PANDORA privaatsuspõhimõtted

1. Miks me vajame teie isikuandmeid?

PANDORA kasutab meie suhtlusest nii teie ja teiste klientidega kui ka teatud kolmandatelt isikutelt saadud informatsiooni, et aidata saavutada tema eesmärk pakkuda kõrgeima kvaliteediga tooteid ja teenuseid. PANDORA austab veebipõhiste külastajate privaatsusõigusi ja tunnustab nende kohta kogutud informatsiooni kaitsmise tähtsust. Selleks oleme kehtestanud toimingud, mis kindlustavad teie isikuandmete töötlemise vastutustundlikul moel. Antud privaatsuspõhimõtted informeerivad teid meie poolt kogutava informatsiooni tüübi ja kogumisviisi kohta; selle kogumise ja kasutamise eesmärkide kohta; teie õiguste ja valikute kohta teie andmete kasutamisel; kuidas teie andmeid töödeldakse ja kellega neid võidakse jagada; kui kaua me teie informatsiooni säilitame jne. Palun lugege seda hoolikalt. Nende põhimõtete teatud osad rakenduvad spetsiifiliselt teie isikuandmete kogumisele ja töötlemisele PANDORA Clubi liikmekonto registreerimisel.

MÕISTED

Isikuandmed on defineeritud kui mistahes identifitseeritud või identifitseeritava füüsilise isiku kohta käiv informatsioon. Identifitseeritav isik on isik, keda on võimalik identifitseerida otseselt või kaudselt, eelkõige viitega identifitseerijale, nagu näiteks nimi, isikukood, asukohaandmed, veebiidentifikaator, või ühele või rohkemale tegurile, mis on spetsiifilised selle füüsilise isiku füüsilisele, füsioloogilisele, geneetilisele, vaimsele, majanduslikule, kultuurilisele või sotsiaalsele identiteedile.

Kasutades mõistet „töötlemine“, mõtleme me mistahes isikuandmetel või isikuandmete komplektidel nii automatiseeritud kui ka mitteautomatiseeritud vahenditega teostatavat toimingut või toimingute komplekti, nagu näiteks kogumine, salvestamine, korrastamine, struktureerimine, hoiustamine, kohandamine või muutmine, taastamine, konsulteerimine, kasutamine, edastamise teel avalikustamine, levitamine või muul viisil kättesaadavaks tegemine, ühtlustamine või ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine.

2. Kes haldab andmeid?

PANDORA AS määratleb isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Kandes sellega juriidilisi kohustusi, on andmetöötleja juriidiliselt vastutav isikliku informatsiooni arvutis või automatiseerimata kataloogides hoiustamise eest.

Kontaktandmed:

PANDORA AS Havneholmen 17-19
1561 Copenhagen V
Taani
KM nr: 28505116
Tel: +45 36 72 00 44
E-post: privacy@pandora.net

PANDORA ei värba andmekaitseametnikku. Kui teil on mistahes küsimusi või muresid seoses privaatsusega või kui soovite teha päringuid meile antud enda isikuandmete kohta, siis võtke mistahes ajal PANDORAGA ühendust. Täpsemateks üksikasjadeks, kuidas meiega ühendust võtta, vaadake palun jaotist „Kontaktandmed“ või saatke e-post otse meie privaatsuse eest vastutajale: privacy@pandora.net.

3. Missuguseid isikuandmeid kogutakse?

Kõik meie tegevused põhinevad rangelt eetilistel põhimõtetel ja juriidilistel taotlustel ning me oleme pühendunud meie veebilehtede kõigi külastajate ja meie (mobiilsete) rakenduste kasutajate privaatsuste kaitsmisele. Sel põhjusel sõltub informatsiooni, sealhulgas ka isikuandmete kogumise ja säilitamise viis sellest, kuidas meie veebilehte ja seotud teenuseid kasutatakse. Me ei kogu teie kohta tundlikke andmeid.

3.1 Meiega suhtlemise kaudu teilt kogutavad andmed

Meie veebilehtedel ja meie (mobiilsetes) rakendustes võidakse kasutada mitmesuguseid tehnoloogiaid, et neid täiustada, muuta neid kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja turvalisemaks. Sellised tehnoloogiad võivad viia automaatsele isikuandmete kogumisele meie poolt või kolmandate isikute poolt meie nimel. Selliste tehnoloogiate näiteks on küpsised, välkküpsised ja veebianalüütikad.

Meie lehel sisaldub aeg-ajalt linke meie partnervõrgustike ja sidusettevõtete veebilehtedele ja linke nende veebilehtedelt meie lehele. Kui te järgnete nende veebilehtede lingile, siis pange tähele, et nendel veebilehtedel on nende enda privaatsuspõhimõtted, mille eest me ei võta mingisugust vastutust. Palun kontrollige nende põhimõtteid enne mistahes isikuandmete sisestamist nende veebilehtedele.

