Zásady ochrany osobních údajů Pandora

1.     K čemu potřebujeme vaše osobní údaje?

Společnost PANDORA využívá informací získaných ze vztahů s vámi a s ostatními zákazníky, stejně jako těch získaných od některých třetích stran, jako podporu pro dosažení svého hlavního cíle – poskytovat co nejvyšší kvalitu svých výrobků a služeb.

 
Společnost PANDORA respektuje práva na ochranu soukromí našich on-line návštěvníků a uznává důležitost ochrany údajů, které o nich shromažďuje. Za tímto účelem jsme zavedli postupy, které zajišťují, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány odpovědným způsobem.

Tato Politika na ochranu soukromí vám podává informace o typech podkladů, které shromažďujeme, jakým způsobem je shromažďujeme, za jakým účelem a jak je používáme, jaká jsou vaše práva a možnosti týkající se využití vašich údajů, jak jsou údaje zpracovávány, s kým je možné je sdílet, jak dlouho můžeme vaše údaje uchovávat, atd. Proto si, prosím, přečtěte tuto Politiku pozorně.


Určité pasáže této Politiky se speciálně vztahují na sběr a zpracování vašich osobních údajů při registraci vašeho členství v klubu Pandora (PANDORA Club). 

VYSVĚTLENÍ POJMŮ:

Pojem „osobní údaj“ znamená jakoukoliv informaci vztahující se k nějaké identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou osobou je ten, koho lze – ať již přímo či nepřímo -  identifikovat, zvláště s odkazem na nějaký identifikátor, jako je například jméno, identifikační číslo, údaje o lokalitě, on-line identifikátor, nebo jeden či více aspektů specifických pro fyzickou, psychologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní či sociální identitu takové fyzické osoby.

Používáme-li pojem „zpracování“, myslíme tím jakoukoliv činnost či soubor činností vykonávaných s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať již automatizovanými prostředky či nikoli, jako je sběr, záznam, organizace, strukturování, ukládání, úpravy či pozměňování, opětovné vyvolávání, konzultování, používání, uvádění při převodech, šíření či jiné jejich zpřístupnění, kombinace či seřazení, omezení a vymazání či jejich zničení.

2.     Kdo nad údaji dohlíží?

Společnost PANDORA A/S stanovuje účel a prostředky pro zpracování vašich osobních údajů. V rámci své právní odpovědnosti, pracovník pro kontrolu a dohled na údaji odpovídá za uložení a užívání osobních informací, ať již na počítači či ve spisech.

Kontaktní údaje:
PANDORA A/S
Havneholmen 17-19
1561 Kodaň V
Dánsko
VAT č.: 28505116
Tel.: +45 36 72 00 44
E-mail: privacy@pandora.net

Společnost PANDORA nezaměstnává Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud máte nějaké dotazy týkající se ochrany soukromí, nebo otázky související s osobními údaji, které jste nám poskytli, můžete kdykoliv kontaktovat společnost PANDORA. Podrobný postup, jak nás můžete kontaktovat je uveden v odstavci „Kontaktní údaje“; v ostatních případech můžete rovněž odeslat e-mail  přímo na našeho pracovníka odpovědného za ochranu soukromí na adresu: privacy@pandora.net.

3.     Jaké osobní údaje se shromažďují?

Veškeré naše činnosti jsou založeny na striktně etických principech a legislativních požadavcích; angažujeme se v oblasti ochrany soukromí všech návštěvníků našich webových stránek a uživatelů našich (mobilních) aplikací. Sběr a ukládání údajů, včetně údajů osobních, pak závisí na tom, jak je naše webová stránka a související služba využívána. Nicméně, žádné citlivé informace o vás neshromažďujeme.

3.1 Sběr údajů získaných ze vztahů s vámi

Na našich webových stránkách a v (mobilních) aplikacích mohou být používány různé technologie s cílem učinit je kvalitnějšími, přívětivějšími pro uživatele, efektivními a bezpečnějšími. Takové technologie mohou vést k tomu, že shromažďují osobní údaje automaticky, jak z naší strany,  tak i ze strany třetích osob jednajících naším jménem. Takové technologie kupříkladu zahrnují soubory typu cookie, flash cookie a analytické soubory webové stránky.

Čas od času, naše webové stránky mohou obsahovat i odkazy (propojení – linky) na/od webových stránek našich partnerů a poboček. Pokud takové propojení na jakékoliv jiné webové stránky použijete, je nutno mít na paměti, že takové webové stránky mají svou vlastí politiku ochrany soukromí, za kterou my neneseme žádnou odpovědnost. Proto dříve, než poskytnete své osobní údaje na takové webové stránce, ověřte si politiku ochrany soukromí, která je na nich nastavena.

