POSTUP PŘI VRÁCENÍ A VÝMĚNĚ ZBOŽÍ

POSTUP PŘI VRÁCENÍ A VÝMĚNĚ ZBOŽÍ

 1. Předmět a účel
 2. a)      V rámci své podnikatelské činnosti, společnost Pandora Jewelry CR s.r.o., IČ: 290 14 735, se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1, PSČ 110 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160034 (dále také jen „Pandora“ nebo „společnost“) prodává klenotnické výrobky vyráběné z drahých kovů, drahokamů a polodrahokamů.
 3. b)      Tyto Pokyny určují pravidla pro výměnu a navrácení klenotnických výrobků zakoupených v maloobchodním řetězci společnosti Pandora.
 4. c)       Pravidla pro přijímání vráceného či vyměňovaného zboží jsou definována Pokyny společnosti Pandora Jewelry CR s.r.o. pro případy, kdy přes veškeré úsilí ze strany společnosti poskytovat nejvyšší kvalitu, si zákazník přeje vrátit či vyměnit zakoupené zboží.
 5. Pravidla pro navrácení zakoupených klenotnických výrobků

Na základě tohoto Pokynu, společnost nepřijímá zboží vracené zpět.

 1. Pravidla pro výměnu zakoupených klenotnických výrobků
 2. a)      Společnost umožňuje výměnu zakoupených klenotnických výrobků. Na výměnu zakoupených klenotnických výrobků není právní nárok.
 3. b)      Výměnu zakoupeného zboží lze provést v obchodě, kde bylo zboží zakoupeno, nebo ve kterémkoliv jiném maloobchodě vlastněném  společností Pandora Jewelry CR s.r.o. Seznam maloobchodů vlastněném společností:
 • Pandora OC Palladium
 • Pandora OC Chodov
 • Pandora OC Nový Smíchov
 • Pandora OC Černý Most
 • Pandora OC Metropole Zličín
 • Pandora Karlovy Vary
 • Pandora Avion Ostrava
 • Pandora Brno Vaňkovka
 • Pandora Outlet Arena Štěrboholy ( možnost výměny pouze outletových produktů )
 1. c)       Svolení k výměně výrobku zakoupeného u obchodního partnera či v jiné maloobchodní jednotce na území České republiky, je možné získat pouze na základě souhlasu koordinátora Oddělení pro zákazníky.
 2. d)      Zboží lze vyměnit pouze za podmínky, že nenese známky nošení, není zašpiněné či poškozené. Je povoleno vyměnit i zboží, bez originálního označení (štítku).
 3. e)      Výměnu jednoho výrobku za druhý, u kterého se jedná o rozdílnou velikost, barvu, atd., při téže či vyšší ceně lze uskutečnit pouze po předložení originální účtenky či kopie originální účtenky řádně zaevidované příslušným obchodem (v oprávněných případech se vydává podle postupů platných ve společnosti), fakturou s vyznačením DPH (nadále jako: originální dokument prokazující nákup), a to do třiceti (30) kalendářních dnů od data zakoupení. Pokud zákazník nemůže předložit důkaz o zakoupení, pak by měl uvést přibližné datum a místo transakce tak, aby bylo možné vytisknout stvrzenku jako nedaňový doklad ze systému MPOS a provést výměnu.
 4. f)       Třiceti denní (30) lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni zakoupení výrobku.
 5. g)       Ve výjimečných situacích je přípustné, aby výměna zboží proběhla i po uplynutí třiceti denní (30) lhůty. Taková výměna je však možná pouze tehdy, pokud již předtím zákazník požádal, v průběhu zakoupení výrobku, o prodloužení lhůty pro výměnu zboží. Prodloužení lhůty k výměně zboží je možné pouze se schválením vedoucího obchodu nebo jeho zástupce. Stvrzenka předložená zákazníkem musí mít vyznačeno konkrétní datum, do kterého se lhůta pro výměnu zboží prodlužuje, čitelný podpis prodavače a razítko obchodu.
 6. h)      V oprávněných případech a po předchozím souhlasu Retail managera či koordinátora pro maloobchod, lze přijmout k výměně i výrobek po předložení jiného důkazu o zakoupení výrobku, např. formou výpisu z bankovního účtu.
 7. i)       Pokud výměna probíhá v jiném obchodě a bez stvrzenky, musí zákazník sdělit, ve kterém obchodě byl vyměňovaný výrobek zakoupen a jasně uvést datum zakoupení.  V takovém případě je potom obchod, ve kterém byl předmětný výrobek zakoupen, povinen vyhledat transakci v systému MPOS, vytisknout stvrzenku jako nedaňový doklad a zaslat její sken do obchodu, kde si zákazník přeje provést výměnu.
 8. j)       V případě výměny jedné položky z více, je nezbytné vyhotovit fotokopii stvrzenky a předtím vyškrtnout vrácenou položku z originální stvrzenky. Fotokopie pro zákazníka pak musí obsahovat text: „Ověřená kopie“, „Vráceno dne …….“, čitelný podpis kontrolujícího prodavače a razítko obchodu.
 9. k)      S předmětnou fotokopií se pak nakládá jako s originální stvrzenkou v případě další výměny zboží.
 10. l)       V případě další výměny výrobků nacházejících se na stejné stvrzence, bude postup stejný, jako v bodu i).
 11. p)      Postup při výměně zboží:
 • v případě výměny zboží zakoupeného v partnerském obchodu, je zákazník povinen předložit doklad o zakoupení zboží. Výměna takových výrobků je možná pouze do maximálně stanovené lhůty třiceti (30) dní od data zakoupení výrobku. Výměnu lze provést pouze po obdržení souhlasu  oddělení pro zákazníky,
 • pokud není k dispozici doklad o zakoupení zboží v partnerském obchodě, nebude možné výměnu zboží uskutečnit,
 • pokud bylo zboží zakoupeno v zahraničí, nebude možné výměnu zboží uskutečnit,
 • v případě žádosti o výměnu zboží, u kterého je podezření na jeho pravost, je zákazník povinen vyplnit protokol o předání výrobků k odbornému posouzení.,
 • zboží vydávané zákazníkům na základě speciální nabídky za cenu jedné koruny české lze vyměnit. Zboží zakoupené v rámci dárkové soupravy (Gift Set) lze vyměnit. V takovém případě se vrátí celá stvrzenka.
 • dárky (GWP) předávané ve smyslu Procedury pro vydávání dárků nelze vyměňovat,
 • v případě, že vydané zboží je dražší než zboží vracené, musí prodejce od zákazníka vyinkasovat příslušný rozdíl v ceně zboží – ať již v hotovosti či pomocí platební karty,
 • ve výjimečných případech, kdy je prodávané zboží levnější než zboží vracení, může prodejce – se souhlasem Retail managera a koordinátora pro maloobchod – vyplatit zákazníkovi rozdíl v cenách zboží v hotovosti.

 

SDÍLET

Skrýt položky ve vašem seznamu přání před jeho sdílením
Ať se vaše přání splní
Váš seznam přání je momentálně prázdný

Připojte se dnes do klubu PANDORA a začněte používat svůj seznam přání

Začněte dnes přidávat položky na svůj seznam přání

Najít
Přidat
Položka byla přidána