Zásady ochrany osobních údajů Pandora

 1. 1. K čemu potřebuje společnost PANDORA Vaše osobní údaje?

Společnost PANDORA zpracovává údaje získané na základě smluvních a jiných vztahů s Vámi a s ostatními zákazníky, stejně jako údaje získané od některých třetích stran, jako podporu pro dosažení svého hlavního cíle – poskytovat co nejvyšší kvalitu svých výrobků a služeb.

Společnost PANDORA respektuje právo na ochranu soukromí svých on-line návštěvníků a uznává důležitost ochrany osobních údajů, které o nich shromažďuje. Za tímto účelem společnost PANDORA zavedla postupy, které zajišťují, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány odpovědným způsobem.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů Vám podávají informace o rozsahu osobních údajů, které společnost PANDORA shromažďuje, jakým způsobem je shromažďuje, za jakým účelem a jak je používá, jaká jsou Vaše práva a možnosti týkající se využití Vašich osobních údajů, jak jsou osobní údaje zpracovávány, s kým je může společnost PANDORA sdílet, jak dlouho může Vaše údaje uchovávat, atd.

Proto si, prosíme, přečtěte tyto Zásady pozorně. Určitá ustanovení těchto Zásad se speciálně vztahují na shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů při registraci v klubu Pandora (PANDORA Club). 

 1. 2. Kdo je za zpracování Vašich osobních údajů odpovědný?

Společnost PANDORA A/S, se sídlem Havneholmen 17-19, 1561 Kodaň V, Dánsko, VAT č.: 28505116, stanovuje účel a prostředky pro zpracování Vašich osobních údajů, a je tedy správcem Vašich osobních údajů. Společnost Pandora Jewelery CR s.r.o., se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 2901473 a případně další společnosti v rámci skupiny PANDORA, jsou v postavení zpracovatele osobních údajů.

Pokud máte nějaké dotazy týkající se ochrany soukromí, nebo otázky související s osobními údaji, které jste poskytli, můžete kdykoliv kontaktovat společnost PANDORA postupem dle článku 7.

 1. 3. Jaké osobní údaje společnost PANDORA shromažďuje?

Veškeré činnosti společnosti PANDORA jsou založeny na striktně etických principech a legislativních požadavcích; dbá na ochranu soukromí všech návštěvníků svých webových stránek https://www.pandora.net/ („webové stránky“) a uživatelů (mobilní) aplikace PANDORA („mobilní aplikace“). Sběr a ukládání údajů, včetně údajů osobních, pak závisí na tom, jak jsou webové stránky, mobilní aplikace a související služby využívány. Nicméně, společnost PANDORA nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů.

 • 3.1. Shromažďování osobních údajů získaných z interakce s Vámi

Na webových stránkách a v mobilní aplikaci mohou být používány různé technologie s cílem učinit je kvalitnějšími, přívětivějšími pro uživatele, efektivními a bezpečnějšími. Takové technologie mohou vést k tomu, že dochází ke shromáždění osobních údajů automaticky, jak z naší strany,  tak i ze strany třetích osob jednajících naším jménem. Takové technologie kupříkladu zahrnují soubory typu cookie, flash cookie a analytické soubory webových stránek.

Čas od času mohou webové stránky obsahovat i odkazy (propojení – linky) na/od internetových stránek našich partnerů a poboček. Pokud takové propojení na jakékoliv jiné internetové stránky použijete, je nutno mít na paměti, že takové internetové stránky mají své vlastí zásady ochrany osobních údajů, za kterou společnost PANDORA nenese žádnou odpovědnost. Proto dříve, než umožníte zpracování svých osobních údajů na takové internetové stránce, ověřte si zásady ochrany osobních údajů, které se k takovým internetovým stránkám vztahují.

 • 3.1.1. Click-stream údaje

Při návštěvě webových stránek jsou osobní údaje odesílány z Vašeho prohlížeče na server společnosti PANDORA. Tato data umožňují optimalizovat služby společnosti PANDORA na webových stránkách i v mobilní aplikaci a zvýšit Váš uživatelský komfort. Tyto údaje jsou automaticky shromažďovány a ukládány buď společností PANDORA, nebo třetími stranami jednajícími jejím jménem. 