3.1.1      Click-stream údaje

Při návštěvě naší webové stránky jsou údaje odesílány z vašeho prohlížeče na náš server. Tato data nám umožňují optimalizovat naše služby na nich (a i na mobilních aplikacích) a zvýšit váš uživatelský komfort. Tato data jsou automaticky shromažďována a ukládána buď námi, nebo třetími stranami jednajícími naším jménem. 


Rovněž můžeme shromažďovat data týkající se vašeho počítače pro účely správy systému a pro tvorbu hlášení obsahujících agregované informace pro účely interního marketingového rozboru. Údaje o činnosti a typu prohlížečů uživatelů naší webové stránky mohou zahrnovat následující informace:  

·        IP adresu návštěvníka

·         Datum a čas návštěvy

·        Referenční URL (stránka, ze které byl návštěvník přesměrován)

·        Návštěva jednotlivých naší sekcí webové stránky

·        Informace o použitém prohlížeči (typ, verze, operační systém, atd.)

3.1.2      Soubory cookie

Na naší webové stránce používáme soubory cookie. Přečtěte si, prosím, naši Politiku pro soubory cookie, abyste se dozvěděli více o našich souborech cookie a politice ochrany soukromí u nástrojů, které využíváme pro rozbory webové stránky, nebo které jsme zakomponovali jako plug-iny do našich webových stránek.

3.1.3      Re-targeting technologie

Naše webové stránky a mobilní aplikace využívají technologie typu re-targeting (tj. technologie pro oslovení uživatelů, kteří již jednou navštívili naše stránky). To nám rovněž umožňuje provádět inzerci přímo a osobně směrem k návštěvníkům, kteří již dříve projevili zájem o naše výrobky či obchody na webových stránkách našich partnerů.


Navíc, rovněž spolupracujeme se společnostmi, které používají technologie pro sledování a obsluhu inzerce, kterou jsme rozmístili po celém internetu. Tyto společnosti mohou sbírat informace o vašich návštěvách na naší webové stránce (či mobilní aplikaci), stejně tak jako vztazích a komunikaci s námi, včetně reklamních akcí.


Technologie typu re-targeting provádějí rozbor vašich cookie souborů a zobrazují reklamní spoty na základě vašeho chování při předchozím surfování na internetu. Další informace o cookie souborech naleznete v odst. 3.1.2 tohoto dokumentu.

3.2Údaje, které poskytujete

Vedle údajů shromažďovaných automatizovanými prostředky (viz 3.1), zpracováváme navíc i data, která nám poskytnete. To zahrnuje zejména, kromě jiného:

·       Osobní údaje, které vás identifikují jako jednotlivce – zejména vaše kontaktní údaje, titul, jméno a příjmení, datum svatby, den, kdy se s někým poprvé potkáte, fakturační adresy, fotografické snímky, PSČ, datum narození, pohlaví, telefonní čísla, e-mailové adresy, informace o platebních a kreditních kartách. Pokud poskytujete osobní údaje o jiné osobě, ujistěte se prosím, že máte právo tyto údaje s námi sdílet.

·       Informace, které poskytujete při registraci k účtu společnost PANDORA.

·       Informace, které poskytujete při vytváření Seznamu přání (Wish List), kdy ukládáte svou fyzickou velikost (prsten, atd.), preferované styly, seznam šperků a seznam v rámci ESSENCE COLLECTION.

  • Informace, které poskytujete při své účasti v soutěži či promo akcích sponzorovaných společností PANDORA Group či PANDORA A/S.
  • Informace, které nám poskytujete prostřednictvím třetích stran, jako je např. Facebook a WeChat.
  • Informace, které k nám zasíláte, či je s námi sdílíte přes stránku pro využití našich služeb.

·       Pokud jste si již vytvořili on-line účet u nás, pak jsou informace o tom, čemu dáváte přednost a o dalších vašich zájmech, uloženy ve vašem profilu (viz informace uváděné dále, které se týkají těchto profilů).

·       Pokud nás kontaktujete, můžeme vést záznam o naší korespondenci.

  • Pokud nás kontaktujete, abyste ohlásili nějaký problém naší webové stránky a/nebo požádáte o technickou pomoc či zákaznickou podporu, můžeme vést záznam o naší korespondenci nebo rozhovoru.

·       Pokud se rozhodneme zúčastnit se jakéhokoliv postupu Alternativního řešení sporu (ADR) prostřednictvím platformy pro On-line řešení sporu (ODR), můžeme uvádět osobní údaje Evropské komisi v rámci její kompetenci provozovatele ODR platformy a také kterémukoliv poskytovateli ADR, který bude pro řešení sporu určen.

Rovněž vás můžeme požádat o vyplnění dotazníků, které používáme pro účely průzkumu, avšak v takovém případě nejste zavázáni na ně odpovídat. Veškerá tato data jsou charakterizována skutečností, že je poskytujete dobrovolně. Poskytnuté informace jsou používány pro účely stanovené v naší politice pro ochranu soukromí. Kdykoliv můžete své osobní údaje obměnit, aktualizovat, nebo namítat proti jejich dalšímu zpracování (viz odstavec 7).