3.1.1 Klõpsuvoo andmed

Kui te külastate meie veebilehte, saadetakse andmed teie lehitsejast meie serverisse. Need andmed võimaldavad meil enda teenuseid optimeerida ja täiustada teie kogemust meie veebilehtedel ja rakendustes. Neid andmeid kogume ja säilitame automaatselt meie või teevad seda meie nimel kolmandad isikud.

Me võime koguda informatsiooni teie arvuti kohta nii süsteemi haldamise eesmärkidel kui ka koondinformatsiooni raporteerimiseks sisemise turustamisanalüüsi põhjustel. Need andmed meie kasutajate lehitsemistegevuste ja -mustrite kohta võivad sisaldada järgnevat:

• külastaja IP aadress;
• külastamise kuupäev ja kellaaeg;
• edasisuunaja URL (lehekülg, millelt külastaja on edasi suunatud);
• külastatud veebilehed ja kasutaja teekond meie veebilehel;
• informatsioon kasutatud lehitseja kohta (tüüp, versioon, operatsioonisüsteem jne).

3.1.2 Küpsised

Me kasutame enda veebilehel küpsiseid. Palun lugege meie küpsiste kasutamise põhimõtteid, et saada lisainformatsiooni meie küpsiste kasutamise kohta ja nende isikute, kellelt me kasutame veebianalüüsi vahendeid või kellelt me oleme enda veebilehtedele pistikprogramme integreerinud, privaatsuspõhimõtete kohta.

3.1.3 Taassihtimistehnoloogiad

Meie veebilehed ja (mobiilsed) rakendused kasutavad taassihtimistehnoloogiaid. See võimaldab meil reklaamida otse ja personaalselt külastajatele, kes on juba näidanud huvi meie toodete ja/või poe vastu meie partnerite veebilehtede kaudu.

Samuti töötame me ettevõtetega, kes kasutavad jälgimistehnoloogiaid, et esitada meie nimel reklaame üle Interneti. Need ettevõtted võivad koguda informatsiooni nii teie külastuste kohta meie veebilehtedel või (mobiilsetes) rakendustes kui ka suhtluse (suhtluste) kohta meie vahendajatega, sealhulgas reklaamimine.

Taassihtimistehnoloogiad analüüsivad teie küpsiseid ja esitavad reklaame teie eelneva sirvimiskäitumise põhjal. Küpsiste jaoks lisainformatsiooni saamiseks vaadake privaatsuspõhimõtete jaotist 3.1.2.

3.2 Teie antud andmed

Lisaks automaatsete vahenditega kogutud informatsioonile (vt 3.1) töötleme ka andmeid, mis te olete ise meile andnud. Nendeks on muu hulgas:

•  isikuandmed, mis identifitseerivad teid kui indiviidi – nimelt teie kontaktandmed, tiitel, sealhulgas teie ees- ja perekonnanimi(-nimed), pulmakuupäev, päev, mil me kohtusime, fotograafiline pilt, arveldusaadress(id), sihtnumber, sünnikuupäev, sugu, telefoninumber, e-posti aadress, krediidi- ja deebetkaardi informatsioon. Kui te annate teise inimese isikuandmed, siis tehke palun kindlaks, et teil on õigus meiega seda informatsiooni jagada;
• teie antud informatsioon PANDORA konto registreerimisel;
• teie antud informatsioon soovinimekirja loomisel, suuruste salvestamisel, disainide salvestamisel, lemmikpoodide salvestamisel, teie ehetenimekirja salvestamisel, teie ESSENCE COLLECTION’i nimekirja salvestamisel;
• teie antud informatsioon, kui te osalete PANDORA Grupi või PANDORA AS-i poolt sponsoreeritud võistluses või kampaanias;
• teie antud informatsioon läbi kolmandate isikute, nagu näiteks Facebook või WeChat;
• informatsioon, mille te laadite üles või jagate läbi meie lehekülje, kasutades meie teenuseid;
• kui te olete loonud meiega veebikonto: selles profiilis salvestatud eelistused ja huvid (palun vaadake neid profiile puudutavaks lisainformatsiooniks allapoole);
• kui te võtate meiega ühendust, võime me hoida kirjavahetusest teiega kirjet;
• kui te võtate meiega ühendust, et teatada meie leheküljel või tehnilises ja/või kasutajatoes olevast probleemist, võime me hoida kirjavahetusest või vestlusest teiega kirjet;
• kui me otsustame osaleda mistahes kohtuvälise kaebuste lahendamise süsteemi (ADR – Alternative Dispute Resolution) toimingutes, mis on ligipääsetavad läbi veebipõhise vaidluste lahendamise (ODR – Online Dispute Resolution) platvormi, võime me avalikustada isikuandmeid Euroopa Komisjonile kui ODR-platvormi operaatorile ja mistahes ADR-i pakkujale, kes on määratud vaidlust lahendama.

