и използваме; Вашите права и възможности относно използването на Вашите данни; как се обработват данните Ви и с кого могат да бъдат споделени; както и колко дълго съхраняваме информацията Ви и др. Моля, прочетете я внимателно.

Някои части от тази политика се отнасят конкретно за събирането и обработването на Вашите лични данни, когато регистрирате профил в PANDORA Club.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Определението за лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице. Подлежащо на идентификация лице е такова, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, по-специално чрез идентификатор, като например име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

Когато използваме термина “обработка”, имаме предвид всяка операция или набор от операции, извършвани върху лични данни или върху набори от лични данни, независимо дали чрез автоматизирани средства, като например събиране, записване, организиране, структуриране, съхраняване, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или по друг начин предоставяне, привеждане в съответствие или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

2. Кой контролира данните?

PANDORA A/S определя целите и средствата за обработка на Вашите лични данни. Съобразявайки се с правните си отговорности, администраторът на данни е юридически отговорен за съхраняването и използването на лична информация на компютър или в ръчни файлове.

Данни за контакт:

PANDORA A/S
Havneholmen 17-19
1561 Копенхаген V
Дания
ДДС №: 28505116
Тел.:+45 36 72 00 44
E-mail: privacy@pandora.net

PANDORA няма Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД). Ако имате някакви въпроси или притеснения относно поверителността или ако искате да направите запитване относно личните данни, които сте ни предоставили, моля, свържете се с PANDORA по всяко време. За подробности за това как да се свържете с нас, моля, вижте "Информация за връзка" или изпратете имейл директно до нашия Отговорник за поверителността: privacy@pandora.net

3. Какви лични данни се събират?

Всички наши дейности се основават на стриктни етични принципи и законови изисквания и ние се ангажираме да защитаваме поверителността на всички посетители на нашите уебсайтове и на потребителите на нашите (мобилни) приложения. Поради тази причина начинът, по който събираме и съхраняваме информация, включително лични данни, зависи от начина, по който се използва нашият уеб сайт и свързаните с него услуги. Ние не събираме никакви чувствителни данни за вас.

3.1 Данни, събрани чрез вашето взаимодействие с нас

На нашите уебсайтове и на нашите (мобилни) приложения могат да се използват различни технологии, за да можем да ги подобрим, да ги направим по-лесни за ползване, по-ефективни и по-сигурни. Такива технологии могат да доведат до събирането на лични данни от нас или от трети страни от наше име. Примери за такива технологии са “бисквитките”, flash “бисквитките” и уеб анализите.

Нашият сайт може от време на време да съдържа връзки към и от уебсайтовете на нашите партньорски мрежи и филиали. Ако последвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уеб сайтове имат свои собствени правила за поверителност, за които ние не носим отговорност. Моля, проверете тези политики, преди да подадете каквито и да било лични данни в техните уебсайтове.

3.1.1 Данни, генерирани чрез „поток от щраквания”

Когато посещавате нашия уебсайт, се изпращат данни от Вашия браузър на нашия сървър. Тези данни ни дават възможност да оптимизираме услугите си и да подобрим вашето преживяване в нашите уебсайтовеи приложения. Данните се събират автоматично и се съхраняват от нас или от трети страни от наше име.

Може да събираме информация за Вашия компютър за целите на системната администрация, както и да съобщаваме обобщена информация за целите на вътрешен маркетингов анализ. Това са данни за действията в браузъра и моделите на нашите потребители и могат да включват следното:

IP адрес на посетителя

Дата и час на посещението

Препращащ URL адрес (сайтът, от който е пренасочен посетителят)

Посетени страници и пътуване на потребителя в нашия уебсайт

Информация за използвания браузър (тип, версия, операционна система и др.)

2. “Бисквитки”

Ние използваме “бисквитки” на нашия уебсайт. Моля, прочетете нашата Политика за “бисквитките”, за да научите повече за това как използваме “бисквитките” и за политиките на поверителност на страните, от които използваме инструменти за уеб анализ или за които сме интегрирали плъгини на нашите уебсайтове.