Rovněž může dojít ke shromažďování dat týkajících se Vašeho počítače pro účely správy systému a pro tvorbu hlášení obsahujících agregované informace pro účely interního marketingového rozboru. Údaje o činnosti a typu prohlížečů uživatelů webové stránky mohou zahrnovat následující informace:  

 • IP adresa návštěvníka;
 • datum a čas návštěvy;
 • referenční URL (internetová stránka, ze které byl návštěvník přesměrován);
 • informace o návštěvě jednotlivých sekcí webových stránek;
 • informace o použitém prohlížeči (typ, verze, operační systém, atd.).

 • 3.1.2. Soubory cookie

Na webových stránkách jsou používány soubory cookies. Bližší informace o použití souborů cookies jsou dostupné v Pravidlech PANDORA cookie, které obsahují informace o politice ochrany soukromí u nástrojů, které společnost PANDORA využívá pro rozbory webových stránek, nebo které zakomponovala jako plug-iny do webových stránek.

 • 3.1.3. Re-targeting technologie

Webové stránky a mobilní aplikace využívají technologie typu re-targeting (tj. technologie pro oslovení uživatelů, kteří již jednou navštívili webové stránky či mobilní aplikaci). To společnosti PANDORA rovněž umožňuje provádět inzerci přímo a osobně směrem k návštěvníkům, kteří již dříve projevili zájem o výrobky či obchody společnosti PANDORA na webových stránkách jejích partnerů.

Společnost PANDORA rovněž spolupracuje se společnostmi, které používají technologie pro sledování a obsluhu inzerce, které rozmístila po celém internetu. Tyto společnosti mohou sbírat informace o Vašich návštěvách na webových stránkách (či v mobilní aplikaci), stejně tak jako vztazích a komunikaci se společností PANDORA, včetně reklamních akcí.

Technologie typu re-targeting provádějí rozbor Vašich cookie souborů a zobrazují reklamní spoty na základě Vašeho chování při předchozím prohlížení internetu. Bližší informace o použití souborů cookies jsou dostupné v Pravidlech PANDORA cookie.

 • 3.2. Osobní údaje, které společnosti PANDORA poskytujete

Vedle údajů shromažďovaných automatizovanými prostředky (viz článek 3.1), zpracovává společnost PANDORA navíc i údaje, která jí sami poskytnete. To zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně:

 • osobní údaje, které Vás identifikují jako jednotlivce – zejména Vaše kontaktní údaje, titul, jméno a příjmení, datum svatby, den, kdy se s někým poprvé potkáte, fakturační adresy, fotografické snímky, PSČ, datum narození, pohlaví, telefonní čísla, e-mailové adresy, informace o platebních a kreditních kartách. Pokud společnosti PANDORA poskytujete osobní údaje jiné osoby, ujistěte se prosím, že máte právo tyto údaje sdílet;
 • informace, které poskytujete při registraci účtu u společnosti PANDORA;
 • informace, které poskytujete při vytváření Seznamu přání (Wish List), kdy ukládáte svou fyzickou velikost (prsten, atd.), preferované styly, seznam šperků a seznam v rámci ESSENCE COLLECTION;
 • informace, které poskytujete při své účasti v soutěži či promo akcích sponzorovaných společností PANDORA či PANDORA Group;
 • informace, které poskytujete prostřednictvím třetích stran, jako je např. Facebook a WeChat;
 • informace, které zasíláte, či je sdílíte přes webové stránky pro využití našich služeb;
 • pokud jste si již vytvořili on-line účet, pak jsou informace o tom, čemu dáváte přednost a o dalších Vašich zájmech, uloženy ve Vašem profilu (viz informace uváděné dále, které se týkají těchto profilů);
 • pokud kontaktujete společnost PANDORA, může společnost PANDORA vést záznam o takové korespondenci;
 • pokud kontaktujete společnost PANDORA, abyste ohlásili nějaký problém ohledně webových stránek a/nebo požádáte o technickou pomoc či zákaznickou podporu, může společnost PANDORA vést záznam o takové korespondenci nebo rozhovoru;
 • rovněž můžete být požádáni o vyplnění dotazníků, které společnost PANDORA používá pro účely průzkumu, avšak v takovém případě nejste povinni své osobní údaje poskytovat.

