„Pandora“ privatumo taisyklės

PANDORAprivatumo politika

1.     Kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis?

PANDORA naudoja informaciją apie sąveiką su Jums ir kitais klientais, taip pat trečiosiomis šalimis, kad įgyvendintų savo tikslą – teikti aukščiausios kokybės produktus ir paslaugas.

PANDORA gerbia savo interneto svetainės lankytojų privatumo teises ir pripažįsta surinktos informacijos apsaugos svarbą. Siekdami užtikrinti apsaugą, patvirtinome procedūras, kuriomis užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys naudojami atsakingai.  

Privatumo politikos nuostatose paaiškiname, kaip ir kokius duomenis mes renkame, kokiais tikslais juos renkame ir naudojame, supažindiname su Jūsų teisėmis ir pasirinkimo galimybėmis, susijusiomis su Jūsų duomenų naudojimu, kaip Jūsų duomenis naudojame ir kam jie gali būti perduodami, kiek ilgai saugome Jūsų duomenis ir kt. Atidžiai perskaitykite šias nuostatas.

Tam tikros privatumo politikos nuostatos taikomos konkrečiai Jūsų asmens duomenų rinkimui ir tvarkymui, kai sukuriate PANDORA klubo nario paskyrą.

APIBRĖŽIMAI

Asmens duomenys – tai informacija, susijusi su atpažintu (identifikuotu) arba atpažįstamu (identifikuojamu) fiziniu asmeniu. Atpažįstamas asmuo yra tas, kurį galima atpažinti – tiesiogiai arba netiesiogiai – pagal atpažinimo kriterijus, kaip antai: vardą, pavardę, identifikacinį numerį, vietovės duomenis, internetinį atpažinimo kriterijų, arba pagal vieną ar kelis veiksnius, būdingus fizinei, fiziologinei, genetinei, protinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei fizinio žmogaus tapatybei.

Vartodami „tvarkymo“ sąvoką, turime galvoje bet kokią operaciją ar visumą operacijų (automatinių arba ne), atliekamų su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais, kaip antai: surinkimą, įrašymą, organizavimą, struktūrinimą, kaupimą, adaptavimą ar pakeitimą, atkūrimą, patikrinimą, naudojimą, atskleidimą perduodant, platinant ar kitaip padarant juos pasiekiamus, jungimą ar derinimą, apribojimą, ištrynimą ar sunaikinimą.  

2.     Kas valdo duomenis?

PANDORA A/S apibrėžia Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Duomenų valdytojas yra teisiškai atsakingas už asmeninės informacijos, esančios kompiuteryje arba rankinėse rinkmenose, kaupimą ir naudojimą.

Kontaktiniai duomenys:

PANDORA A/S
Havneholmen 17-19
1561 Copenhagen V
Denmark (Danija)
VAT Nr. 28505116
Tel. +45 36 72 00 44
El. paštas privacy@pandora.net

PANDORA nesamdo duomenų apsaugos pareigūno. Jeigu Jums kyla klausimų ar būgštavimų dėl privatumo arba norite pasiteirauti dėl mums patikėtų savo asmens duomenų, susisiekite su PANDORA. Jeigu norite su mumis susisiekti, žiūrėkite skyrelį „Kontaktinė informacija“ arba kreipkitės tiesiogiai į mūsų atsakingą asmenį adresu privacy@pandora.net.

3.     Kokie asmens duomenys renkami?

Veiklą vykdome laikydamiesi griežtų etinių principų ir teisinių reikalavimų. Mes įsipareigojame saugoti visų mūsų interneto svetainių lankytojų ir (mobiliųjų) programėlių naudotojų privatumą. Todėl informaciją, įskaitant asmens duomenis, renkame ir kaupiame pagal tai, kaip naudojama mūsų svetainė ir susijusios paslaugos. Mes nerenkame jokių neskelbtinų (jautrių) duomenų.

3.1 Duomenys renkami Jums sąveikaujant su mumis

Siekiant tobulinti mūsų interneto svetaines arba (mobiliąsias) programėles, padaryti jas efektyvesnes, saugesnes ir patogesnes naudotojui, gali būti naudojamos įvairios technologijos. Tos technologijos gali lemti, kad Jūsų asmens duomenys bus renkami automatiškai arba tai atliks trečiosios šalys mūsų vardu. Slapukai, „flash“ slapukai (vietiniai bendrieji objektai) arba žiniatinklio analitikos priemonės yra šių technologijų pavyzdžiai.

Mūsų svetainėje kartais gali pasitaikyti nuorodų į mūsų partnerių tinklus arba iš jų. Jeigu, paspaudę nuorodą, nukeliausite į vieną iš šių svetainių, atminkite, kad visos jos turi savo privatumo politiką, už kurią mes visiškai neatsakome. Prieš pateikdami savo asmens duomenis šioms svetainėms, susipažinkite su jų privatumo politikos nuostatomis.   

3.1.1      Naršymo duomenys

Kai Jūs apsilankote mūsų interneto svetainėje, į mūsų serverį naršyklė pasiunčia duomenis. Šie duomenys leidžia mums gerinti savo paslaugas ir palengvina naudojimąsi mūsų svetaine ir programėlėmis. Mes automatiškai renkame ir saugome duomenis arba mūsų vardu tai atlieka trečiosios šalys. 