Samuti võime me paluda teil täita küsitlusi, mida me kasutame uuringute eesmärgil, kuid te ei ole kohustatud nendele vastama. Kõiki neid andmeid iseloomustab see, et te olete need andnud vabatahtlikult. Me kasutame seda informatsiooni privaatsuspõhimõtetes väljatoodud eesmärkidel. Te võite mistahes ajal oma isikuandmeid parandada või keelduda nende edaspidisest töötlemisest (palun vaadake paragrahvi 7).

4. Kuidas kogutud andmeid töödeldakse?

Kui te registreerite PANDORA Clubi liikmeskonnaga PANDORA konto, võime me teie isikuandmeid töödelda järgnevatel viisidel:

• veenduda, et meie lehekülje sisu on teie arvutis esitatud sobivaimal moel;
• teie tellimusega seotud eesmärkidel; nt et teavitada teid teie tellimuse või saadetise staatusest; täita teie taotlused, nagu näiteks vastamine meie toote kohta käivale küsimusele; aidata teil leida endale lähim pood; töödelda teie maksekaarti ja/või pakkuda teile klienditeenindust; me võime kasutada teie andmeid, et hinnata teie krediidiväärilisust, milleks võime me kasutada kolmandaid isikuid;
• teie identiteedi tõestamiseks ja vastamiseks mistahes päringule, mille te võite meile esitada; et töödelda teie taotlust ja pakkuda teile parimat võimalikku teenust;
• et täita meie kohustusi, mis lähtuvad mistahes meie ja teie vahelisest lepingust;
• et lubada teile meie teenuse (teenuste) interaktiivsetes osades osalemist, kui te otsustate seda teha;
• et teavitada teid meie teenuste kohta käivate muutuste, reeglite, tingimuste ja põhimõtete kohta, ja/või muu administratiivse informatsiooni kohta;
• et pakkuda teile PANDORA kontohaldaja või meie teenuste kasutaja (nt PANDORA Clubi) hüvesid ja teenuseid;
• et hallata ja säilitada meie kirjeid;
• et hallata teie PANDORA Clubi liikmekontot;
• et säilitada mistahes soovinimekirja, mille te võite luua ja lubada teile enda soovinimekirja jagamist teistega;
• et salvestada teie sõrmuse ja käevõru suurused ja lubada teile nende jagamist teistega;
• et lubada teile e-posti saatmist teistele läbi „saada sõbrale“ funktsiooni;
• et lubada teile nii „võitja saab kõik“, võistlustel ja sarnastes kampaaniates osalemist kui ka selliste tegevuste haldamist. Mõnedel nendest tegevustest võivad olla lisanduvad reeglid, mis võivad sisaldada lisainformatsiooni selle kohta, kuidas me personaalset informatsiooni kasutame ja avalikustame;
• teie sisu kohandamiseks meie veebilehtedel, et pakkuda teile personaliseeritud pakkumisi;
• et ennetada ja/või avastada väärkasutus või pettus;
• teie loal võime me teiega otse, teie enda antud üksikasjade kaudu ühendust võtta (nt postiteenused, e-post, tekstisõnum, telefon või muu elektrooniline vahend) turustus-, reklaami ja turu-uuringute eesmärgil. Näiteks sisaldab see PANDORA toodete kohta käivat informatsiooni, e-kaubanduse tegevusi, eripakkumisi ja kampaaniaid ning ka informatsiooni kohalike poodide avamiste ja tegevuste kohta. Selleks et me saaksime teiega ühendust võtta informatsiooniga, mille vastu teil on eriline huvi, analüüsitakse ja kasutatakse ühiselt teie üldist suhtlust PANDORAGA (nagu näiteks teie ostmiskäitumine meie veebipoes ja füüsilistes PANDORA poodides; teiepoolne lojaalsusprogrammi kasutamine; teie hinnangud ja arvustused toodetele; teie kontaktajalugu kasutajateenusega; teie uudiskirja klõpsamis-/avamistulemused; teie sirvimiskäitumine (veebijälgimine); teie poolt tellitud uudiskirja tüübid; teie osalemine kampaaniates või üritustel; teie suhtlus mobiilirakendustega ja nende kasutamine). Me võime kasutada teie isikuandmeid turustamise, reklaamimise ja turu-uuringute eesmärgil. Paragrahvis 7 leiate te informatsiooni enda õiguste kohta, nt kuidas võtta tagasi enda nõusolekut või parandada oma personaalseid üksikasju.

4.1 Kui külastate ühte PANDORA veebilehekülgedest, võidakse teie isikuandmeid töödelda järgnevatel viisidel:

• sisu, A/B testimise ja toodete lehitsemise analüütika
• liikluse allika analüütika
• sisemine otsingute analüütika
• ostuanalüütika
• seadme analüütika
• turustamise taassihtimine

5. Õiguslik alus

Kui te ostate meie veebipoest eseme, loote meie juures konto või sõlmite meiega mistahes muus vormis kokkuleppe, töötleme me teie tavalisi isikuandmeid sel konkreetsel eesmärgil. Samuti võime me töödelda teie tavalisi isikuandmeid, kui teil on nt päring või muu sarnane, mis nõuab vastust enne teie otsust meiega kokkulepe sõlmida. Õiguslik alus, mille alusel me teie isikuandmeid töödelda võime, on määratud EL-i isikuandmete regulatsiooni (EL) 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) artiklis 6.1b, kuna teie informatsiooni töötlemine on meile vajalik, et täita meie kokkulepet teiega või et käsitleda teie päringuid ja muud sellist enne kokkuleppe sõlmimist.