4.     Jak jsou sebrané údaje zpracovávány?

Pokud se zaregistrujete na účtu společnost PANDORA pro účely členství v klubu PANDORA Club, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje z následujících důvodů:

·       Pro zajištění, že obsah naší webové stránky je na vašem počítači uváděn nejefektivnějším způsobem.

  • Pro účely vztahující se k vaší objednávce, např. pro oznámení stavu vaší objednávky či jejího doručení, pro splnění vašich požadavků, jako je např. reakce na dotazy týkající se našich výrobků, nebo pro pomoc při vyhledání obchodu, který je vám nejblíže, pro dokončení vaší objednávky, či pro zpracování údajů vaší platební karty a/nebo pro poskytnutí zákaznických služeb. Vaše údaje můžeme použít k ověření vaší platební schopnosti (schopnosti přijmout úvěr) a za tímto účelem můžeme využít i služeb třetích stran.

·       Ověření vaší identity a odpovědi na dotazy, které na vás můžeme vznést, zpracování vašeho požadavku a poskytnutí té nejlepší možné služby.

·       Plnění našich závazků vyplývajících z jakékoliv smlouvy, kterou mezi sebou uzavřeme.

·       Umožnit vám účast na interaktivních funkcích našich služeb, pokud si takovou možnost zvolíte.

·       Upozornit vás na změny v našich službách, lhůtách, podmínkách, politikách a/nebo ostatních administrativních záležitostech.

·       Poskytování výhod a služeb pro vás jako držitele účtu PANDORA či uživatele našich služeb (např. PANDORA Club).

·       Správa a údržba našich záznamů.

·       Správa vašeho účtu ke členství v PANDORA Club.

·       Uložení Seznamů přání (Wish List), které vytvoříte; možnost je sdílet s ostatními.

·       Uložení údajů o velikostech prstenů a náramků, při možnosti sdílet je s ostatními.

·       Umožnit vám odesílat e-maily ostatním prostřednictvím naší funkce „zaslat příteli“.

·       Umožnit vám účast na soutěžích, hrách či podobných aktivitách a umožnit správu takových aktivit. Některé z nich mají dodatečná pravidla, která mohou obsahovat dodatečné informace o tom, jak používáme či uvádíme vaše osobní údaje.

·       Přizpůsobení vašeho profilu na našich stánkách tak, abychom vám mohli poskytovat individuálně orientované nabídky.

·       Předcházení a/nebo detekce jakéhokoliv zneužití či podvodného jednání.

  • S vaším svolením, vás můžeme kontaktovat přímo prostřednictvím podrobných informací, které nám poskytnete (např. poštovní služby, e-maily, esemesky, telefonické či jiné prostředky elektronické komunikace) pro účely marketingu, reklamy a průzkumu trhu. To kupříkladu zahrnuje i informace o výrobcích společnosti PANDORA, činnosti v rámci e-commerce, speciálních nabídkách a promo akcích, stejně jako informace o otevírací době a dalších aktivitách obchodů v místě u vás. Aby bylo možné vás kontaktovat s informacemi, které vás zvláště zajímají, může být navázán celkový vztah se společností PANDORA (jako je kupříkladu, mimo jiné, vaše nákupní chování, v našich on-line e-shopech i v kamenných obchodech společnosti PANDORA, historie vaší komunikace s naší službou zákazníkům, otevření našeho informační zpravodaje, vaše surfování (web tracking), typy Zpravodajů, které jste objednali, vaše účast na promo akcích a dalších událostech, vaše komunikace a používání mobilních aplikací) - ty budou společně analyzovány a využity. Vaše osobní údaje můžeme využít pro marketingové a reklamní účely a pro účely průzkumu trhu. V odstavci 7 naleznete informace o vašich právech, např. jak odvolat váš souhlas či jak pozměnit vaše jednotlivé osobní údaje.

4.1Pokud navštívíte některou z webových stránek společnosti PANDORA, vaše osobní údaje mohou být zpracovány následujícími způsoby:

·      Obsah, A/B zkoušky a analýza vyhledávání výrobků

·      Analýza zdrojů provozu

·      Analýza interního vyhledávání

·      Nákupní analýza

·      Analýza zařízení

·      Marketing / re-targeting

5.     Právní základ

Kdykoliv si zakoupíte nějakou položku v našem on-line obchodu, vytvoříte si tak u nás účet, nebo vstoupíte do nějakého jiného smluvního vztahu s námi, budeme zpracovávat vaše obvyklé osobní údaje potřebné pro konkrétní účel. Rovněž můžeme zpracovávat vaše osobní údaje v případě vašeho dotazu či obdobných situací, které předcházejí vašemu rozhodnutí s námi uzavřít smluvní vztah. Právní základ, podle kterého můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, je uveden v článku 6 (1), b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), a to vzhledem k tomu, že zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění našeho smluvního vztahu či pro zohlednění vašich dotazů a obdobných požadavků, a to ještě před uzavřením zamýšleného smluvního vztahu.