Mes galime rinkti informaciją apie Jūsų kompiuterį sistemos administravimo tikslais, taip pat perduoti sukauptą informaciją vidinės rinkodaros analizės tikslais. Gali būti renkami šie su mūsų naudotojų naršymo veiksmais ir ypatumus susiję duomenys:

·        lankytojo IP adresas;

·         apsilankymo data ir laikas;

·        nukreipimo URL (svetainė, iš kurios lankytojas buvo nukreiptas);

·        naudotojo aplankyti puslapiai ir judėjimas po mūsų interneto svetainę;

·        informacija apie naudojamą naršyklę (naršyklės tipas, versija, operacinė sistema ir kt.).

3.1.2      Slapukai

Savo svetainėje mes naudojame slapukus. Jeigu norite daugiau sužinoti apie mūsų naudojamus slapukus ir šalių, kurių žiniatinklio analizės įrankius naudojame ir kurių įskiepius įdiegėme savo interneto svetainėse, privatumo politiką, susipažinkite su mūsų Slapukų politika.

3.1.3      Pakartotinės rinkodaros technologijos

Mūsų interneto svetainėje ir (mobiliosiose) programėlėse taikomos pakartotinės rinkodaros technologijos. Tai leidžia mums rodyti reklamą tiesiogiai ir asmeniškai lankytojams, parodžiusiems susidomėjimą mūsų produktais ir (arba) parduotuve per mūsų partnerių interneto svetaines. 

Mes taip pat dirbame su bendrovėmis, kurios naudoja sekimo technologijas, kad parodytų mūsų reklamą internete. Šios bendrovės gali rinkti informaciją apie Jūsų apsilankymus mūsų svetainėse arba (mobiliosiose) programėlėse, taip pat apie Jūsų sąveikas su mūsų pranešimais, įskaitant reklamą. 

3.2Jūsų pateikiami duomenys

Mes tvarkome ne tik automatiškai renkamus duomenis (žr. 3.1), bet ir tuos, kuriuos pateikiate Jūs, įskaitant, bet neapsiribojant:

·       asmens duomenis, kurie padeda atpažinti (identifikuoti) Jus kaip asmenį, t. y. Jūsų kontaktinę informaciją, vardą, pavardę, vedybų datą, pažinties dieną, nuotrauką, sąskaitos pateikimo adresą (-us), pašto kodą, gimimo datą, lytį, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, kredito ir debeto kortelių informaciją. Jeigu Jūs pateikiate kito žmogaus asmens duomenis, įsitikinkite, kad turite teisę dalytis šia informacija su mumis;

·       informaciją, kurią pateikiate registruodami savo paskyrą PANDORA svetainėje;

·       informaciją, kurią pateikiate sukurdami savo Norų sąrašą, išsaugodami savo dydžius, dizainą, mėgstamas parduotuves, juvelyrinių dirbinių ir ESSENCE KOLEKCIJOS sąrašus;

·       informaciją, kurią pateikiate norėdami dalyvauti konkurse arba reklaminėje akcijoje, remiamoje PANDORA grupės arba PANDORA A/S;

·       informaciją, kurią pateikiate mums per trečiąsias šalis, kaip antai socialinius tinklus „Facebook“ ir „WeChat“;

·       informaciją, kurią atsiunčiate į mūsų svetainę arba pasidalijate mūsų svetainėje naudodamiesi mūsų paslaugomis;  

·       Jūsų pasirinkimus ir norus, įrašytus šiame profilyje, jeigu esate susikūrę paskyrą mūsų svetainėje (daugiau informacijos apie šiuos profilius rasite toliau);

·       jei susisiekiate su mumis, mes galime išsaugoti mūsų su Jumis susirašinėjimo įrašą;

·       jei susisiekiate su mumis norėdami pranešti apie problemą mūsų svetainėje, paprašyti techninės pagalbos ir (arba) pagalbos, susijusios su klientų aptarnavimu, mes galime išsaugoti mūsų su Jumis susirašinėjimo arba pokalbio įrašą;

·       jei nusprendžiame dalyvauti vienoje iš alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) procedūrų, pasiekiamų per elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą, mes galime atskleisti asmens duomenis EUROPOS KOMISIJAI, kaip EGS platformos valdytojai, taip pat bet kuriam AGS paslaugų teikėjui, paskirtam spręsti ginčą.

Mes taip pat galime paprašyti Jūsų atsakyti į anketas, kurias naudojame tyrimams, nors Jūs ir neprivalote juose dalyvauti. Visų šių duomenų išskirtinis bruožas tas, kad Jūs pasidalijate jais savanoriškai. Mes naudojame šią informaciją Privatumo politikos nuostatose išdėstytais tikslais. Jūs galite bet kada patikslinti savo asmens duomenis arba nesutikti, kad jie būtų toliau naudojami (skaitykite 7 skyrių).   