Veškeré uvedené osobní údaje vždy poskytujete společnosti PANDORA dobrovolně. Pokud se však rozhodnete požadované osobní údaje neposkytnout, pak možná nezískáte různé výhody připravené pro zákazníky společnosti PANDORA. V  některých případech jsou osobní údaje potřebné pro čerpání služeb jak na webových stránkách, tak v mobilní aplikaci. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely stanovené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Kdykoliv můžete své osobní údaje upravit, aktualizovat, nebo namítat jejich další zpracování (viz článek 7).

 1. 4. Jak jsou shromažďované osobní údaje zpracovávány?

Pokud se zaregistrujete v klubu PANDORA, může společnost PANDORA zpracovávat Vaše osobní údaje z následujících důvodů:

 • pro zajištění, že obsah webových stránek je na Vašem počítači uváděn nejefektivnějším způsobem;
 • pro účely vyřízení Vaší objednávky, např. pro oznámení stavu Vaší objednávky či jejího doručení, pro splnění Vašich požadavků, jako je např. reakce na dotazy týkající se výrobků, nebo pomoc při vyhledání obchodu, který je Vám nejblíže, pro dokončení Vaší objednávky, či pro zpracování údajů Vaší platební karty a/nebo pro poskytnutí zákaznických služeb. Vaše údaje mohou být použity k ověření Vaší platební schopnosti (schopnosti přijmout úvěr) a za tímto účelem mohou být využity i služeb třetích stran;

  ověření Vaší identity a odpovědi na dotazy, které na Vás může společnost PANDORA vznést, zpracování Vašeho požadavku a poskytnutí té nejlepší možné služby;
 • plnění závazků vyplývajících z jakékoliv smlouvy, kterou se společností PANDORA uzavřete;
 • umožnění účasti na interaktivních funkcích služeb, pokud si takovou možnost zvolíte;
 • upozornění na změny ve službách, lhůtách, podmínkách, politikách a/nebo ostatních administrativních záležitostech;
 • poskytování výhod a služeb pro registrované uživatele webových stránek či jiných služeb, např. Klub PANDORA;
 • správa a údržba záznamů;
 • správa Vašeho účtu v Klubu PANDORA;
 • uložení Seznamů přání (Wish List), které vytvoříte; možnost je sdílet s ostatními;
 • uložení údajů o velikostech prstenů a náramků, při možnosti sdílet je s ostatními;
 • umožnění Vám odesílat e-maily ostatním prostřednictvím naší funkce „zaslat příteli“;
 • umožnění účasti na soutěžích, hrách či podobných aktivitách a umožnění správy takových aktivit. Některé z nich mají dodatečná pravidla, která mohou obsahovat dodatečné informace o tom, jak jsou zpracovávány Vaše osobní údaje;
 • přizpůsobení Vašeho profilu na webových stánkách za účelem poskytování individuálně orientované nabídky;
 • předcházení a/nebo detekce jakéhokoliv zneužití či podvodného jednání.


S Vaším souhlasem Vás může společnost PANDORA kontaktovat přímo prostřednictvím podrobných informací, které poskytnete (např. poštovní služby, e-maily, SMS zprávy, telefonické či jiné prostředky elektronické komunikace) pro účely marketingu, reklamy a průzkumu trhu. To kupříkladu zahrnuje i informace o výrobcích společnosti PANDORA, činnosti v rámci e-commerce, speciálních nabídkách a promo akcích, stejně jako informace o otevírací době a dalších aktivitách obchodů ve Vaší blízkosti.

Aby bylo možné Vás kontaktovat s informacemi, které Vás zvláště zajímají, může být analyzován celkový vztah se společností PANDORA (jako je kupříkladu, mimo jiné, Vaše nákupní chování, v e-shopech i v kamenných obchodech společnosti PANDORA, historie Vaší komunikace se službou zákazníkům, otevření informační zpravodaje, Vaše prohlížení internetových stránek (web tracking), typy zpravodajů, které jste si objednali, Vaše účast na promo akcích a dalších událostech, Vaše komunikace a používání mobilní aplikace) - tyto budou společně analyzovány a využity.