Můžeme rovněž zpracovávat vaše běžné osobní údaje na základě pravidel uvedených v článku 6 (1), f) Nařízení GDPR, ledaže by převážila vaše práva na soukromí a statutární svobodu. Máme právní zájem na zpracování vašich osobních údajů (jména a e-mailové adresy) jak pro marketingové, tak i pro analytické účely. Náš právní zájem je založen na vašich preferencích, tedy k tomu, abychom mohli pro vás naše nabídky lépe přizpůsobit – a nakonec vám nabídnout výrobky a služby, které budou co nejlépe vyhovovat vašim potřebám a přáním. Navíc, máme právní zájem i na zpracování vašich osobních údajů pro analytické účely.

6.     Poskytování osobních údajů

Jednou z našich zásadních hodnot je zacházení s vašimi údaji s nejvyšší péčí a důvěrností. Pokud je to vyžadováno ze zákona, mohou být vaše údaje sdělovány třetím stranám. Najímáme poskytovatele služeb a zpracovatele dat, kteří tyto činnosti pro nás vykonávají. Zmiňované služby zahrnují ověřování, hosting a údržbu systémů, služby elektronické pošty, dodávkové služby, vedení platebních transakcí, ověřování solventnosti a kontroly doručovacích a e-mailových adres. Tyto třetí strany jsou našimi zpracovateli dat a osobní údaje mohou zpracovávat pouze v rozsahu, který je nezbytný pro plnění jejich služeb. Naší zpracovatelé dat jsou smluvně zavázáni nakládat s takovými informacemi s nejvyšší důvěrností. Mají přísně zakázáno používat údaje jakýmkoli jiným způsobem, než je požadováno. Přijali jsme všechna nezbytná opatření k zajištění toho, aby naši zpracovatelé dat, včetně poskytovatelů služeb a ostatních zpracovatelů pracujících pro společnost PANDORA, hájili a chránili důvěrnost vašich údajů. 

Někteří z našich zpracovatelů dat se nacházejí mimo prostor Evropské unie (EU) či Evropské hospodářské oblasti (EEA). To tedy znamená, že sdílíme vaše údaje i se zeměmi mimo tento prostor. Nicméně, tyto informace budeme poskytovat pouze těm příjemců, kteří budou splňovat odpovídající požadavky, včetně:

·        Dotyčná země/stát je považována za třetí bezpečnou zemi.

·        Dotyčný dodavatel přistoupí ke vzorovým smlouvám Evropské unie o přenosu osobních dat do třetích zemí.
·        Dotyčný dodavatel je certifikován podle článku 40 Nařízení GDPR, anebo
·        Dotyčný dodavatel má soubor schválených Závazných interních pravidel

Může dojít k případům, kdy sdělíme naším partnerům údaje neosobního charakteru v anonymní formě. Takové neosobní údaje mohou zahrnovat informace o počtech návštěvníků na webové stránce či (mobilní) aplikaci za určité časové období.

Vezměte, prosím, na vědomí, že jakékoliv informace, které zasíláte či sděluje v rámci svého vztahu se společností PANDORA (např. osobní údaje obsažené ve fotografiích, příbězích, komentářích či videoklipech, které nám poskytujete) se stanou veřejnou informací a mohou být přístupné ostatním návštěvníkům webové stránky, stejně jako široké veřejnosti. 


Vaši informaci můžeme sdělovat v rozsahu, ve kterém jsme povinni sdělovat či sdílet vaše osobní údaje pro splnění povinností vyplývajících ze zákona či příkazu soudu či jakéhokoliv jiného orgánu odpovídající jurisdikce, anebo s cílem vymáhat či uplatňovat naši politiku na ochranu soukromí a jiné dohody, nebo pro ochranu práv, majetku či bezpečnosti společnosti PANDORA  A/S či PANDORA Group, našich zaměstnanců, zákazníků či jiných osob. Toto zahrnuje i výměnu informací za účelem ochrany proti podvodnému jednání či snížení kreditních rizik.

Pokud se rozhodneme zúčastnit se jakéhokoliv postupu Alternativního řešení sporu (ADR) prostřednictvím platformy pro On-line řešení sporu (ODR), můžeme uvádět osobní údaje Evropské komisi v její kompetenci provozovatele ODR platformy a také kterémukoliv poskytovateli ADR, který bude určen pro řešení sporu.