4.     Kaip tvarkomi sukaupti duomenys?

Kai Jūs užregistruojate PANDORA klubo nario paskyrą, mes galime Jūsų asmens duomenis tvarkyti šiais tiksliai:

·       užtikrinti, kad mūsų svetainės turinys būtų atvaizduotas Jūsų kompiuteryje kiek įmanoma aiškiau;

·       naudoti juos Jūsų užsakymui vykdyti, pavyzdžiui, informuoti Jus apie Jūsų užsakymo statusą ar užsakymo pristatymą, atsakyti į Jūsų prašymus, kaip antai atsakyti į užklausas apie mūsų produktus, padėti Jums surasti artimiausią parduotuvę, įvykdyti Jūsų užsakymą, tvarkyti Jūsų mokėjimo kortelės duomenis ir (arba) aptarnauti Jus kaip klientą. Mes taip pat galime naudoti Jūsų asmens duomenis Jūsų kreditingumui įvertinti, kuriam galbūt pasitelksime trečiąsias šalis;

·       patikrinti Jūsų asmens tapatybę ir atsakyti į bet kokią užklausą, kurią galite mums pateikti, atsakyti į Jūsų prašymą ir suteikti Jums aukščiausios kokybės paslaugas;

·       įvykdyti savo įsipareigojimus pagal mūsų su Jumis sudarytas sutartis;

·       leisti Jums naudoti sąveikiąsias mūsų paslaugų funkcijas, jeigu Jūs to pageidaujate;

·       pranešti Jums apie mūsų paslaugų, terminų, sąlygų ir politikos nuostatų pakeitimus ir (arba) perduoti kitą administracinę informaciją;

·       suteikti Jums, kaip PANDORA paskyros savininkui arba mūsų (pvz., PANDORA klubo) paslaugų naudotojui, privilegijas ir paslaugas;

·       administruoti ir palaikyti mūsų įrašus;

·       valdyti Jūsų PANDORA klubo nario paskyrą;

·       saugoti Jūsų sukurtą Norų sąrašą ir leisti Jums dalytis šiuo Norų sąrašu su kitais;

·       išsaugoti Jūsų žiedų ir apyrankių dydžius ir leisti Jums dalytis jais su kitais;

·       leisti Jums siųsti elektroninius laiškus naudojant „siųsti draugui“ funkciją;

·       leisti Jums dalyvauti lažybose, konkursuose ir panašiuose pardavimo skatinimo renginiuose, taip pat administruoti šias veiklos rūšis. Kai kurios iš šių veiklos rūšių turi papildomų taisyklių, kuriose gali būti papildomos informacijos apie tai, kaip mes naudojame ir atskleidžiame Jūsų asmens duomenis;

·       savo svetainėse priderinti Jūsų matomą turinį prie Jūsų poreikių, kad galėtume teikti Jums individualius pasiūlymus;

·       užkirsti kelią bet kokiam piktnaudžiavimui ar sukčiavimui ir juos susekti;

·       gavę Jūsų sutikimą mes galime susisiekti su Jumis tiesiogiai per Jūsų nurodytas ryšio priemones (pvz., pašto tarnybą, el. paštą, tekstinius pranešimus, telefoną ar kitas elektronines priemones) rinkodaros, reklamos ir rinkos tyrimo tikslais. Tarkime, siųsti informaciją, susijusią su PANDORA produktais, el. prekybos veikla, specialiais pasiūlymais ir pardavimo skatinimo priemonėmis, taip pat informaciją apie vietinių parduotuvių atidarymą ir veiklą. Norėdami perduoti Jums informaciją, kuri galėtų Jus ypač dominti, visa Jūsų sąveikos su PANDORA istorija (įskaitant, bet neapsiribojant, Jūsų apsipirkimo mūsų internetinėje parduotuvėje ir fizinėse PANDORA parduotuvėse ypatumus, Jūsų naudojimąsi lojalumo programomis, Jūsų pateiktus produktų įvertinimus ir apžvalgas, Jūsų bendravimo su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi istoriją, Jūsų paspaudimus ant naujienlaiškių ir naujienlaiškių atidarymus, Jūsų naršymo ypatumus (sekimas internete), naujienlaiškių, kuriuos prenumeruojate, rūšis, Jūsų dalyvavimą pardavimo skatinimo ir kituose renginiuose, Jūsų sąveiką su mobiliosiomis programėlėmis ir jų naudojimą) bus bendrai nagrinėjama ir naudojama. Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis rinkodaros, reklamos ir rinkos tyrimo tikslais. 7 skyriuje Jūs rasite informaciją apie savo teises, pvz., kaip atšaukti sutikimą arba pataisyti savo asmens duomenis.  

4.1Jums apsilankius vienoje iš PANDORA interneto svetainių Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi naudojant:

-       turinio, A/B testavimą ir produktų puslapių naršymo analizę;

-       lankytojų srauto šaltinių analizę;

-       vidinės paieškos analizę;

-       pirkimų analizę;

-       įrenginių analizę;

-       pakartotinę rinkodarą.

5.     Teisiniai pagrindai

Jeigu Jūs įsigysite prekę mūsų elektroninėje parduotuvėje, sukursite paskyrą mūsų sistemoje arba sudarysite sutartį su mumis, mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis pagal konkrečią paskirtį. Mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūs, tarkime, pateiksite užklausą ar kažką panašaus iki sprendimo sudaryti su mumis sutartį. Teisiniai pagrindai, kuriais remdamiesi mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, išdėstyti ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (BDAR) 6 straipsnio 1 b) punkte, nes tvarkyti Jūsų duomenis mums būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartis su Jumis, tvarkyti užklausas ir kt. iki sutarties sudarymo.

Mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis remdamiesi BDAR 6 straipsnio 1 f) punktu, nebent mūsų interesus nusvertų Jūsų teisės į privatumą ir įstatymu nustatyta laisvė. Mes esame teisėtai suinteresuoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę ir el. pašto adresą) rinkodaros ir analizės tikslais. Mūsų teisėtas interesas pagrįstas Jūsų pasirinkimais, kad galėtume geriau pritaikyti Jūsų poreikiams savo pasiūlymus ir galiausiai pasiūlyti produktus ir paslaugas, geriau atitinkančius Jūsų norus ir poreikius. Be to, esame teisėtai suinteresuoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis analizės tikslais.

6.     Asmens duomenų atskleidimas

Naudoti Jūsų duomenis laikantis didžiausio atidumo ir konfidencialumo yra viena mūsų pagrindinių vertybių. Jūsų duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims, jeigu to reikalaujama pagal įstatymą. Mes samdome paslaugų teikėjus ir duomenų tvarkymo specialistus, kad šie tvarkytų duomenis mūsų vardu. Jie teikia autentifikavimo, prieglobos ir priežiūros paslaugas, analizės paslaugas, el. pašto pranešimų siuntimo paslaugas, prekių pristatymo paslaugas, mokėjimo operacijų priežiūros paslaugas, tikrina mokumą, fizinius ir elektroninio pašto adresus. Šios trečiosios šalys yra mūsų asmens duomenų tvarkytojai, bet jie įgalioti tvarkyti asmens duomenis tik tiek, kiek reikia jų paslaugoms suteikti. Mūsų duomenų tvarkytojai yra sutartimis įpareigoti naudoti šią informaciją laikantis griežčiausio konfidencialumo. Jiems draudžiama naudoti duomenis kaip nors kitaip, nei būtina. Siekiant užtikrinti, kad mūsų duomenų tvarkytojai, įskaitant paslaugų teikėjus ir kitus darbuotojus, veikiančius PANDORA vardu, saugotų Jūsų duomenis ir laikytųsi konfidencialumo, imamasi būtinųjų priemonių.        

Kai kurie mūsų duomenų tvarkytojai yra įsikūrę už ES ir Europos ekonominės erdvės (EEE). Todėl mes dalysimės Jūsų asmens duomenimis su šalimis už ES/EEE ribų. Tačiau mes teiksime šią informaciją tik tada, jeigu gavėjai atitiks jiems taikomus reikalavimus, kaip antai:

• ta šalis laikoma saugia trečiąja šalimi;
• tas tiekėjas yra prisijungęs prie Europos Komisijos pavyzdinės sutarties dėl asmens duomenų perdavimo į trečiąsias šalis;
• tas tiekėjas yra sertifikuotas pagal BDAR 40 straipsnį; arba
• tas tiekėjas laikosi aprobuotų įmonėms privalomų taisyklių.


Kai kada mums gali tekti anonimiškai atskleisti ne asmens duomenis savo partneriams. Tokie ne asmens duomenys gali aprėpti informaciją apie interneto svetainės lankytojų arba (mobiliosios) programėlės naudotojų skaičių per tam tikrą laikotarpį.

Atkreipkite dėmesį, kad bet kokia informacija, kurią Jūs paskelbiate arba atskleidžiate sąveikaudami su PANDORA (pvz., asmens duomenys, įrašyti Jūsų pateikiamose nuotraukose, istorijose, komentaruose ar vaizdo įrašuose) taps vieša informacija, kuri galės būti prieinama svetainės lankytojams, taip pat ir plačiajai visuomenei.

Mes galime atskleisti Jūsų informaciją tais atvejais, kai atskleisti Jūsų asmens duomenis arba jais pasidalyti privalome vykdydami teisinius įsipareigojimus, teismo ar kitos kompetentingos institucijos nurodymus, kai turėsime vykdyti ar taikyti savo privatumo politiką bei kitus susitarimus, norėsime apsaugoti PANDORA A/S ar PANDORA grupės, savo darbuotojų, klientų ir kitų teises, nuosavybę ar saugumą. Tai pasakytina apie keitimąsi informacija su kitomis bendrovėmis ir organizacijomis sukčiavimo prevencijos ir kredito rizikos mažinimo tikslais.


Jeigu nuspręstume dalyvauti vienoje iš alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) procedūrų, pasiekiamų per elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą, mes galime atskleisti Jūsų asmeninę informaciją Europos Komisijai, kaip EGS platformos valdytojai, arba bet kuriam AGS paslaugų teikėjui, paskirtam nagrinėti ginčą.