3. Технологии за повторно насочване

Нашият уеб сайт и (мобилни) приложения използват технологии за повторно насочване. Това ни позволява да рекламираме директно и лично на посетители, които вече са проявили интерес към нашите продукти и/или пазаруват чрез нашите партньорски уебсайтове.

Също така работим с компании, които използват технологии за проследяване, за да показват реклами от наше име в интернет. Тези компании могат да събират информация за посещенията ви в нашите уебсайтове или (мобилни) приложения, както и вашите взаимодействия с нашите съобщения, включително реклами.

Технологиите за повторно насочване анализират “бисквитките” Ви и показват реклами въз основа на поведението Ви при браузване в миналото. За допълнителна информация относно “бисквитките”, моля, вижте раздел 3.1.2 на настоящата политика за поверителност.

3.2 Предоставени от Вас данни

В допълнение към данните, събрани чрез автоматизирани средства (вж. 3.1), ние също така обработваме данните, които Вие сте ни предоставили. Това включва, но не се ограничава до:

 Лични данни, които Ви идентифицират като физическо лице, а именно Вашата информация за контакт, обръщение, включително Вашето име и фамилия, дата на сватбата, деня, в който сме се срещнали, фотографско изображение, адрес(и) за фактуриране, пощенски код, дата на раждане, пол, телефонен номер, имейл адрес, информация за кредитни и дебитни карти. Ако предоставите личните данни на друго лице, моля, уверете се, че имате правото да споделите тази информация с нас.

 Информацията, предоставена от Вас в момента на регистрация на профил в PANDORA.

 Предоставената информация, когато създавате Списък с желания, запазвате размерите си, запазвате дизайни, запазвате любимите си магазини, запазвате списъка си с бижута, запазвате списъка си ESSENCE COLLECTION.

 Информация, която предоставяте, когато участвате в конкурс или промоция, спонсорирана от PANDORA Group или PANDORA A/S.

Информация, която ни предоставяте чрез трети страни, като например Facebook и WeChat.

Информация, която качвате или споделяте чрез нашия сайт, като използвате нашите услуги.

 Ако сте създали онлайн профил при нас: предпочитанията и интересите, съхранявани в този профил (моля, вижте по-долу за допълнителна информация относно тези профили).

Ако се свържете с нас, може да запазим запис на Вашата кореспонденция.

Ако се свържете с нас, за да подадете сигнал за проблем с нашия сайт или за техническа и/или клиентска поддръжка, може да запазим запис на Вашата кореспонденция или разговор.

Ако изберем да участваме в процедура за алтернативно разрешаване на спорове (АРС), достъпна чрез платформата за онлайн разрешаване на спорове (ОРС), може да разкрием лични данни на Европейската комисия в качеството ѝ на оператор на платформата за ОРС и на всеки доставчик на алтернативно разрешаване на спорове, назначен да разреши спора.

Можем също така да ви помолим да попълните проучвания, които да използваме за проучвателни цели, макар че не сте задължени да отговорите на тях. Всички тези данни се характеризират с факта, че сте ги предоставили доброволно. Ние използваме тази информация за целите, описани в настоящата политика за поверителност. Вие можете по всяко време да изменяте личните си данни или да отказвате по-нататъшната им обработка (Моля, вижте параграф 7).

4.Как се обработват събраните данни?

Когато се регистрирате за профил в PANDORA с членство в PANDORA Club, ние може да обработваме Вашите лични данни по следните начини:

 За да се уверим, че съдържанието от нашия сайт е представено на Вашия компютър по най-ефективния начин.

 За цели, свързани с Вашата поръчка; например за да ви уведомим за състоянието на Вашата поръчка или доставка; за да изпълним Вашите искания, като например да отговорим на въпрос относно нашите продукти; за да ви помогнем да намерите магазин близо до Вас; за да изпълни Вашата поръчка; за да обработим Вашата платежна карта и/или да ви предоставим обслужване като клиенти. Може да използваме Вашите данни, за да оценим кредитоспособността Ви, за което може да използваме трети страни.

 За проверка на самоличността ви и отговор на всякакви въпроси, които може да повдигнете при нас; за да обработим Вашата заявка и да Ви предоставим възможно най-добрата услуга.