Samuti võime me teie tavapäraseid isikuandmeid töödelda GDPR-i artikli 6.1f põhjal, kui teie privaatsusõigused ja seadusjärgne vabadus ei kaalu meie huvisid üle. Meil on õigustatud huvi teie isikuandmete (nimi ja e-posti aadress) töötlemiseks nii turustamise kui ka analüütilistel eesmärkidel. Meie õigustatud huvi põhineb teie eelistustel, et me saaksime paremini enda pakkumisi teile kohandada ja lõpptulemusena pakkuda tooteid ja teenuseid, mis vastavad paremini teie vajadustele ja soovidele. Lisanduvalt on meil õigustatud huvi teie isikuandmete töötlemises analüütilistel eesmärkidel.

6. Isikuandmete avalikustamine

Meie üheks põhiväärtuseks on teie andmete kohtlemine äärmise hoole ja konfidentsiaalsusega. Seadusega nõutaval juhul võidakse teie andmeid avalikustada kolmandatele isikutele. Me värbame teenuste osutajaid ja andmetöötlejaid, et töödelda andmeid enda nimel. Need teenused sisaldavad autentimist, hostimist ja säilitusteenuseid, analüüsiteenuseid, e-posti sõnumiteenuseid, kohaletoimetamisteenuseid, maksetehingute käsitlemisi, maksevõimelisust, aadressi ja e-posti kontrolle. Need kolmandad isikud on meie andmetöötlejad ja nad võivad töödelda andmeid vaid enda teenuse osutamiseks vajalikus mahus. Meie andmetöötlejad on lepingu alusel kohustatud seesugust informatsiooni kohtlema rangeima konfidentsiaalsusega. Neile on keelatud andmete kasutamine muul moel, kui nõutud. Selle jaoks astutakse vajalikud sammud, et meie andmetöötlejad, sealhulgas teenuste pakkujad ja muud töötlejad, kes töötavad PANDORA nimel, hoiaksid ja kaitseksid teie andmete konfidentsiaalsust.

Mõned meie andmete töötlejad asuvad väljaspool EL-i/EMP-d. Sellest johtuvalt jagame me teie isikuandmeid väljaspool EL-i/EMP-d asuvate riikidega. Sellegipoolest anname me selle informatsiooni vastuvõtjale vajalike taotluste alusel, sealhulgas:

• kõnealune riik loetakse turvaliseks kolmandaks riigiks;
• kõnealune varustaja nõustub Euroopa Komisjoni mudellepingutega isikuandmete ülekandeks kolmandatele riikidele;
• kõnealune varustaja on GDPR-i artikli 40 kohaselt sertifitseeritud; või
• kõnealusel varustajal on komplekt heakskiidetud siduvaid ettevõtluseeskirjasid.

Võib esineda juhuseid, kus me avalikustame enda partneritele anonüümselt muid andmeid peale isikuandmete. Seesugused muud andmed võivad sisaldada informatsiooni veebilehekülje või (mobiilse) rakenduse külastajate arvu kohta kindla ajaperioodi vältel.

Palun pange tähele, et mistahes informatsioon, mille te postitate või avalikustate läbi suhtluse PANDORAGA (nt isikuandmed, mis sisalduvad fotodel, jutustustes, kommentaarides ja videotes, mille te sisestate), võivad saada avalikuks informatsiooniks ja võivad olla kättesaadavad lehekülje külastajatele ning ka laiemale üldsusele.

Me võime avalikustada teie informatsiooni mahus, mida me oleme kohustatud avalikustama, või jagada teie isikuandmeid, et olla kooskõlas mistahes õiguslike kohustustega või kohtu või mistahes muu pädeva jurisdiktsiooni juhistega, või et täita või rakendada meie privaatsuspõhimõtteid ja muid kokkuleppeid; või et kaitsta PANDORA AS-i või PANDORA Grupi, meie töötajate, meie klientide või muude õigusi, vara ja ohutust. See sisaldab informatsiooni vahetamist teiste ettevõtete ja organisatsioonidega pettuste kaitseks ja krediidiriski vähendamiseks.

Kui me otsustame osaleda mistahes kohtuvälise kaebuste lahendamise süsteemi (ADR – Alternative Dispute Resolution) toimingutes, mis on ligipääsetavad läbi veebipõhise vaidluste lahendamise (ODR – Online Dispute Resolution) platvormi, võime me avalikustada teie personaalset informatsiooni Euroopa Komisjonile ja mistahes ADR-i pakkujale, kes on määratud vaidlust lahendama.