7.     Jūsų teisės

Savo asmens duomenis mūsų svetainėse ir kituose kanaluose Jūs pateikiate visiškai savanoriškai. Pasirinkę nepateikti prašomos informacijos Jūs galite netekti galimybės naudotis įvairiomis kitu atveju prieinamomis kliento privilegijomis. Tam tikrais atvejais užsisakyti produktų, naudotis kai kuriomis paslaugomis, dalyvauti veikloje ir naudotis pasiūlymais mūsų svetainėje ir (mobiliosiose) programėlėse gali tik tie, kurie pateikia mums prašomus asmens duomenis. Mes suteikiame įvairių galimybių, atsižvelgiant į aplinkybes, padėti Jums išsaugoti galimybę valdyti savo duomenis, tarkime, rodyti ir redaguoti savo duomenis internete. Taip pat galimybę atsisakyti paslaugų, ištrinti savo paskyrą ar gauti informaciją apie turimus duomenis.

Jūs galite pasiekti ir tikslinti savo asmens duomenis prisijungę prie savo paskyros svetainėje www.pandora.net bei įrašydami savo paskyros profilio informaciją. Norėdami pasiekti savo asmeninę informaciją paspauskite mygtuką „Mano profilis“ arba „Mano paskyra“.

Jeigu bet kokia informacija, kurią mums pateikėte, pvz., Jūsų el. pašto adresas ir kiti kontaktiniai duomenys, pasikeistų arba jeigu norėtumėt atšaukti registraciją mūsų svetainėje, informuokite mus patikslindami savo duomenis „Mano profilio“ ar „Mano paskyros“ puslapyje arba atsiųskite el. laišką su pakeitimais adresu privacy@pandora.net.

 
Jūsų teisės aprašytos toliau.

7.1Teisė prašyti galimybės naudotis savo asmens duomenimis 

Jūs turite teisę naudotis kai kuriais asmens duomenimis, kuriuos pateikiate PANDORA. Kad įvykdyti jūsų prašymą, prašome atsiųsti mums užklausą su užpildyta forma, kurią galite rasti čia

Jūs taip pat galite pasiekti savo asmeninę informaciją prisijungdami prie savo PANDORA paskyros adresu www.pandora.net arba įvesdami savo paskyros profilio duomenis. Norėdami pasiekti savo asmeninę informaciją spauskite mygtuką „Mano profilis“ arba „Mano paskyra“.

7.2Teisė redaguoti ir (arba) ištrinti savo asmens duomenis

Jūs turite teisę prašyti galimybės koreguoti, prisegti, ištrinti arba užblokuoti savo įrašytus asmens duomenis. Kad įvykdyti jūsų prašymą, prašome atsiųsti mums užklausą su užpildyta forma, kurią galite rasti čia. Mes nedelsdami patenkinsime Jūsų prašymą. Jeigu dėl kokių nors priežasčių prašymo patenkinti negalėsime, su Jumis susisieksime.

7.3Teisė apriboti savo asmens duomenų tvarkymą

Ypatingomis aplinkybėmis Jūs turite teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Kad įvykdyti jūsų prašymą, prašome atsiųsti mums užklausą su užpildyta forma, kurią galite rasti čia.

7.4Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis (susijusius tik su Jumis) struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir kompiuteriui pritaikytu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą), taip pat teisę perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui. Kad įvykdyti jūsų prašymą, prašome atsiųsti mums užklausą su užpildyta forma, kurią galite rasti čia.

7.5Teisė nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ir teisė atsisakyti prenumeratos


Jūs turite teisę prašyti mūsų netvarkyti Jūsų asmens duomenų, kai tvarkymas grindžiamas teisėtu PANDORA interesu, pvz., rinkodaros tikslais. Privatumo politikos nuostatose mes informuosime apie ketinimą panaudoti Jūsų duomenis šiais tikslais arba ketinimą atskleisti Jūsų informaciją kokiai nors trečiajai šaliai tais pačiais tikslais. Kad įvykdyti jūsų prašymą, prašome atsiųsti mums užklausą su užpildyta forma, kurią galite rasti čia

PANDORA el. paštu siunčiamuose naujienlaiškiuose arba laiškuose su rinkodaros turiniu yra galimybė atsisakyti prenumeratos pagal el. pašto laiške nurodytas instrukcijas. Jeigu Jūs nepageidaujate gauti el. pašto laiškų iš mūsų, galite paprasčiausiai paspausti nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ ir el. pašto laiškų mes Jums nebesiųsime.  

Visų kitų rūšių pranešimų, kuriuos galite gauti iš mūsų, kaip antai skelbimų apie priežiūrą ir administracinių pranešimų, siuntimas gali būti nutrauktas tik ištrynus paskyrą. Šie pranešimai yra privaloma naudotojų paskyrų ir susijusios mūsų interneto svetainių ir (mobiliųjų) programėlių naudojimo dalis. Jeigu norite ištrinti savo paskyrą, susisiekite adresu privacy@pandora.net.

7.6Jūsų teisė atšaukti sutikimą bet kuriuo metu

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi. Tačiau net ir atšaukus sutikimą duomenų tvarkymas iki atšaukimo bus teisėtas remiantis Jūsų sutikimu juos tvarkyti.

Jeigu norite atšaukti sutikimą gauti reklaminę informaciją ir pasiūlymus apskritai per pašto tarnybą, el. paštu, tekstiniais pranešimais, telefonu ir kitomis elektronikos priemonėmis, galite tai padaryti bet kuriuo metu parašydami PANDOROS grupei, Duomenų apsaugos tarnybai ar atsiųsdami el. laišką adresu privacy@pandora.net. Jeigu mums kils neaiškumų dėl Jūsų tapatybės, galime paprašyti Jūsų pateikti asmens dokumentus. 