 За да изпълняваме задълженията си, произтичащи от договори, сключени между Вас и нас.

 За да можете да участвате в интерактивните функции на нашите услуги, когато решите да направите това.

 За да Ви уведомяваме за промени в нашите услуги, условия, политики и/или друга административна информация.

 За да Ви предоставяме предимствата и услугите като притежател на профил в PANDORA или потребител на нашите услуги (напр. PANDORA Club).

 За да администрираме и поддържаме нашите архиви.

 За да управлявате членството си в PANDORA Club.

 За да съхранявате Списък с желания, който можете да създадете, и да можете да споделяте своя Списък с желания с други хора.

 За да запазите размерите на пръстените и гривните и да можете да ги споделяте с други хора.

Да можете да изпращате имейли на други хора чрез функцията “изпрати на приятел”.

Да можете да участвате в лотарии, състезания и подобни промоции, както и да администрираме такива дейности. Някои от тези дейности имат допълнителни правила, които биха могли да съдържат допълнителна информация за това как използваме и разкриваме Вашата лична информация.

За да персонализирате съдържанието си в нашите уебсайтове, за да Ви предоставяме персонализирани оферти.

За да предотвратяване и/или откриваме злоупотреба или измама.

С Ваше разрешение може да се свържем с Вас директно чрез предоставените от Вас данни (например пощенски услуги, имейл, текстово съобщение, телефон или друго електронно средство) за целите на маркетинга, рекламата и изследванията на пазара. Това например включва информация, свързана с продукти на PANDORA, дейности за електронна търговия, специални оферти и промоции, както и информация за отварянето и дейностите на местните магазини. За да можем да се свързваме с Вас с информация, която е от особен интерес за Вас, цялостното Ви взаимодействие с PANDORA (като например, но не само поведението Ви при пазаруване в нашия онлайн магазин и във физическите магазини PANDORA, използването на програми за лоялност; вашите оценки и рецензии на продуктите; историята на вашите контакти с нашето обслужване на клиенти; резултатите от кликванията/отварянията на Вашия бюлетин; поведението Ви при сърфиране (уеб проследяване); видовете бюлетин, за които сте абонирани; участието Ви в промоции или събития; взаимодействията Ви и използването на мобилни приложения) ще бъдат анализирани и използвани съвместно. Може да използваме Вашите лични данни за маркетингови, рекламни и пазарни проучвания. В параграф 7 ще намерите информация за своите права, напр. как да оттеглите съгласието си или да промените личните си данни.

4.1 Когато посещавате някой от уебсайтовете на PANDORA, Вашите лични данни могат да бъдат обработвани по следните начини:

 Анализи на съдържание, A/B тестване и сърфиране в продукти

 Анализ на източника на трафик

 Анализ на вътрешното търсене

 Анализ на покупките

 Анализ на устройствата

 Повторното насочване на маркетинг

5. Правно основание

Когато купувате артикул в нашия онлайн магазин, създавате профил при нас или сключвате друга форма на споразумение с нас, ние ще обработваме Вашите конвенционални лични данни с тази конкретна цел. Също така може да обработим конвенционалните Ви лични данни, ако например имате заявка или нещо подобно, което предхожда Вашето решение да сключите споразумение с нас.

Правното основание, въз основа на което може да обработваме Вашите лични данни, е посочено в член 6 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679 относно личните данни (GDPR), тъй като обработката на Вашите данни е необходима, за да изпълним нашето споразумение с Вас или за да обработим Вашите запитвания и други подобни, преди сключването на споразумение.

Също така може да обработваме обикновените Ви лични данни въз основа на правилата в GDPR член 6 1, буква е), освен ако нашите интереси не са по-незначими от Вашите права на личен живот и законна свобода. Имаме легитимен интерес да обработваме личните Ви данни (име и имейл адрес) както за маркетингови, така и за аналитични цели. Нашият легитимен интерес се основава на Вашите предпочитания, така че да можем по-добре да персонализирате предложенията си към Вас и в крайна сметка да предлагаме продукти и услуги, които по-добре отговарят на Вашите нужди и желания. Освен това имаме легитимен интерес да обработваме Вашите лични данни за аналитични цели.