Pokud navštívíte webové stránky, Vaše osobní údaje mohou být zpracovány následujícími způsoby:

 • obsah, A/B zkoušky a analýza vyhledávání výrobků;
 • analýza zdrojů provozu;
 • analýza interního vyhledávání;
 • nákupní analýza;
 • analýza zařízení;
 • marketing / re-targeting.

 1. 5. Právní základ zpracování Vašich osobních údajů.

Kdykoliv si zakoupíte nějakou položku v e-shopu na webových stránkách, vytvoříte si u nás účet, vstoupíte do nějakého jiného smluvního vztahu se společností PANDORA, v případě Vašeho dotazu či obdobných situací, které předcházejí Vašemu rozhodnutí s námi uzavřít smluvní vztah bude právním základem pro takové zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“), a to vzhledem k tomu, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smluvního vztahu či pro zohlednění Vašich dotazů a obdobných požadavků před uzavřením zamýšleného smluvního vztahu.

Společnost PANDORA může rovněž zpracovávat Vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů, ověření Vaší platební schopnosti či zasílání obchodních sdělení, ledaže by převážily Vaše zájmy nebo základní práva a svobody. Společnost PANDORA má právní zájem na zpracování Vašich osobních údajů (zejména jména a e-mailové adresy) jak pro marketingové, tak i pro analytické účely, který spočívá ve Vašich preferencích, tedy v tom, aby mohla společnost PANDORA pro Vás nabídky lépe přizpůsobit – a nakonec Vám nabídnout výrobky a služby, které budou co nejlépe vyhovovat Vašim potřebám a přáním. Na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR může společnost PANDORA zpracovávat také přizpůsobovat obchodní sdělení a komunikaci údajům získaným z analýzy celkového Vašeho vztahu se společností PANDORA, jak je uvedeno v článku 4.

V neposlední řadě může společnost PANDORA také zpracovávat Vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a to zejména při plnění povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy a dále také poskytování údajů a informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy.

 1. 6. Poskytování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti PANDORA, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytně nutné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Cílem těchto spoluprací je poskytnutí těch nejlepších a nejrelevantnějších služeb jen pro Vás. Zmiňované služby zahrnují ověřování, hosting a údržbu systémů, služby elektronické pošty, dodávkové služby, vedení platebních transakcí, ověřování solventnosti a kontroly doručovacích a e-mailových adres. Takto získané údaje mohou poskytovatelé služeb použít pouze na základě smlouvy o předání osobních údajů či smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřených mezi takovými příjemci a společností PANDORA. Bližší informace či seznam příjemců poskytne společnost PANDORA na vyžádání.

Někteří ze zpracovatelů se nacházejí mimo území Evropské unie (EU) či Evropského hospodářského prostoru (EHP). To tedy znamená, že může dojít k předání Vašich osobních údajů i do třetích zemí. V takovém případě společnost PANDORA dbá na to, aby byla dána jedna z následujících možností předání:

 • předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně;
 • předání založené na vhodných zárukách;
 • závazná podniková pravidla;
 • standardní smluvní doložky;
 • výjimky pro specifické situace, kdy nelze aplikovat shora uvedené možnosti.

V případě zahájení alternativního řešení sporu (ADR) prostřednictvím platformy pro on-line řešení sporu (ODR), mohou být osobní údaje předány Evropské komisi v rámci její kompetence provozovatele ODR platformy a také kterémukoliv poskytovateli ADR, který bude pro řešení sporu určen.

 1. 7. Vaše práva

V závislosti na konkrétních okolnostech, máte celou řadu alternativ, jak si zachovat kontrolu nad Vašimi osobními údaji. Tyto možnosti zahrnují zobrazení a editaci Vašich osobních údajů on-line, odhlášení se ze služby, zrušení účtu či uplatnění některého z níže uvedených práv.

Ke svým osobním údajům máte přístup a možnost jejich pozměňování kdykoliv se přihlásíte ke svému účtu na webových stránkách a zvolíte podrobnosti o Vašem profilu. Klikněte na “My Profile” (Můj profil), nebo na ”My Account” (Můj účet) a získáte tak přístup ke svým osobním údajům.