7.7Jūsų teisėms taikomos sąlygos ir (arba) apribojimai

Jūsų pirmiau minėtoms teisėms gali būti taikomos tam tikros sąlygos ir (arba) apribojimai. Mes negalime užtikrinti Jūsų teisės į duomenų perkeliamumą, nes ji priklauso nuo specifinių tvarkymo aplinkybių.

8.     Jūsų asmens duomenų saugojimas

PANDORA saugos Jūsų asmens duomenis ilgiau, nei būtina tvarkymo tikslais vykdant šias tvarkymo veiklas:

Klubo nariai

- Turi nario statusą klube

- Gali turėti paskyrą

- Gali prenumeruoti naujienlaiškį iki įstojimo į klubą

Kaip mes apibrėžiame neaktyvų Klubo narį?

Neaktyvus Klubo narys yra tas, kuris nevykdo jokios veiklos su mumis: neprisijungia prie Klubo nario paskyros, neatlieka pirkimų PANDORA priklausančioje svetainėje arba parduotuvėje, per pastaruosius 5 metus nuo paskutinio veiksmo neatsidarė el. laiško ir nepaspaudė nuorodos.

Kokie neaktyvaus Klubo nario asmens duomenys ištrinami?

Visi asmens duomenys, kaip antai vardas, pavardė, el. pašto adresas, fizinis adresas, pašto kodas, sukaktys, lytis, telefono numeris, gimimo data, norų sąrašas, Mano dydžiai, pirkimų duomenys (jeigu tik nepažeidžiami vietos įstatymų reikalavimai) visiškai ištrinami. 

Kada asmens duomenys trinami?

Asmens duomenys trinami, jeigu Klubo narys yra neaktyvus maždaug penkerius metus.

Kokie asmens duomenys saugomi praėjus 5 metų neaktyvumo laikotarpiui?

Jokie asmens duomenys nėra saugomi, nebent to reikalaujama pagal vietos įstatymus.  

Kaip mes triname asmens duomenis?

„Global IT“ kas ketvirtį ištrina asmens duomenis rankiniu būdu. Asmens duomenys trinami visose IT sistemose.  

Naujienlaiškio prenumeratorius

- Neturi Klubo nario statuso

- Neturi paskyros

- Prenumeruoja naujienlaiškį (pvz., internetiniais kanalais „Guest check out“, „Retail Uploads“ ir kt.)

Kaip mes apibrėžiame neaktyvų naujienlaiškio prenumeratorių?

Neaktyvus naujienlaiškio prenumeratorius yra asmuo, kuris nė karto neatsidarė el. laiško ir nepaspaudė nuorodos per 24 mėnesius. Jei naujienlaiškio prenumeratorius atlieka pirkimą parduotuvėje arba internete arba registruojasi į Klubą, jam (jai) automatiškai priskiriamas naujas pirkėjo statusas (žr. toliau). Šis statusas turi ir neaktyvią formą.

Kokie asmens duomenys trinami, jeigu naujienlaiškio prenumeratorius neaktyvus?

Trinami visi asmens duomenys, kaip antai: vardas, pavardė, lytis, el. pašto adresas ir produktų pasirinkimai.   

Kada asmens duomenys trinami?

Asmens duomenys trinami, jeigu naujienlaiškio prenumeratorius neaktyvus maždaug 24 mėnesius.

Kokie asmens duomenys išsaugomi po 3 metų neaktyvaus laikotarpio?

Jokie asmens duomenys nėra išsaugomi, nebent to reikalaujama pagal vietos įstatymus.

Kaip mes triname asmens duomenis?

„Global IT“ kas ketvirtį ištrina asmens duomenis rankiniu būdu. Asmens duomenys trinami visose IT sistemose. 

Klubo nario paskyros savininkas

Tai yra asmuo, susikūręs Klubo nario paskyrą internete. Paskyros savininko statusas nereiškia, kad asmuo yra atlikęs pirkimą.

Kaip mes apibrėžiame neaktyvų paskyros savininką?

Neaktyvus paskyros savininkas yra asmuo, kuris nevykdė jokios veiklos su mumis: neatliko pirkimų nei parduotuvėse, nei PANDORA interneto svetainėse, nors susikūrė paskyrą, prisijungė prie paskyros, atsidarė el. laišką ir paspaudė nuorodą, per 5 metų laikotarpį nuo paskutinio veiksmo.   

Kokie asmens duomenys trinami, jeigu paskyros turėtojas neaktyvus?

Trinami visi asmens duomenys, kaip antai: vardas, pavardė, el. pašto adresas, adresas, pašto kodas, lytis, telefono numeris, sukaktys, gimimo data, norų sąrašas, pirkimai. Tai reiškia, kad jie visiškai ištrinami.  

Kada asmens duomenys trinami?

Asmens duomenys trinami, jeigu paskyros savininkas maždaug 5 metus buvo neaktyvus.

Kokie asmens duomenys išsaugomi po 5 metų neaktyvaus laikotarpio?