6.Разкриване на лични данни

Третирането на данните ви с най-голяма грижа и поверителност е една от основните ни ценности. Ако това се изисква от закона, вашите данни могат да бъдат разкрити на трети страни. Ние използваме доставчици на услуги и лица, обработващи данни, за да обработват данни от наше име. Тези услуги включват услуги за удостоверяване, хостинг и поддръжка, услуги за анализ, услуги за електронна поща, услуги за доставка, обработка на платежни транзакции, платежоспособност, адреси и електронни писма. Тези трети страни са нашите лица, обработващи данни, и те могат да обработват лични данни само до степента, необходима за предоставянето на техните услуги. Нашите лица, обработващи данни, са задължени по договор да третират такава информация с най-строга степен на поверителност. На тях им е забранено да използват данните по начин, различен от този, който се изисква. Предприети са необходимите стъпки, за да се гарантира, че нашите лица, обработващи данни, включително доставчици на услуги и други обработващи лица, работещи от името на PANDORA, поддържат и защитават поверителността на Вашите данни.

Някои от нашите лица, обработващи данни, са разположени извън ЕС/ИССС. Следователно ние ще споделяме Вашите лични данни с държави извън ЕС/ЕИП. Въпреки това, ние ще предоставяме тази информация само при условие, че получателят отговаря на приложимите изисквания, включително:

 Въпросната държава се счита за сигурна трета държава.

 Въпросният доставчик се присъединява към Образците на договори на Европейската комисия за прехвърляне на лични данни на трети страни.

 Въпросният доставчик е сертифициран съгласно чл. 40 от GDPR; или

 Въпросният доставчик има набор от одобрени Обвързващи корпоративни правила.

Възможно е да има случаи, при които разкриваме на нашите партньори нелични данни в анонимна форма. Тези нелични данни могат да включват информация за броя посетители на уебсайт или (мобилно) приложение в определен период от време.

Моля, обърнете внимание, че всяка информация, която публикувате или разкривате чрез взаимодействието си с PANDORA (например личните данни, съдържащи се в снимките, историите, коментарите и видеоклиповете, които изпращате), ще станат обществена информация и може да са достъпни за посетителите на сайта, както и за широката общественост.

Ние може да разкрием Вашата информация до степента, в която сме задължени да разкриваме или споделяме Вашите лични данни, за да се съобразим с каквото и да било правно задължение или указания на Съда или на друг компетентен орган, или за да наложим или приложим нашата политика за поверителност и други споразумения; или за да защитим правата, собствеността или безопасността на PANDORA A/S или Групата PANDORA, нашите служители, нашите клиенти или други. Това включва обмен на информация с други компании и организации с цел защита от измами и намаляване на кредитния риск.

Ако изберем да участваме в процедура за алтернативно разрешаване на спорове (АРС), достъпна чрез платформата за онлайн разрешаване на спорове (ОРС), може да разкрием Ваша лична информация на Европейската комисия като оператор на платформата за ОРС и на всеки доставчик на алтернативно разрешаване на спорове, назначен да разреши спора.

7.Вашите права

Ако ни предоставите лични данни на нашите уебсайтове или други канали, това става изцяло на доброволни начала. Ако изберете да не предоставите исканата информация, може да не разполагате с достъп до различни ползи за клиентите. В определени случаи само тези, които са ни предоставили изискваните лични данни, могат да поръчват продукти, да използват определени услуги и по други начини да се възползват от дейностите и офертите, които са на разположение на нашия уебсайт и (мобилни) приложения. В зависимост от конкретните обстоятелства предлагаме многобройни опции, за да ви помогнем да запазите контрола върху данните си. Тези опции могат да включват показване и редактиране на данните Ви онлайн. Възможно е също така да можете да прекратите абонамента си за услуги или да изтриете потребителски профили, или да получите информация за съхраняваните данни.