7. Teie õigused

Kui te annate meie veebilehtedel või muudes kanalites meile isikuandmeid, toimub see täielikult vabatahtlikkuse alusel. Kui te otsustate taotletavat informatsiooni mitte anda, võivad jääda teile kättesaamatuks erinevad kliendihüved. Teatud juhtudel saavad vaid nõutud isikuandmed meile sisestanud isikud tellida tooteid, kasutada teatud teenuseid ja kasutada muid tegevusi ja pakkumisi, mis on saadaval meie veebilehel ja (mobiilsetes) rakendustes. Me pakume mitmeid valikuid, olenevalt täpsetest asjaoludest, et aidata teil säilitada kontrolli teie andmete üle. Need valikud võivad sisaldada teie andmete kuvamist ja redigeerimist veebis. Samuti võib olla võimalik lõpetada teenuste tellimine, kustutada kasutajakonto või saada informatsiooni hoitavate andmete kohta.

Te võite igal ajal enda isikuandmetele ligi pääseda ja neid parandada, logides enda kontole www.pandora.net ja sisestades kontoprofiili üksikasjad. Klõpsake „Minu profiil“ või „Minu konto“ peal, et saada ligipääs enda personaalsetele üksikasjadele. Kui mistahes teilt meile antud informatsioon on muutunud, nt kui te muudate enda e-posti aadressi või muid kontaktandmeid, või kui te soovite tühistada registreeringut meiega, andke sellest meile palun teada, redigeerides enda üksikasju lehtedel „Minu profiil“ või „Minu konto“ või saates väljatoodud muudatustega e-kirja aadressile: privacy@pandora.net.

Üldiselt on teil järgnevad õigused.

7.1 Õigus taotleda ligipääsu enda isikuandmetele

Teil on õigus saada ligipääs osadele isikuandmetele, mis te PANDORALE annate. Võtke meiega ühendust siin. Võite taotleda teie kohta käiva informatsiooni üksikasju, mida me hoiame ja töötleme, sealhulgas eesmärgid, mille jaoks seda kasutatakse

Samuti võite ligi pääseda enda personaalsetele üksikasjadele, logides oma PANDORA kontole aadressil www.pandora.net ja sisestades enda kontoprofiili üksikasjad. Klõpsake „Minu profiil“ või „Minu konto“ peal, et saada ligipääs enda personaalsetele üksikasjadele.

7.2 Õigus enda isikuandmeid parandada ja/või kustutada

Teil on õigus taotleda enda kohta säilitavate isikuandmete parandamist, täiendamist, kustutamist või blokeerimist. Võtke meiega ühendust siin. Ilma asjatu viivituseta teie taotluse kättesaamisest täidame taotluse vajaminevas mahus. Kui mingisugusel põhjusel ei ole meil võimalik teie taotlust täita, võtame me teiega ühendust.

7.3 Õigus enda isikuandmete töötlemist piirata

Erilistel asjaoludel on teil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist. Võtke meiega ühendust siin.

7.4 Õigus andmete teisaldatavuseks

Teil on õigus saada enda isikuandmeid (vaid teid puudutavaid) struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus („andmete teisaldatavus“), ning teil on õigus neid andmeid saata muule andmetöötlejale.Võtke meiega ühendust siin.

7.5 Õigus enda isikuandmete töötlemisest keelduda ja tellimine lõpetada

Teil on õigus paluda meilt enda isikuandmete mittetöötlemist, kui töötlemine põhineb PANDORA poolt taotletaval õigustatud huvil, nt turustamiseesmärkidel. Me teavitame teid antud privaatsuspõhimõtetes, kas me kavatseme teie andmeid seesugusel eesmärgil kasutada või kas me kavatseme teie informatsiooni mistahes kolmandale isikule seesugusel eesmärgil avalikustada. Te võite kasutada enda õigust keelduda mistahes ajal, võttes meiega ühendust aadressil privacy@pandora.net, või kirjalikult selle dokumendi lõpus oleva aadressi kaudu.

E-kirjad, mis teile PANDORA kaudu saadetakse, mis sisaldavad uudiskirja või turustamissisu, sisaldavad valikut tellimine lõpetada, järgides selleks e-kirjas olevaid juhiseid. Kui te ei soovi meilt e-kirju saada, võite klõpsata lihtsalt tellimise lõpetamise hüpiklingil ja me lõpetame teile e-kirjade saatmise.

Kõikide muude sõnumitüüpide saamise lõpetamiseks, mis te võite meilt saada, nagu näiteks hooldusteadaanded või administratiivsed teavitused, on vajalik enda konto kustutamine. Need sõnumid on kohustuslik osa kasutajakontost ja on seotud meie veebilehtede ja (mobiilsete) rakenduste kasutamisega. Võtke ühendust privacy@pandora.net, et enda konto kustutada.

7.6 Õigus võtta enda nõusolek mistahes ajal tagasi

Teil on õigus võtta mistahes ajal tagasi enda nõusolek meie poolt teie andmete töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta siiski enne tagasivõtmist toimunud nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust. Võtke meiega ühendust aadressil privacy@pandora.net, et võtta enda nõusolek tagasi.