Jokie asmens duomenys neišsaugomi, nebent juos išsaugoti reikalaujama pagal vietos įstatymus.  

Kaip mes triname asmens duomenis?

„Global IT“ kas ketvirtį ištrina asmens duomenis rankiniu būdu. Asmens duomenys trinami visose IT sistemose. 

Pirkėjas be paskyros, identifikuotas kaip svečias

Tai yra asmuo, atlikęs pirkimą internetu arba ne, bet nesusikūręs paskyros

Kaip mes apibrėžiame neaktyvų pirkėją?

Neaktyvus pirkėjas yra asmuo, kuris nevykdė jokios veiklos su mumis: neatliko pirkimų nei parduotuvėse, nei PANDORA interneto svetainėse, nors susikūrė paskyrą, prisijungė prie paskyros, atsidarė el. laišką ir paspaudė nuorodą, per 5 metų laikotarpį nuo paskutinio veiksmo.  

Kokie asmens duomenys trinami, jeigu pirkėjas neaktyvus?

Trinami visi asmens duomenys, kaip antai vardas, pavardė, el. pašto adresas, adresas, pašto kodas, lytis, telefono numeris, gimimo diena, pirkimai. Tai reiškia, kad jie visiškai ištrinami.

Kada asmens duomenys trinami?

Asmens duomenys trinami, jeigu pirkėjas buvo neaktyvus maždaug penkerius metus.

Kokie asmens duomenys išsaugomi po 5 metų neaktyvaus laikotarpio?

Jokie asmens duomenys nėra saugomi, nebent juos išsaugoti reikalaujama pagal vietos įstatymus.

Kaip mes triname asmens duomenis?

„Global IT“ kas ketvirtį ištrina asmens duomenis rankiniu būdu. Asmens duomenys trinami visose IT sistemose.

Interneto svetainės lankytojas, turintis IP adresą

Tai yra asmuo, apsilankęs mūsų svetainėje.

Kaip mes apibrėžiame neaktyvius lankytojus?

Neaktyvus lankytojas yra asmuo, nė karto neapsilankęs mūsų interneto svetainėje per 24 mėnesius.

Kokie asmens duomenys trinami, jeigu lankytojas neaktyvus?

Trinami visi duomenys, kuriuos mes surinkome apie jo apsilankymus savo interneto svetainėje, kaip antai:  

-         turinio, A/B testavimo ir produktų puslapių naršymo analizė;

-         lankytojų srauto šaltinių analizė;

-         vidinės paieškos analizė;

-         pirkimų analizė;

-         įrenginių analizė;

-         pakartotinė rinkodara.

Kada asmens duomenys trinami?

Asmens duomenys trinami praėjus 25 mėnesiams nuo jų surinkimo.  

Kokie asmens duomenys išsaugomi po 25 mėnesių neaktyvaus laikotarpio?

Jokie asmens duomenys nėra saugomi, nebent juos išsaugoti reikalaujama pagal vietos įstatymus.

Kaip mes triname asmens duomenis?

Po 25 mėnesių duomenys ištrinami automatiškai.

9.     Informacijos ir duomenų vientisumo apsauga

Siekdami apsaugoti asmens duomenis nuo netyčinio ir neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neautorizuoto naudojimo, atskleidimo ar paėmimo, ypač jeigu tvarkymo metu tenka siųsti duomenis per tinklą, taip pat nuo kitokių neteisėtų tvarkymo ir piktnaudžiavimo formų, mes taikome tinkamas technines ir organizacines priemones.

PANDORA naudojasi trečiųjų šalių duomenų tvarkytojų paslaugomis Jūsų asmens duomenims rinkti ir tvarkyti. Bet kokie PANDOROS įgalioti duomenų tvarkytojai tvarkys Jūsų asmens duomenis tik pagal PANDORA instrukcijas. Tvarkydami asmens duomenis jie yra teisiškai įgalioti laikytis griežtų procedūrų.

9.1Informacijos saugumo užtikrinimas

PANDORA gali pasitelkti trečiąsias šalis asmens informacijai rinkti savo vardu. Tokiais atvejais tos trečiosios šalys privalo laikytis konfidencialumo ir duomenų apdorojimo susitarimų, o PANDORA jas įpareigoja griežtai laikytis PANDOROS privatumo politikos nuostatų.

Jeigu mes Jums suteikiame arba Jūs pats (-i) pasirenkate slaptažodį, kuris leidžia Jums lankytis tam tikruose mūsų svetainės skyriuose, Jums tenka atsakomybė užtikrinti, kad tas slaptažodis liktų konfidencialus. Mes prašome Jūsų su niekuo nesidalyti savo slaptažodžiu. 

Informacijos siuntimas internetu, deja, nėra visiškai saugus. Nors mes darome viską, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti, kad Jūsų duomenys mūsų svetainę pasieks visiškai saugiai. Jūs kaskart siunčiate duomenis savo rizika. Kai tik gauname Jūsų informaciją, mes taikome griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad užkirstume kelią neleistinam naudojimui.    