Можете да влизате и да изменяте личните си данни по всяко време, като влезете в профила си на адрес www.pandora.netи въведете подробности за профила си. Кликнете върху “Моят профил” или “Моят акаунт”, за да получите достъп до своите лични данни.

Ако някоя част от предоставените от Вас данни се е променила, напр. ако смените имейл адреса си или други данни за връзка или ако искате да отмените регистрацията си при нас, моля, уведомете ни, като редактирате данните си в страниците “Моят профил” или “Моят акаунт” или като изпратите имейл, описващ промените, на адрес: privacy@pandora.net

Като цяло Вие имате следните права:

7.1.         Правото да поискате достъп до своите лични данни

Вие имате право да получите достъп до някои от личните данни, които предоставяте на PANDORA. Можете също така да получите достъп до личните си данни, като влезете в профила си в PANDORA. Mожете да поискате подробности за информацията за Вас, която ние съхраняваме и обработваме, включително и целите, за които се използва. Cвържете се с нас на щракнете тук.

Можете също така да получите достъп до личните си данни, като влезете в профила си в PANDORA на адрес www.pandora.netи въведете детайлите на профила си. Кликнете върху “Моят профил” или “Моят акаунт”, за да получите достъп до своите лични данни.

7.2.        Правото да изменяте и/или изтривате своите лични данни

Имате право да поискате коригиране, добавяне, изтриване или блокиране на своите съхранявани лични данни. Без неоправдано забавяне от получаването на молбата Ви ние ще се съобразим в необходимата степен. Ако по някаква причина не можем да изпълним Вашето искане, ние ще се свържем с Вас. Cвържете се с нас на щракнете тук.

7.3. Правото да ограничавате обработката на своите лични данни

В определени обстоятелства Вие имате правото да ограничавате обработката на своите лични данни. За да заявите ограничаване, моля, свържете се с нас на адрес: privacy@pandora.net

7.4. Право на преносимост на данните

Имате право да получавате личните си данни (които се отнасят само за вас) в структуриран, често използван и машинно четим формат (”преносимост на данни”) и имате право да предавате тези данни на друг администратор на данни. За да заявите преносимост на данни, моля, свържете се с нас на адрес: privacy@pandora.net

7.5. Правото да възразявате срещу обработката на своите лични данни и да се отпишете

Имате правото да ни помолите да не обработваме личните Ви данни, когато обработката се основава на легитимен интерес, преследван от PANDORA, напр. за маркетингови цели. Ние ще Ви информираме в тази Политика за поверителност, ако възнамеряваме да използваме Вашите данни за такива цели или ако възнамеряваме да разкриваме Вашата информация каквито и да било на трети страни за такива цели. Cвържете се с нас на щракнете тук .

Имейлите, изпратени до Вас от PANDORA, съдържащи бюлетин или маркетингово съдържание, включват опцията да се отпишете, като следвате инструкциите, посочени в имейла. Ако не желаете да получавате имейли от нас, можете просто да кликнете върху хипервръзката за прекратяване на абонамента и ние ще престанем да Ви изпращаме имейли.

За всички други типове съобщения, които може да получите от нас, като например съобщения за поддръжка или административни известия, получаването на такива може да бъде прекратено само чрез изтриване на профила Ви. Тези съобщения са задължителна част от потребителските профили и свързаното с тях използване на уебсайтове и (мобилни) приложения. Свържете се с privacy@pandora.net, за да изтриете профила си.

6. Правото да оттеглите съгласието си по всяко време

Вие имате право по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработката на Вашите лични данни. Оттеглянето на съгласието обаче не засяга законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето му. Cвържете се с нас на щракнете тук.

Ако желаете да оттеглите своето съгласие за получаване на промоционална информация и оферти като цяло, включително чрез пощенски услуги, електронна поща, текстово съобщение, телефон или друго електронно средство, можете да го направите по всяко време писмено към Групата PANDORA, Защита на данните или като изпратите имейл на адрес privacy@pandora.net. Ако имаме някакви съмнения относно самоличността Ви, може да ви помолим да предоставите идентификация.