Pokud dojde ke změně jakýchkoli osobních údajů, např. změní-li se Vaše e-mailová adresa či jiné kontaktní údaje, nebo pokud si přejete zrušit registraci, můžete provést editaci na webových stránkách v sekci “My Profile” (Můj profil) nebo ”My Account” (Můj účet), nebo zasláním e-mailu s vyznačením změn na: privacy@pandora.net.

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo

 • na přístup k osobním údajům;
 • na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů;
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;
 • na omezení zpracování osobních údajů;
 • na přenositelnost údajů;
 • vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;
 • právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je v Dánsku Datatilsynet (datatilsynet.dk) a v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Budete-li chtít uplatnit svá práva či budete-li mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte společnost PANDORA telefonicky na čísle +45 36 72 00 44 či e-mailem na adrese privacy@pandora.net.

Jste oprávněni kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Nicméně, odvolání souhlasu neovlivní oprávněnost zpracování osobních údajů zpracovávaných v období před odvoláním souhlasu. Pokud si přejete odvolat svůj souhlas s doručováním obchodních sdělení, včetně těch doručovaných poštou, e-mailem, telefonem, SMS zprávami či jinými elektronickými prostředky, můžete tak kdykoliv učinit dopisem doručeným společnosti PANDORA. Chcete-li tak učinit, kontaktujte nás pomocí tohoto online formuláře.

 1. 8. Doba uchování Vašich osobních údajů

Společnost PANDORA nebude zpracovávat Vaše osobní údaje po delší dobu, než to bude nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány v rámci uvedených činností.

Jaké osobní údaje budou vymazány, je-li člen Klubu PANDORA neaktivní (tj. nezapojil se tak, že se nepřihlásil (nenalogoval) do Klubu PANDORA, nebo neučinil nákup na webových stránkách nebo neotevřel a nekliknul na e-mail po dobu 5 let od posledního kontaktu/vztahu)?

Veškeré osobní údaje: jméno,  e-mailová adresa, adresa, PSČ, výročí, pohlaví, telefonní číslo, datum narození, osobní velikosti, údaje o nákupu (pokud to není v rozporu s povinnostmi uloženými místní legislativou) atd. budou vymazány 5 let po posledním kontaktu.

Jaké osobní údaje budou vymazány, je-li odběratel Zpravodaje neaktivní (tj. osoba, která neotevřela a nekliknula na e-mail po dobu 24 měsíců)?

Veškeré osobní údaje: jméno,  e-mailová adresa, pohlaví a údaje o výrobku budou vymazány 24 měsíců po posledním kontaktu. Pokud se taková osoba přihlásí k odběru, učiní nákup buď v kamenném obchodu či e-shopu, nebo se přihlásí do Klubu PANDORA, je jí automaticky přidělen nový statut kupujícího.

Jaké osobní údaje budou vymazány, je-li držitel účtu neaktivní (tj. osoba, která není v kontaktu/vztahu, buď realizací nákupu v kamenném obchodě, nebo e-shopu, kde si vytvoří účet, k účtu se přihlásí, otevře jej a klikne na e-mail v období nejméně 5 let od posledního kontaktu/vztahu)?

Veškeré osobní údaje: jméno,  e-mailová adresa, adresa, PSČ, výročí, pohlaví, telefonní číslo, datum narození, Seznam přání atd. budou vymazány 5 let po posledním kontaktu.

Jaké osobní údaje budou vymazány, je-li zákazník neaktivní (tj. osoba, která není v žádném vztahu, buď realizací nákupu v kamenném obchodě, nebo e-shopu, kde si vytvoří účet, k účtu se přihlásí, otevře jej a klikne na e-mail v období nejméně 5 let od posledního kontaktu/vztahu)?

Veškeré osobní údaje: jméno,  e-mailová adresa, adresa, PSČ, výročí, pohlaví, telefonní číslo, datum narození, nákup atd. budou vymazány 5 let po posledním kontaktu.

Jaké osobní údaje budou vymazány, je-li návštěvník webových stránek neaktivní (tj. osoba, která nenavštíví webové stránky po dobu 24 měsíců)?

Veškerá data shromážděná při návštěvě webových stránek budou automaticky vymazána 25 měsíců po jejich sběru.