Kui soovite võtta tagasi oma nõusoleku üldiste kampaaniate ja pakkumiste saamiseks tavaposti, e-posti, tekstisõnumi, telefoni teel või muude elektrooniliste vahendite kaudu, võite selleks igal ajal kirjutada PANDORA Grupile, andmekaitsesse, või saates e-kirja aadressile privacy@pandora.net. Kui meil on teie isiku suhtes kahtlusi, võime paluda teil oma isikut tõendada.

7.7 Teie õiguste tingimused ja/või piirangud

Võib esineda tingimusi ja piiranguid teie eelmainitud õiguste osas. Me ei saa seetõttu garanteerida teie õigust andmete teisaldatavusele, kuna see sõltub töötlemistegevuse spetsiifilistest asjaoludest.

8. Teie isikuandmete säilitamine

PANDORA ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui on vajalik eesmärkideks, mille jaoks neid järgnevates töötlemisprotsessides töödeldakse.

Klubi liikmed  - omab klubi liikmelisust
- võib omada kontot
- võib olla enne klubiga liitumist liitunud uudiskirjaga
Kuidas me defineerime inaktiivset klubi liiget? Inaktiivne klubi liige on keegi, kes ei ole meiega ühenduses olnud läbi: klubisse sisse logimise, PANDORA veebilehtedel või poes tehtud ostude, e-kirja avamise ja klõpsamise viimase 5 aasta jooksul alates viimasest ühendusesolemisest.
Millised isikuandmed kustutatakse, kui liige on inaktiivne? Kõik isikuandmed, nagu näiteks: nimi, e-posti aadress, aadress, sihtnumber, aastapäevad, sugu, telefoninumber, sünnipäev, soovinimekiri, Minu suurused, ostuandmed (kui pole vastuolus kohalike kohustuslike õigusaktidega) jne. Täielik kustutamine.
Millal isikuandmed kustutatakse? Isikuandmed kustutatakse, kui klubi liige on olnud inaktiivne viis aastat.
Millised isikuandmed pärast 5-aastast inaktiivset perioodi säilitatakse? Mittemingisuguseid andmeid ei säilitata, kui see pole kohalike kohustuslike õigusaktidega nõutud.
Kuidas me isikuandmeid kustutame? Ülemaailmne IT kustutab kord kvartalis isikuandmeid manuaalselt. Isikuandmed kustutatakse kõikides IT-süsteemides.

 

Uudiskiri  - ei ole klubi liikmelisust - ei ole kontot - on registreerunud uuriskirja saamiseks (nt läbi veebikanalite külalisväljakirjutamise, jaemüügi üleslaadimiste jne) 
Kuidas me defineerime inaktiivset uudiskirja registreeringut? Inaktiivne uudiskirja registreering on isik, kes ei ole avanud ja klõpsanud e-kirjale 24 kuu jooksul. Kui uudiskirja registreering teeb ostu kas poes või veebipoes või registreerub klubi liikmeks, viiakse ta automaatselt üle uuele ostja tasemele, vt allpool, ja järgib seetõttu uue staatuse inaktiivset definitsiooni.
Millised isikuandmed kustutatakse, kui uudiskirja registreering on inaktiivne? Kõik isikuandmed, nagu näiteks: nimi, sugu, e-posti aadress ja toote-eelistused kustutatakse. Täielik kustutamine.
Millal isikuandmed kustutatakse? Isikuandmed kustutatakse, kui uudiskirja registreering on olnud inaktiivne 24 kuu jooksul.
Millised isikuandmed säilitatakse pärast 3-aastast inaktiivset perioodi? Mitte mingisuguseid andmeid ei säilitata, kui see pole kohalike kohustuslike õigusaktidega nõutud.
Kuidas me isikuandmeid kustutame? Ülemaailmne IT kustutab kord kvartalis isikuandmeid manuaalselt. Isikuandmed kustutatakse kõikides IT-süsteemides.

 

Konto klubi liikmelisusega  Keegi, kes on loonud aktiivselt veebis konto klubi liikmelisusega. Konto omamine ei tähenda, et ta on teinud ostu. 
Kuidas me defineerime inaktiivset kontohoidjat? Inaktiivne konto on keegi, kes ei ole meiega ühenduses olnud läbi PANDORA veebilehtede või poes tehtud ostude konto loomisel, kontole logimise, e-kirja avamise ja klõpsamise viimase 5 aasta jooksul alates viimasest ühendusesolemisest.
Millised isikuandmed kustutatakse, kui kontohoidja on inaktiivne? Kõik isikuandmed, nagu näiteks: nimi, e-posti aadress, aadress, sihtnumber, sugu, telefoninumber, aastapäevad, sünnipäev, soovinimekiri, ost. See tähendab täielikku kustutamist.
Millal isikuandmed kustutatakse? Isikuandmed kustutatakse, kui kontohoidja on olnud inaktiivne viis aastat.
Millised isikuandmed pärast 5-aastast inaktiivset perioodi säilitatakse? Mittemingisuguseid andmeid ei säilitata, kui see pole kohalike kohustuslike õigusaktidega nõutud. 
Kuidas me isikuandmeid kustutame? Ülemaailmne IT kustutab kord kvartalis isikuandmeid manuaalselt. Isikuandmed kustutatakse kõikides IT-süsteemides.