7. Условия и/или ограничения на Вашите права

Възможно е да съществуват условия или ограничения на посочените по-горе права. Ето защо не можем да гарантираме Вашето право на преносимост на данни, тъй като то зависи от специфичните обстоятелства на обработващата дейност.

8. Запазване на личните Ви данни

PANDORA няма да запазва личните Ви данни повече от необходимото за целите, за които те се обработват в рамките на следните дейности по обработка:

Член на клуба

-Има членство в клуба

-Може да имат профил

-     Може да се е регистрирал за Бюлетина преди да се присъедини към клуба

Как определяме неактивен Член на клуба?

Неактивен член на клуба е човек, който не е поел задължения към нас, като: е влязъл в Клуба, извършил е покупка или на уебсайт, собственост на PANDORA, или в магазин, отворил е и е кликнал върху имейл в период от 5 години от последното влизане.

Какви лични данни ще бъдат изтрити, ако един Член на клуба е неактивен?

Всички Лични данни, като например: Име, имейл адрес, адрес, пощенски код, годишнини, Пол, Телефонен номер, ден на раждане, списък с желания, Моите размери, данни за покупките (ако не са в нарушение на местното задължително законодателство) и т.н.
Пълно изтриване

Кога ще бъдат изтрити Личните данни?

Личните данни ще бъдат изтрити, ако Членът на клуба е бил неактивен до пет години.

Какви Лични данни ще се съхраняват след 5-годишния период на неактивност?

Никакви Личните данни няма да се съхраняват, освен ако не се изискват от местните задължителни закони.

Как изтриваме Личните данни?

Global IT ще изтрива ръчно Лични данни на тримесечна база. Личните данни ще бъдат изтривани във всички информационни системи.

Бюлетин

-Няма членство в клуба

-Няма профил

-Абониран е за Бюлетина (например чрез онлайн каналите Guest check out, Retail Uploads и т.н.)

Как определяме неактивен абонат на Бюлетин?

Неактивен абонат на бюлетина е лице, което не е отваряло или кликвало върху имейл за период до 24 месеца. Ако даден абонат на бюлетина се регистрира, направи покупка в магазин или по интернет или се регистрира в Клуба, той автоматично се прехвърля на новия статус на Купувач, вижте по-долу, и следователно следва неактивното определение на този нов статус.

Какви лични данни ще бъдат изтрити, ако един Абонат на бюлетина е неактивен?

Всички Лични данни, като например: Името, полът, имейл адресът и предпочитанията за продукта ще бъдат изтрити. Пълно изтриване.

Кога ще бъдат изтрити Личните данни?

Личните данни ще бъдат изтрити, ако един Абонат на бюлетина е бил неактивен до 24 месеца.

Какви Лични данни ще се съхраняват след 3-годишния период на неактивност?

Никакви Личните данни няма да се съхраняват, освен ако не се изискват от местните задължителни закони.

Как изтриваме Личните данни

Global IT ще изтрива ръчно Лични данни на тримесечна база. Личните данни ще бъдат изтривани във всички информационни системи.

Профил с членство в Клуба

Някой, който активно е създал онлайн профил с членство в Клуба. Да имаш профил не означава, че си направил покупка.

Как определяме неактивен собственик на профил?

Неактивен профил е някой, който не е поел задължения към нас, като е извършил покупка или в магазин, или на уебсайт, собственост на PANDORA, като е създал профил, влязъл е в профила, отворил е и е кликнал върху имейл в период от 5 години от последното влизане.

Какви лични данни ще бъдат изтрити, ако един собственик на профил е неактивен?

Всички Лични данни, като например: Име, имейл адрес, адрес, пощенски код, пол, телефонен номер, годишнини, ден на раждане, списък с желания, покупка. Това означава пълно изтриване.

Кога ще бъдат изтрити Личните данни?

Личните данни ще бъдат изтрити, ако собственикът на профил е бил неактивен до пет години.

Какви Лични данни ще се съхраняват след 5-годишния период на неактивност?

Никакви Личните данни няма да се съхраняват, освен ако не се изискват от местните задължителни закони.

Как изтриваме Личните данни?