7.     Vaše práva

Pokud nám poskytnete vaše osobní údaje na našich webových stránkách či přes jiné kanály, činíte tak zcela dobrovolně. Pokud se však rozhodnete nám požadované informace neposkytnout, pak možná nezískáte různé výhody připravené pro naše zákazníky. V některých případech, jen ti, kteří poskytnou požadované osobní údaje, si mohou objednat určité výrobky, používat určité služby a i jinými způsoby se podílet na činnostech a nabídkách, které jsou k dispozici na našich webových stránkách a (mobilních) aplikacích).  V závislosti na konkrétních okolnostech, poskytujeme celou řadu alternativ, jak vám umožnit zachování kontroly nad vašimi údaji. Tyto možnosti mohou zahrnovat zobrazení a editaci vašich údajů on-line. Rovněž je možné odhlásit služby či zrušit účty či získat informaci o uchovávaných údajích.

K vašim osobním údajům máte přístup a možnost jejich pozměňování kdykoliv se přihlásíte k vašemu účtu na: www.pandora.net a zvolíte podrobnosti o vašem profilu. Klikněte na “My Profile” (Můj profil), nebo na ”My Account” (Můj účet) a získáte tak přístup k vašim osobním údajům.


Pokud dojde ke změně jakékoliv informace, kterou nám poskytujete, např. změní-li se vaše e-mailová adresa či jiné kontaktní údaje, nebo pokud si přejete zrušit registraci u nás, dejte nám prosím vědět editací vašich osobních údajů  na “My Profile” (Můj profil), nebo na ”My Account” (Můj účet), nebo zasláním e-mailu s vyznačením změn na: profilesupport@pandora.net 

Obecně řečeno, máte následující práva:

7.1Právo požadovat přístup k vašim osobním údajům

Jste oprávněni získat přístup k některým vašim osobním údajům, které poskytnete společnosti PANDORA. Pokud nám napíšete na profilesupport@pandora.net, můžete zde požadovat podrobnosti o informacích, které uchováváme a zpracováváme, včetně účelu, pro který je používáme.

Rovněž můžete mít přístup k vašim osobním údajům, pokud se přihlásíte ke svému účtu na PANDOŘE na www.pandora.net a otevřete podrobnosti profilu na vašem účtu. Klikněte na “My Profile” (Můj profil), nebo na ”My Account” (Můj účet) a získáte tak přístup k vašim osobním údajům.

7.2Právo měnit a/nebo mazat vaše osobní údaje

Máte právo žádat opravu, doplnění, vymazání či zablokování  vaše uložené osobní údaje. Za tímto účelem nám zašlete požadavek na: profilesupport@pandora.net. Po obdržení vašeho požadavku vám vyhovíme v požadovaném rozsahu bez zbytečného odkladu. Pokud, z jakéhokoliv důvodu, nebudeme moci vašemu požadavku vyhovět, budeme vás kontaktovat přímo.

7.3Právo omezit rozsah zpracování vašich osobních údajů

Za zvláštních okolností budete mít právo omezit rozsah zpracování vašich osobních údajů. K vyžádání takového omezení nás, prosím, kontaktujte na: privacy@pandora.net.

7.4Právo na přenositelnost dat

Máte právo na získání vašich osobních údajů (týkajících se ovšem pouze vás) ve strukturovaném a strojně čitelném formátu („přenositelnost dat“) a současně máte i právo přenést následně tyto údaje k jinému zpracovateli. K vyžádání přenositelnosti dat nás, prosím, kontaktujte na: privacy@pandora.net.

7.5Právo výhrady vůči zpracování vašich osobních údajů a právo

Máte právo nás požádat, abychom nezpracovávali vaše osobní údaje, pokud je zpracování založeno na právním zájmu společnosti PANDORA, např. pro účely marketingu. V této politice na ochranu soukromí vás budeme informovat, pokud budeme zamýšlet vaše osobní údaje sdělovat nějaké třetí straně pro takové účely. Kdykoliv můžete využít vašeho práva vznést proti tomu námitku, pokud nás budete kontaktovat na: privacy@pandora.net,  nebo pokud tak učiníte písemně na doručovací adresu uvedenou na konci tohoto dokumentu.

E-maily, které vám zašle společnost PANDORA a které budou obsahovat marketingové údaje či náš Zpravodaj, budou mít současně možnost další zasílání takových e-mailů odmítnout. Pokud si nebudete přát, aby vám byly tyto e-maily zasílány, postačí, abyste klikli na hyperlink pro odmítnutí, a my zasílání takových e-mailů zastavíme. 


U všech ostatních typů zpráv, které od nás můžete dostávat, jako je třeba oznámení o údržbě systému, či různá upozornění administrátora sítě, lze příjem takových zpráv ukončit pouze zrušením vašeho účtu. Tyto zprávy jsou povinnou částí uživatelského účtu a vztahují se k užívání našich webových stránek a (mobilních) aplikací. Pro zrušení vašeho účtu nás, prosím,  kontaktujte na: profilesupport@pandora.net.