 

 

 

 

 1. 9. Bezpečnost informací a integrita dat

Společnost PANDORA přijala odpovídající technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů, a to jak proti jejich náhodnému či protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněného použití, přístupu či sdílení, zvláště pak tam, kde zpracování zahrnuje přenos údajů po síti, a také proti všem ostatním formám protiprávního zpracování  či jiného zneužití. Jakýkoliv zpracovatel osobních údajů bude zpracovávat Vaše osobní údaje výlučně podle pokynů společnosti PANDORA a bude zavázán dodržovat přísné bezpečnostní postupy při nakládání s Vašimi osobními údaji.

Tam, kde Vám bylo přiděleno, nebo kde jste si vyžádali přidělení, heslo, které Vám umožňuje přístup k některým pozicím na webových stránkách, budete odpovídat za to, že heslo udržíte v tajnosti. 

 1. 10. Sociální sítě

Na webových stránkách a v mobilní aplikaci jsou umístěny zásuvné moduly (plug-ins) ze strany růrných sociálních sítí. Pokud se rozhodnete komunikovat se sociální sítí, Vaše činnost na webových stránkách a v mobilní aplikaci bude též dostupná pro sociální sítě, jako jsou Facebook, Google nebo Twitter. 

Pokud se přihlásíte do jedné z těchto sociálních sítí během návštěvy webových stránek a v mobilní aplikaci, sociální sítě mohou tuto informaci přidat do Vašeho profilu. Pokud komunikujete s jedním z těchto plug-inů, pak jsou tyto informace přenášeny  na internetové stránky těchto sociálních sítí. Pokud si nepřejete takové informace přenášet, pak se napřed odhlaste z webové stránky či mobilní aplikace. Společnost PANDORA nemůže tomuto přenosu informace jinak zabránit. Pro úplnost si můžete přečíst zásady ochrany osobních údajů příslušných sociálních sítí.

Facebook:       http://www.facebook.com/about/privacy/ 
Twitter:           http://twitter.com/privacy 
Google+:         http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

 1. 11. Geolokační služby

V mobilní aplikaci může společnost PANDORA využívat služby, které umožňují lokalizovat místo Vaší aktuální polohy. Pokud tyto aplikace používáte, může společnost PANDORA obdržet informace o místě Vaší aktuální polohy, např. zasláním signálu GPS z mobilního telefonu nebo informace, která může alespoň přibližně identifikovat místo Vaší aktuální polohy. Vy poté můžete aktivovat či deaktivovat geolokační služby v nastavení Vašeho zařízení či prohlížeče. 

Společnost PANDORA používá aplikace Google Maps a Baidu Maps tak, aby Vám usnadnila hledání nejbližšího obchodu společnosti PANDORA. K usnadnění takového vyhledání si stáhne příslušné vyobrazení z Google Maps či Baidu Maps a následně uloží příslušné údaje a vyobrazení na svém serveru.

Další informace o aplikaci Google Maps a jejich politice pro ochranu soukromí jsou dostupné na http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Další informace o aplikaci Baidu Maps a jejich politice pro ochranu soukromí jsou dostupné na https://map.baidu.com/zt/client/service/index.html.

 1. 12. Změny a aktualizace dokumentu

Společnost PANDORA se zavazuje dodržovat základní principy ochrany soukromí a osobních údajů. Z tohoto důvodu pravidelně Zásady ochrany osobních údajů reviduje s cílem je aktualizovat a plnit veškeré požadavky na ochranu soukromí a osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů proto mohou být čas od času pozměňovány s cílem udržet krok s novým vývojem a okolnostmi zpracování včetně legislativních požadavků. Jakékoliv změny, které v Zásadách ochrany osobních údajů v budoucnosti společnost PANDORA učiní, budou vyvěšeny na webových stránkách a, podle potřeby, na ně budete upozorněni i e-mailem.


Poslední aktualizace: leden 2020

 

SDÍLET

Skrýt položky ve vašem seznamu přání před jeho sdílením
Ať se vaše přání splní
Váš seznam přání je momentálně prázdný

Připojte se dnes do klubu PANDORA a začněte používat svůj seznam přání

Začněte dnes přidávat položky na svůj seznam přání

Najít
Přidat
Položka byla přidána