Global IT ще изтрива ръчно Лични данни на тримесечна база. Личните данни ще бъдат изтривани във всички информационни системи.

Покупка - няма завършване на поръчка от профил/гост

Някой, който е направил покупка или онлайн, или офлайн, без да създаде профил

Как определяме неактивен клиент?

Неактивен клиент е някой, който не е поел задължения към нас, като е извършил покупка или в магазин, или на уебсайт, собственост на PANDORA, като е създал профил, влязъл е в профила, отворил е и е кликнал върху имейл в период от 5 години от последното влизане.

Какви лични данни ще бъдат изтрити, ако един клиент е неактивен?

Всички Лични данни, като например: име, имейл адрес, адрес, пощенски код, пол, телефонен номер, ден на раждане, покупка. Това означава пълно изтриване.

Кога ще бъдат изтрити Личните данни?

Личните данни ще бъдат изтрити, ако клиентът е бил неактивен до пет години.

Какви Лични данни ще се съхраняват след 5-годишния период на неактивност?

Никакви Личните данни няма да се съхраняват, освен ако не се изискват от местните задължителни закони.

Как изтриваме Личните данни?

Global IT ще изтрива ръчно Лични данни на тримесечна база. Личните данни ще бъдат изтривани във всички информационни системи.

Уеб посетители - IP адреси

Някой, който е посетил нашия уебсайт.

Как определяме неактивни посетители?

Неактивен посетител е човек, който не е посещавал нашия уебсайт в продължение на 24 месеца.

Какви лични данни ще бъдат изтрити, ако един клиент е неактивен?

Всички данни, които сме събрали по отношение на посещението на нашия уебсайт. Например:

-                   Анализи на съдържание, A/B тестване и сърфиране в продукти

-       Анализ на източника на трафик

-        Анализ на вътрешното търсене

-        Анализ на покупките

-        Анализ на устройствата

-        Повторно насочване на маркетинг

Кога ще бъдат изтрити Личните данни?

Личните данни ще бъдат изтривани 25 месеца след събирането им.

Какви Лични данни ще се съхраняват след 25-месечния период на неактивност?

Никакви Личните данни няма да се съхраняват, освен ако не се изискват от местните задължителни закони.

Как изтриваме Личните данни?

Данните автоматично ще бъдат изтрити след 25 месеца.

9.Сигурността на информацията и целостта на данните

Ние предприемаме подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено използване, разкриване или достъп, по-конкретно когато обработката включва предаването на данни по мрежа, както и срещу всички други незаконни форми на обработка и злоупотреба.

PANDORA използва трети лица, обработващи данни, за да събира и обработва Вашите лични данни. Всички лица, обработващи данни, упълномощени от PANDORA, ще обработват Вашите лични данни само в съответствие с инструкциите на PANDORA и са законово задължени да се придържат към стриктни процедури за сигурност при обработката на лични данни.

9.1. Поддържане на сигурността на информацията

PANDORA може да наеме трети страни да събират лична информация от нейно име. В такива случаи тези трети страни се подчиняват на споразумения за поверителност и обработка на данни и ще бъдат инструктирани от PANDORA да спазват изцяло Политиката за поверителност на PANDORA.

В случаи, в които сме Ви предоставили или сте избрали парола, която Ви позволява да осъществявате достъп до определени части от нашия сайт, Вие носите отговорност за това тази парола да остане поверителна. Ние Ви молим да не споделяте паролата си с никого.

За съжаление предаването на информация през интернет не е напълно защитено. Въпреки че правим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на данните, предавани към нашия сайт; всяко предаване се извършва на Ваш собствен риск. След като сме получили информацията Ви, прилагаме стриктни процедури и строги мерки за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп.

9.2. Социални мрежи

Нашият уеб сайт и (мобилни) приложения Ви осигуряват социални плъгини от различни социални мрежи. Ако изберете да взаимодействате със социална мрежа, активността Ви в нашия уебсайт или (мобилни) приложения ще бъде достъпна и за социални мрежи като Facebook и Twitter.