7.6Právo kdykoliv odvolat váš souhlas

Jste oprávněni kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů z naší strany. Nicméně, odvolání vašeho souhlasu neovlivní oprávněnost zpracování dat získaných v období před odvoláním souhlasu. Pro odvolání našeho souhlasu nás, prosím,  kontaktujte na: privacy@pandora.net.

Pokud si přejete odvolat váš souhlas s doručováním reklamních informací a obecně i ostatních nabídek, včetně těch doručovaných poštou, e-mailem, telefonem, SMS zprávami či jinými elektronickými prostředky, můžete tak kdykoliv učinit písemnou formu doručenou na PANDORA Group, Data Protection, nebo zasláním e-mailu na profilesupport@pandora.net. Pokud bychom měli pochybnosti ohledně vaší identity, můžeme vás požádat o určení totožnosti.

7.7Podmínky/omezení pro uplatnění vašich práv

Vaše shora uvedená práva mohou být podmíněna či omezena. Z tohoto důvodu nejsme schopni vám zaručit vaše právo na přenositelnost dat, protože závisí na konkrétních okolnostech zpracovatelských činností.


8.     Zachování vašich osobních údajů

Společnost PANDORA nebude zadržovat vaše osobní údaje po delší dobu, než to bude nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávána v následujících činnostech.

Členství v Klubu

- Má členství v Klubu

- Může mít účet

- Může si objednat odběr Zpravodaje ještě před vstupem do Klubu

Jak se definuje neaktivní člen Klubu?

Neaktivní člen Klubu je ten, kdo se nezapojil tak, že se nepřihlásil (nenalogoval) do Klubu, nebo neučinil nákup na webové stránce společnosti PANDORA, nebo v on-line obchodu, nebo neotevřel a nekliknul na e-mail po dobu 5 let od posledního kontaktu/vztahu.

Jaké osobní údaje budou vymazány, je-li člen Klubu neaktivní?

Veškeré osobní údaje, jako: jméno,  e-mailová adresa, adresa, PSČ, výročí, pohlaví, telefonní číslo, datum narození, osobní velikosti, údaje o nákupu (pokud to není v rozporu s povinnostmi uloženými místní legislativou) atd. Dojde k úplnému vymazání.

Kdy budou osobní údaje vymazány?

Osobní údaje budou vymazány tehdy, bude-li člen Klubu neaktivní po dobu 5 let.

Jaké osobní údaje budou uloženy i po pětiletém neaktivním členství?

Pokud to není v rozporu s povinnostmi uloženými místní legislativou, nebudou zachovány žádné osobní údaje.

Jak osobní údaje vymažeme?

Global IT bude mazat osobní údaje na čtvrtletním základu, data budou vymazána ze všech IT systémů.

Zpravodaj

- Bez členství v Klubu

- Bez účtu

- Přihlášení k odběru Zpravodaje (např. prostřednictvím on-line kanálů Guest check out (ověřený host), maloobchodní upload, atd.)

Jak je definováno neaktivní přihlášení k odběru Zpravodaje?

K neaktivnímu přihlášení k odběru Zpravodaje dochází u osoby, která neotevřela a nekliknula na e-mail po dobu 24 měsíců. Pokud se taková osoba   přihlásí k odběru, učiní nákup buď v kamenném či on-line obchodu, nebo se přihlásí do Klubu, je jí automaticky přidělen nový statut Kupujícího (viz dále), čímž se definice neaktivity řídí tímto novým statutem.

Jaké osobní údaje budou vymazány, je-li odběr Zpravodaje neaktivní?

Veškeré osobní údaje, jako: jméno,  e-mailová adresa, pohlaví a údaje o výrobku budou vymazány. Dojde k úplnému vymazání.

Kdy budou osobní údaje vymazány?

Osobní údaje budou vymazány tehdy, bude-li přihlášení k odběru Zpravodaje neaktivní po dobu 24 měsíců.

Jaké osobní údaje budou uloženy i po tříletém neaktivním období?

Pokud to není v rozporu s povinnostmi uloženými místní legislativou, nebudou zachovány žádné osobní údaje.

Jak osobní údaje vymažeme?

Global IT bude mazat osobní údaje na čtvrtletním základu, data budou vymazána ze všech IT systémů.

Účet se členstvím v Klubu

Jde o osobu, která aktivně vytvořila účet se členstvím v Klubu. To, že dotyčná osoba má vytvořený účet ještě neznamená, že realizovala nějaký nákup.

Jak je definován neaktivní držitel účtu?

Neaktivním držitelem účtu je osoba, která není s námi v kontaktu/vztahu, buď realizací nákupu v kamenném obchodu, nebo on-line (na webové stránky společnosti PANDORA), kde si vytvoří účet, k účtu se přihlásí, otevře jej a klikne na e-mail v období nejméně 5 let od posledního kontaktu/vztahu.