9.2Socialiniai tinklai

Mūsų svetainė ir (mobiliosios) programėlės leidžia naudotis įvairių socialinių tinklų įskiepiais. Jeigu pasirinksite sąveikauti su kokiu nors socialiniu tinklu, Jūsų veikla mūsų interneto svetainėje arba (mobiliosiose) programėlėse bus matoma socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, „Facebook“ ir „Twitter“.

Jeigu prisijungsite prie vieno iš šių socialinių tinklų apsilankymo vienoje iš mūsų interneto svetainių arba (mobiliųjų) programėlių metu, to socialinio tinklo svetainė gali pridėti šią informaciją prie Jūsų profilio. Jums sąveikaujant su vienu iš socialinių tinklų įskiepių ši informacija bus perduota į socialinio tinklo svetainę. Jeigu nenorite, kad šie duomenys būtų perduoti, atsijunkite nuo savo socialinio tinklo prieš užeidami į mūsų svetaines arba (mobiliąją) programėlę. Mes negalime užkirsti kelio tokiam duomenų rinkimui ir informacijos perdavimui per socialinio tinklo įskiepį. Taip pat prašome atidžiai perskaityti savo socialinių tinklų privatumo politikos nuostatas, kad daugiau sužinotumėte apie tai, kaip jie renka ir perduoda asmens duomenis, taip pat apie savo teises ir galimybę pasirinkti Jus tenkinančius privatumo nustatymus.  


Be to, siekiant pagerinti Jūsų naudotojo patirtį ir prekės ženklo kuriamą patirtį, Jūsų duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims (pvz., „Facebook“) tvarkyti pagal duomenų apsaugos ir privatumo reglamentą.


Facebook:       http://www.facebook.com/about/privacy/ 
Twitter:          
http://twitter.com/privacy 
Google+:        
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

9.3Buvimo vietos nustatymo paslaugos

Kai kuriose mūsų (mobiliosiose) programėlėse gali būti naudojamos vietos nustatymo paslaugos. Jeigu Jūs naudositės šiomis (mobiliosiomis) programėlėmis, jos, galimas daiktas, gaus informaciją apie Jūsų faktinę buvimo vietą – tarkime, mobilusis įrenginys pasiųs GPS signalą ar informaciją, kuri padės nustatyti buvimo vietą. Jūs galite įjungti arba išjungti savo buvimo vietos nustatymo paslaugas savo įrenginyje arba naršyklės nustatymuose. 

Mes naudojame „Google Maps“ ir „Baidu Maps“ programas, kad padėtume Jums surasti artimiausią PANDORA parduotuvę. Siekdami palengvinti šią paiešką, įkeliame vaizdą iš „Google Maps“ arba „Baidu Maps“ ir šitaip išsaugome maršruto duomenis ir žemėlapio atvaizdą savo serveryje.Daugiau informacijos apie „Google Maps“ ir jų privatumo politiką rasite čia:
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ .

Daugiau informacijos apie „Baidu Maps“ ir jų privatumo politiką rasite čia:
https://map.baidu.com/zt/client/service/index.html

10.Asmens duomenų neatskleidimo pasekmės

Jeigu negalėsite suteikti mums reikiamos informacijos, negalėsite susikurti PANDORA Klubo nario paskyros arba atlikti pirkimo PANDORA interneto svetainėje.

11.Kontaktinė informacija

Susisiekite su mumis, jeigu turėtumėte klausimų dėl mūsų privatumo politikos arba savo asmens duomenų tvarkymo. 

 
Duomenų valdytojas:

PANDORA A/S
Privacy@Pandora.net

Klientų aptarnavimas:

contact@fi-group.eu

Kitais atvejais susisiekite su PANDORA:

 
PANDORA A/S

Havneholmen 17-19 
1561 Copenhagen V 
Denmark (Danija)
El. paštas 
privacy@pandora.net

12.Skundai

Skundus reikėtų teikti tiesiogiai Danijos duomenų apsaugos priežiūros tarnybai:

The Danish Data Protection Agency
Borgergade 28, 5th floor
1300 Copenhagen K
Denmark (Danija)
Tel. +45 3319 3200

El. paštas dt@datatilsynet.dk

13.Šios politikos pakeitimai

PANDORA įsipareigojo laikytis pagrindinių privatumo ir duomenų apsaugos principų. Todėl mes reguliariai peržiūrime savo privatumo politiką, kad ji nepasentų ir atitiktų privatumo ir duomenų apsaugos principus. Privatumo politikos nuostatos kartkartėmis gali būti keičiamos, kad būtų atnaujintos atsižvelgiant į naujus patobulinimus ir galimybes, susijusius su internetu, ir atitiktų galiojančius įstatymus. Bet kokius privatumo politikos pakeitimus, kuriuos galbūt atliksime ateityje, skelbsime šiame puslapyje, o prireikus pranešime Jums elektroniniu paštu.   


Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2018 m. gegužės mėn.

DALINTIS

Paslėpkite prekes savo pageidavimų sąraše prieš dalydamiesi
Leiskite savo norams išsipildyti
Pageidavimų sąrašas tuščias

Įstokite į PANDORA Club jau šiandien ir pradėkite naudoti savo pageidavimų sąrašą

Pridėti prekes į savo pageidavimų sąrašą šiandien

Rasti
Įtraukti
Prekė pridėta