Ако сте влезли в някой от тези сайтове на социална мрежа по време на посещението си в някой от нашите уебсайтове или (мобилни) приложения, сайтът на социалната мрежи може да добави тази информация в потребителския Ви профил. Ако взаимодействате с един от социалните плъгини, тази информация ще бъде прехвърлена на сайта на социалната мрежа. Ако не искате този трансфер на данни, моля, излезте от профила си

в социалната мрежа, преди да влезете в някой от нашите уебсайтове или (мобилни) приложения. Ние не можем да предотвратим това събиране на данни и прехвърляне на информация от социални плъгини. Моля, прочетете внимателно политиките за поверителност на социалните Ви мрежи за подробна информация относно тяхното събиране и прехвърляне на лични данни, Вашите права и как можете да постигнете задоволителни настройки за поверителност.

Освен това, за да подобрите опита на потребителите и марката, Вашите данни могат да бъдат предадени на трета страна (например Facebook) за обработка в съответствие с разпоредбите за защита на данните и поверителността.

Facebook:     http://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter:         http://twitter.com/privacy

Google+:       http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

9.3 Услуги за геолокация

В някои от нашите (мобилни) приложения могат да се използват услуги с активирани местоположения. В случай, че използвате тези (мобилни) приложения, те могат да получат информация за действителното Ви местоположение, като например GPS сигнали, изпратени от мобилно устройство, или информация, която може да се използва за приблизително изчисляване на местоположение. Можете да активирате или деактивирате услугите си за местоположение в настройките на устройството или браузъра си.

Ние използваме Google Maps и Baidu Maps, за да Ви помогнем да откриете най-близкия до Вас магазин на PANDORA. За да улесним това търсене, зареждаме изображение от Google Maps или Baidu Maps, като запазваме данните за маршрута и изображението от картата на нашия сървър.

За допълнителна информация относно Google Maps и тяхната политика за поверителност, моля, вижте: http://www.google.com/intl/en/policies/privacv/

За допълнителна информация относно Baidu Maps и тяхната политика за поверителност, моля, вижте: https://map.baidu.com/zt/client/service/index.html

10.          Последици от неразкриването на лични данни

Не е възможно да създадете профил в PANDORA с членство в PANDORA Club или да направите покупка на уебсайта на PANDORA, ако не сте в състояние да ни предоставите необходимата информация.

11. Информация за контакт

Ако имате въпроси относно нашата политика за поверителност или обработката на Вашите лични данни, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Администратор на данни:

PANDORA A/S

Privacy@Pandora.net

Обслужване на клиенти

team_pandora@mail.bg

Друга възможност да се свържете с PANDORA е на адрес:

PANDORA A/S
Havneholmen 17-19
1561 Копенхаген V
Дания
Имейл: privacy@pandora.net

12. Оплаквания

Оплакванията трябва да се подават директно на Датския надзорен орган по защита на данните:

Датска агенция за защита на данните

Borgergade 28, 5ти етаж
1300 Копенхаген K
Дания
Тел.: +45 3319 3200
Имейл: dt@datatilsynet.dk

13. Промени в настоящата политика

PANDORA се ангажира да се придържа към основните принципи на неприкосновеност на личния живот и защита на данните. Поради това ние редовно преглеждаме нашата политика за поверителност, за да я актуализираме и да спазваме принципите за неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни. Настоящата политика за поверителност може да бъде променяна периодично, за да се придържа към новите развития и възможности, свързани с интернет, и да се поддържа в съответствие с действащото законодателство. Всички промени, които можем да направим в нашата политика за поверителност в бъдеще, ще бъдат публикувани на тази страница и, ако е подходящо, може да Ви бъдат съобщени по имейл.

Последна актуализация: месец май 2018 г.

СПОДЕЛЯНЕ ВЪВ

Скрийте продукти от вашия списък с желания, преди да го споделите
Сбъднете вашите желания
Списъкът с желания е празен

Присъединете се към Клуб PANDORA днес и започнете да използвате вашия списък с желания

Започнете да добавяте продукти към вашия списък с желания днес

Намерете
Добавяне
Продуктът е добавен
Моят списък с желания Вижте вашия списък с желания
Не показвай това съобщение отново