Jaké osobní údaje budou vymazány, je-li držitel účtu neaktivní?

Veškeré osobní údaje, jako: jméno,  e-mailová adresa, adresa, PSČ, výročí, pohlaví, telefonní číslo, datum narození, Seznam přání. Dojde k úplnému vymazání.

Kdy budou osobní údaje vymazány?

Osobní údaje budou vymazány tehdy, bude-li držitel účtu neaktivní po dobu 5 let.

Jaké osobní údaje budou uloženy i po pětiletém neaktivním držení účtu?

Pokud to není v rozporu s povinnostmi uloženými místní legislativou, nebudou zachovány žádné osobní údaje.

Jak osobní údaje vymažeme?

Global IT bude mazat osobní údaje na čtvrtletním základu, data budou vymazána ze všech IT systémů.

Nákup – bez účtu/či jako ověřený host

Osoba, realizovala on-line či off-line nákup bez vytvoření účtu

Jak je definován neaktivní zákazník?

Neaktivní zákazník je osoba, která s námi v žádném vztahu, buď realizací nákupu v kamenném obchodu, nebo on-line (na webové stránky společnosti PANDORA), kde si vytvoří účet, k účtu se přihlásí, otevře jej a klikne na e-mail v období nejméně 5 let od posledního kontaktu/vztahu.

Jaké osobní údaje budou vymazány, je-li zákazník neaktivní?

Veškeré osobní údaje, jako: jméno,  e-mailová adresa, adresa, PSČ, výročí, pohlaví, telefonní číslo, datum narození, nákup. Dojde k úplnému vymazání.

Kdy budou osobní údaje vymazány?

Osobní údaje budou vymazány tehdy, bude-li zákazník neaktivní po dobu 5 let.

Jaké osobní údaje budou uloženy i po pětiletém neaktivním období?

Pokud to není v rozporu s povinnostmi uloženými místní legislativou, nebudou zachovány žádné osobní údaje.

Jak osobní údaje vymažeme?

Global IT bude mazat osobní údaje na čtvrtletním základu, data budou vymazána ze všech IT systémů.

Návštěvníci webové stránky  – IP adresa

Osoba, která navštíví naše webové stránky.

Jak je definován neaktivní návštěvník?

neaktivní návštěvník je osoba, která nenavštíví naši webovou stránku po dobu 24 měsíců.

Jaké osobní údaje budou vymazány, je-li návštěvník neaktivní?

Veškerá data shromážděná při návštěvě webové stránky. Kupříkladu tedy:

•       Obsah, A/B zkoušky a analýza vyhledávání výrobků

•       Analýza zdrojů provozu

•       Analýza interního vyhledávání

•       Nákupní analýza

•       Analýza zařízení

•       Marketing re-targeting

Kdy budou osobní údaje vymazány?

Osobní údaje budou vymazány 25 měsíců po jejich sběru.

Jaké osobní údaje budou uloženy i po 25 měsíců trvajícím neaktivním období?

Pokud to není v rozporu s povinnostmi uloženými místní legislativou, nebudou uložena nadále žádná data.

Jak osobní údaje vymažeme?

Data budou po 25 měsících automaticky vymazána.

9.     Bezpečnost informací a integrita dat

Přijímáme odpovídající technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů, a to jak proti jejich náhodnému či protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněného použití, přístupu či sdílení, zvláště pak tam, kde zpracování zahrnuje přenos dat po síti, a také proti všem ostatním formám protiprávního zpracování  či jiného zneužití.

Společnost PANDORA používá třetí strany (zpracovatele dat) pro sběr a zpracování vašich osobních údajů. Jakýkoliv zpracovatel dat oprávněný k této činnosti společností PANDORA bude zpracovávat vaše osobní údaje výlučně podle pokynů společnosti PANDORA a bude právně odpovědný za dodržování přísných bezpečnostních postupů při nakládání s vašimi osobními údaji.

9.1 Bezpečnost uložených informací

Společnost PANDORA může najímat třetí strany, aby pro ni sbíraly informace. V takových případech, jsou tyto strany zavázány dohodami o utajení a zpracování dat a budou instruovány společností PANDORA, jak plně dodržovat Politiku ochrany soukromí společnosti PANDORA.

Tam, kde jsme vám přidělili, nebo kde jste si vyžádali přidělení hesla, které vám umožňuje přístup k některým pozicím na našich webových stránkách, budete odpovídat za to, že heslo udržíte v tajnosti.  Žádáme vás, abyste toto heslo nikomu dalšímu nesdíleli.

Bohužel, přenos informací po internetu není zcela bezpečný. Ačkoliv děláme vše pro ochranu vašich osobních údajů, nemůžeme plně zaručit bezpečnost vašich dat, která jsou k nám přenášena; takže jakýkoliv přenos, který provádíte, se děje na vaše vlastní riziko. Jakmile vaše informace obdržíme, aplikujeme přísné postupy a nekompromisní bezpečnostní opatření k předcházení neoprávněného přístupu.