 

Ost – ilma kontota / külalisväljakirjutamine  Keegi, kes on sooritanud ostu veebis või veebiväliselt ilma konto loomiseta. 
Kuidas me defineerime inaktiivset klienti? Inaktiivne klient on keegi, kes ei ole meiega ühenduses olnud läbi: PANDORA veebilehtede või poes tehtud ostude konto loomisel, kontole logimise, e-kirja avamise ja klõpsamise viimase 5 aasta jooksul alates viimasest ühendusesolemisest.
Millised isikuandmed kustutatakse, kui klient on inaktiivne? Kõik isikuandmed, nagu näiteks: nimi, e-posti aadress, aadress, sihtnumber, sugu, telefoninumber, sünnipäev, ost. See tähendab täielikku kustutamist.
Millal isikuandmed kustutatakse? Isikuandmed kustutatakse, kui klient on olnud inaktiivne viis aastat.
Millised isikuandmed pärast 5-aastast inaktiivset perioodi säilitatakse? Mittemingisuguseid andmeid ei säilitata, kui see pole kohalike kohustuslike õigusaktidega nõutud.
Kuidas me isikuandmeid kustutame? Ülemaailmne IT kustutab kord kvartalis isikuandmeid manuaalselt. Isikuandmed kustutatakse kõikides IT-süsteemides.

 

Veebikülastajad – IP-aadress  Keegi, kes on meie veebilehte külastanud.
Kuidas me defineerime inaktiivseid külastajaid? Inaktiivne külastaja on keegi, kes ei ole meie veebilehte külastanud 24 kuu jooksul.
Millised isikuandmed kustutatakse, kui klient on inaktiivne? Kõik andmed, mis me oleme meie veebilehe külastusega seoses kogunud. Nagu näiteks:
- sisu, A/B testimine ja toodete lehitsemise analüütika
- liikluse allika analüütika
- sisemine otsingute analüütika
- ostuanalüütika
- seadme analüütika
- turustamise taassihtimine
Millal isikuandmed kustutatakse? Isikuandmed kustutatakse 25 kuud pärast nende kogumist.
Millised isikuandmed säilitatakse pärast 25-kuulist inaktiivset perioodi? Mittemingisuguseid andmeid ei säilitata, kui see pole kohalike kohustuslike õigusaktidega nõutud.
Kuidas me isikuandmeid kustutame? Andmed kustutatakse automaatselt peale 25 kuud.

                      

9. Informatsiooni turvalisus ja andmete terviklikkus

Me kasutame vajalikke tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotamise, muudatuste, autoriseerimata kasutuse, avalikustamise või juurdepääsu, eelkõige kus töötlemine hõlmab andmete edastamist üle võrgustiku, ja muude ebaseaduslike töötlemise ja väärkasutuse vormide eest.

PANDORA kasutab kolmandatest isikutest andmetöötlejaid, et teie isikuandmeid koguda ja töödelda. Mistahes PANDORA poolt volitatud andmetöötlejad töötlevad teie isikuandmeid vaid PANDORA juhistele vastavalt ja nad on seaduslikult kohustatud kinni pidama rangetest turvalisustoimingutest isikuandmete käsitlemisel.

9.1 Informatsiooni turvaline hoidmine

PANDORA võib värvata kolmandaid isikuid, et koguda enda nimel personaalset informatsiooni. Sellistes olukordades alluvad need kolmandad osapooled konfidentsiaalsuse ja andmete töötlemise kokkulepetele ning on PANDORA poolt juhendatud, et täielikult PANDORA privaatsuspõhimõtetest kinni pidada.

Kui me oleme teile andnud või te olete valinud parooli, mis võimaldab teil ligi pääseda teatud osadele meie lehel, olete te vastutav selle parooli konfidentsiaalsena hoidmise eest. Me palume teil oma parooli mitte kellegi teisega jagada.

Kahjuks ei ole informatsiooni levik üle Interneti täiesti turvaline. Kuigi me anname endast parima, et kaitsta teie isikuandmeid, ei saa me garanteerida teie poolt meie lehele edastatud andmete turvalisust; mistahes edastamine toimub teie enda vastutusel. Kui me oleme teie informatsiooni kätte saanud, kasutame rangeid toiminguid ja jäiku turvalisusmeetmeid, et püüda ennetada autoriseerimata ligipääsu.

9.2 Sotsiaalvõrgustikud

Meie veebilehed ja (mobiilsed) rakendused pakuvad teile mitmesuguste sotsiaalvõrgustike pistikprogramme. Kui soovite suhelda sotsiaalvõrgustikuga, muutub teie tegevus meie veebilehel või meie (mobiilsete) rakenduste kaudu kättesaadavaks ka sotsiaalvõrgustikule, nt Facebook ja Twitter.