9.2Sociální sítě

Na našich webových stránkách a v (mobilních) aplikacích vám poskytujeme zásuvné moduly (plug-ins) od různých sociálních sítí. Pokud se rozhodnete komunikovat se sociální sítí, vaše činnost na našich webových stránkách a v (mobilních) aplikacích  bude též dostupná pro sociální sítě, jako jsou Facebook nebo Twitter. 

Pokud se přihlásíte do jedné z těchto sociálních sítí během návštěvy našich webových stránek a v (mobilních) aplikacích, sociální sítě mohou tuto informaci přidat do vašeho profilu. Pokud komunikujete s jedním z těchto plug-inů, pak jsou tato informace přenášeny  na webové stránky sociálních sítí. Pokud si nepřejete takové informace přenášet, pak se, prosím, napřed odhlaste od naší webové stránky či mobilní aplikace. Z naší strany nelze tomuto přenosu informace jinak zabránit. Doporučujeme vám, abyste si  pečlivě prostudovali politiku na vaší sociální síti, která se týká shromažďování, zpracování a přenosu osobních údajů, včetně toho jak si můžete zajistit uspokojivé nastavení pro ochranu vašeho soukromí.

Navíc, pro zlepšení vaší spokojenosti jako uživatele, mohou být data přenášena ke třetí straně (např. Facebook) pro zpracování v souladu s předpisy pro utajení a ochranu soukromí.


Facebook:       http://www.facebook.com/about/privacy/ 
Twitter:          
http://twitter.com/privacy 
Google+:        
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 


9.3 Geolokační služby

V našich (mobilních) aplikacích můžeme využívat služby, které umožňují lokalizovat místo vašeho aktuálního pobytu. Pokud tyto aplikace používáte, můžeme obdržet informace o místě vašeho aktuálního pobytu, např. zasláním signálu GPS z mobilního telefonu nebo informace, která může alespoň přibližně identifikovat místo vašeho pobytu. Vy pak můžete aktivovat či deaktivovat geolokační služby v nastavení vašeho zařízení či prohlížeče. 

Používáme aplikace Google Maps a Baidu Maps tak, abychom vám usnadnili najít nejbližší obchod společnosti PANDORA. K usnadnění takového vyhledání si stáhneme příslušné vyobrazení z Google Maps či Baidu Maps, uložíme příslušné údaje a vyobrazení na našem serveru.

Pro další informace o aplikaci Google Maps a jejich politice pro ochranu soukromí, se prosím informujte na:
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

Pro další informace o aplikaci Baidu Maps a jejich politice pro ochranu soukromí, se prosím informujte na:
https://map.baidu.com/zt/client/service/index.html

9.4Důsledky neposkytnutí osobních údajů

Pokud nám neposkytnete požadované informace, nebude možné vytvořit účet u společnosti PANDORA pro členství v Klubu, nebo nakupovat na webových stránkách společnosti PANDORA.

10. Kontaktní informace

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se naší politiky pro ochranu soukromí, neváhejte nás kontaktovat.

 
Pracovník pro kontrolu dat:

PANDORA A/S
Privacy@Pandora.net
Můžete nás též kontaktovat:

 
PANDORA A/S

Havneholmen 17-19 
1561 Kodaň V 
Dánsko
Email: 
privacy@pandora.net

11.Reklamace/stížnosti

Stížnosti je možné předkládat přímo na dánský orgán pro dohled nad ochranou dat:

The Danish Data Protection Agency (Dánská agentura pro ochranu dat)
Borgergade 28, 5. patro
1300 Kodaň K
Dánsko
Tel.: +45 3319 3200
Email: dt@datatilsynet.dk

12.Změny v této politice

Společnost PANDORA se zavazuje dodržovat základní principy ochrany soukromí a dat. Z tohoto důvodu pravidelně naší politiku pro ochranu soukromí prověřujeme s cílem ji aktualizovat a plnit veškeré požadavky na ochranu soukromí a dat. Tato politika na ochranu soukromí proto může být čas od času pozměňována s cílem udržet krok s novým vývojem a okolnostmi, které se vztahují k internetu a i nadále plnit vyvíjející se legislativní požadavky. Jakékoliv změny, které u naší politiky pro ochranu soukromí  v budoucnosti učiníme, budou vyvěšeny na této webové stránce a, podle potřeby, na ně budete upozorněni i e-mailem.

Poslední aktualizace: květen 2018

**

SDÍLET

Skrýt položky ve vašem seznamu přání před jeho sdílením
Ať se vaše přání splní
Váš seznam přání je momentálně prázdný

Připojte se dnes do klubu PANDORA a začněte používat svůj seznam přání

Začněte dnes přidávat položky na svůj seznam přání

Najít
Přidat
Položka byla přidána