Kui olete mõnda meie veebilehte külastades või (mobiilset) rakendust kasutades mõne nimetatud sotsiaalvõrgustiku veebilehele sisse logitud, võib see sotsiaalvõrgustiku veebileht lisada selle informatsiooni teie profiilile. Kui suhtlete mõne sotsiaalvõrgustiku pistikprogrammi kaudu, edastatakse see informatsioon sotsiaalvõrgustiku veebilehele. Kui te ei soovi andmeid selliselt edastada, logige oma sotsiaalvõrgustiku veebilehelt välja, enne kui sisenete meie veebilehele või kasutate meie (mobiilseid) rakendusi. Me ei saa ennetada seda andmete kogumist ja sotsiaalsete pistikprogrammide informatsiooni edastamist. Lisainformatsiooni saamiseks isikuandmete kogumise ja edastamise kohta, teie õiguste kohta ja võimaluste kohta saavutada teid rahuldavad privaatsusseaded lugege nende sotsiaalvõrgustike privaatsuspõhimõtteid.

Peale selle, et täiustada teie kasutaja- ja kaubamärgikogemust, võidakse edastada teie andmeid kolmandatele isikutele (nt Facebook) andmekaitse ja privaatsussätetega kooskõlas olevaks töötlemiseks.

Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/
Twitter: http://twitter.com/privacy
Google+: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

9.3 Asukoha määramise teenused

Mõnedes meie (mobiilsetes) rakendustes võivad olla kasutusel asukoha poolt võimaldatud teenused. Kui te neid (mobiilseid) rakendusi kasutate, võivad nad saada informatsiooni teie tegeliku asukoha kohta, nagu näiteks teie mobiilse seadme poolt saadetavaid GPS-signaale või informatsiooni, mida on võimalik kasutada umbkaudse asukoha saamiseks. Te saate lubada või keelata asukohateenused oma seadme või lehitseja sätetes.

Me kasutame teile lähima PANDORA poe leidmise abistamiseks Google Mapsi ja Baidu Mapsi. Selle otsingu lihtsustamiseks laadime me pildi Google Mapsist või Baidu Mapsist, salvestades marsruudi andmed ja kaardi pildi enda serverisse.

Lisainformatsiooniks Google Mapsi ja nende privaatsuspõhimõtete kohta palun vaadake:
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Lisainformatsiooniks Baidu Mapsi ja nende privaatsuspõhimõtete kohta palun vaadake:
https://map.baidu.com/zt/client/service/index.html

10. Isikuandmete mitteavalikustamise tagajärjed

Nõutava informatsiooni meile mitteandmisel ei ole võimalik luua PANDORA kontot PANDORA Clubi liikmelisusega ega teha ostu PANDORA veebilehel.

11. Kontaktandmed

Kui teil on mistahes küsimusi meie privaatsuspõhimõtete või enda isikuandmete töötlemise kohta, võtke julgelt meiega ühendust.

Andmetöötleja:
PANDORA AS
Privacy@Pandora.net

Klienditeenindus:
contact@fi-group.eu

Alternatiivselt saate te kontakteeruda PANDORAGA aadressil:

PANDORA AS
Havneholmen 17-19
1561 Copenhagen V
Taani
E-post: privacy@pandora.net

12. Kaebused

Kaebused tuleb esitada otse Taani andmekaitse ülevaataja eksperdile:

The Danish Data Protection Agency (Taani andmekaitse agentuur)
Borgergade 28, 5th floor
1300 Copenhagen K
Taani
Tel: +45 3319 3200
E-post: dt@datatilsynet.dk

13. Muudatused antud põhimõtetes

PANDORA on lubanud pidada kinni privaatsuse ja andmekaitse fundamentaalsetest põhimõtetest. Seetõttu vaatame me regulaarselt enda privaatsuspõhimõtted üle, et hoida neid kaasaegsena ja kooskõlas privaatsuse ja andmekaitse põhimõtetega. Antud privaatsuspõhimõtteid võidakse aeg-ajalt muuta, et käia kaasas uute internetti puudutavate arengute ja võimalustega ning püsida kooskõlas valitsevate õigusaktidega. Mistahes tulevikus tehtavad muudatused meie privaatsuspõhimõtetes postitatakse sellel leheküljel ja kui vajalik, teavitatakse teid ka e-posti teel.

Viimati uuendatud: mai 2018

JAGA

Peida enne jagamist oma soovinimekirja esemeid
Aita oma soovide täitumisele kaasa
Sinu kinginimekiri on hetkel tühi

Liitu PANDORA klubiga juba täna ja asu soovinimekirja kasutama

Lisa kauneid esemeid oma soovinimekirja juba täna

Leia
Lisa
Ese on lisatud
Minu kinginimekiri Vaata oma kinginimekirja
Ära näita mulle seda teadet uuesti