ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PANDORA-WEBSITES

PANDORA behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden voortdurend te wijzigen en we raden u daarom aan ze regelmatig te lezen.

Persoonsgegevens
PANDORA garandeert hierbij dat het de gegevens die u deelt op een veilige manier op het internet behandelt. Deze algemene voorwaarden bepalen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken. Wanneer u lid wordt van de PANDORA Club, vragen we u om bepaalde persoonsgegevens, waaronder uw naam, adres, geboortedatum en e-mailadres, op te geven.

PANDORA gebruikt deze informatie om zijn verplichtingen na te komen en u alle voordelen en diensten te kunnen aanbieden waarop u recht hebt in het kader van uw lidmaatschap van de PANDORA Club. Wanneer u uw persoonsgegevens opgeeft en ze doorstuurt naar PANDORA, gaat u ermee akkoord dat PANDORA deze gegevens gebruikt voor de opgegeven doeleinden.

U hebt op elk ogenblik het recht om deze gegevens bij PANDORA op te vragen, en we zullen ze op uw verzoek wissen.

Gegevensopslag
PANDORA gebruikt een aantal veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen gebruik door onbevoegden. We slaan deze gegevens maar voor een beperkte periode op.

PANDORA is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u opgeeft.

Openbaarmaking
PANDORA gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor administratieve doeleinden van de PANDORA Club, en voor het uitvoeren van algemene marktanalyses zoals koopgedrag.

PANDORA geeft uw persoonsgegevens, waaronder uw e-mailadres, niet vrij aan derden. En PANDORA verleent andere bedrijven geen toegang tot uw gegevens.

PANDORA geeft echter wel anonieme gegevens, zoals de resultaten van marktanalyses, vrij aan erkende PANDORA-dealers. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat elke PANDORA-dealer u de best mogelijke service en relevante producten kan aanbieden.

Wanneer u lid wordt van PANDORA gaat u ermee akkoord om onze nieuwsbrief te ontvangen. PANDORA gebruikt de door u opgegeven informatie om de nieuwsbrief te versturen.

De nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt verstuurd naar het e-mailadres dat u bij uw inschrijving hebt opgegeven. Het is uw verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens, waaronder uw e-mailadres, up-to-date te houden.

Als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u op elk ogenblik uitschrijven via de link in de nieuwsbrief.

Wilt u niet langer lid zijn van de PANDORA Club?
Als u niet langer lid wilt zijn van de PANDORA Club, ga dan gewoon naar ‘Mijn pagina’ op de PANDORA-website en wis uw lidmaatschap.

PANDORA behoudt zich het recht voor om uw lidmaatschap van de PANDORA Club te beëindigen als u deze algemene voorwaarden niet nakomt.

PANDORA is niet aansprakelijk voor drukfouten, prijswijzigingen en uitverkochte goederen.

Comments enz.
Op sommige PANDORA-websites kunt u commentaren en andere bijdragen zoals foto’s enz. posten. We verwachten van de gebruikers van de PANDORA-website dat ze gepaste en eerbiedwaardige taal in hun posts gebruiken.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de inhoud van uwcomments en/of andere bijdragen op geen enkele manier racistisch of beledigend is, noch in strijd is met de privacy- of andere wetgeving.

U mag alleen comments en/of andere bijdragen posten in het Engels. Comments en andere bijdragen in een andere taal zullen door onze moderators worden gewist.

PANDORA behoudt zich het recht voor om comments en andere bijdragen te wissen.

Auteursrecht
Alle inhoud op PANDORA-websites, inclusief maar niet beperkt tot artikels, foto’s, bewegende beelden en grafische elementen is eigendom van en wordt beheerd door Pandora A/S, met het volgende adres: Havneholmen 17-19, DK-1561 Copenhagen V, Denemarken.

U mag digitale en/of fysieke kopieën maken van de inhoud voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van digitale of fysieke kopieën van de inhoud van PANDORA-websites is verboden.

Het is uw verantwoordelijkheid om na te gaan of u het recht hebt comments en/of andere bijdragen te publiceren. Als PANDORA claims ontvangt met betrekking tot de inhoud of andere bijdragen die u hebt gepost, worden die claims naar u doorgestuurd.

Uw comments en/of andere bijdragen mogen geen commerciële boodschappen bevatten. PANDORA heeft het onbeperkte recht om comments en/of andere bijdragen die u hebt gepost op om het even welke manier te gebruiken, evenals op alle huidige en toekomstige mediafora, inclusief maar niet beperkt tot de marketing van PANDORA-producten.

Contact
Als u vragen hebt over de PANDORA-websites, uw PANDORA Club-lidmaatschap en/of uw persoonsgegevens, neem dan hier contact met ons op.
PANDORA VOORWAARDENHet gebruik van de Video Now-service (of 'Service') (inclusief, maar niet beperkt tot, versies van dergelijke geoptimaliseerde service), is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden (of 'Voorwaarden'), die we zo nu en dan kunnen bijwerken.

Gelieve deze Voorwaarden zorgvuldig door te nemen voordat je gebruikmaakt van de Service.

Deze Service is eigendom van of wordt beheerd door Pandora A/S (of 'Pandora'). Door op enigerlei wijze toegang te krijgen tot deze Services, inclusief maar niet beperkt tot browsen, het gebruiken van de Service en/of het indienen van informatie met betrekking tot de Service, ga je akkoord met en ben je gebonden aan de voorwaarden in deze Voorwaarden.

De termen 'wij', 'ons' en 'onze' verwijzen naar Pandora en al onze geassocieerde bedrijven, voor zover van toepassing in de context. 'Jij/Je' verwijst naar elke persoon die toegang heeft tot en/of gebruikmaakt van de service.

Verboden gebruik

Je mag deze Service niet gebruiken: (a) voor enig illegaal of ongeoorloofd doel (inclusief maar niet beperkt tot het kopiëren, filmen, opnemen, maken van foto's of screenshots of dergelijke van de Service), noch mag je, bij het gebruik van de Service, wetten in je rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot wetten op het gebied van gegevensbescherming en privacy); (b) om onze intellectuele eigendom of de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden; (c) om de Style Assistants lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te pesten, te schaden, te belasteren, te intimideren of te discrimineren, hetzij in het algemeen, hetzij op basis van geslacht, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst, handicap of seksuele geaardheid; (d) voor enig obsceen of immoreel doel. Wij behouden ons het recht voor om je toegang tot de Service te blokkeren voor het schenden van een van de verboden toepassingen en voor algemene schending of overtreding van een van deze Voorwaarden. Verder behouden wij ons het recht voor om elk illegaal of onwettig gebruik van de Services te vervolgen en te melden aan de relevante autoriteiten.

Verwerking van persoonsgegevens

Door je toegang te verschaffen tot de Service ga je akkoord met het Privacybeleid van Pandora en met het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens (je IP-adres) door Pandora, geassocieerden en subverwerkers, met het oog op mogelijke blokkering van IP-adressen indien je het verboden gebruik of deze Voorwaarden in het algemeen zou schenden.

Je IP-adres wordt 2 uur nadat je het gebruik van de Service hebt beëindigd, verwijderd. In het geval je deze Voorwaarden schendt, wordt je IP-adres geblokkeerd en bewaren we een dergelijke blokkering gedurende 2 uur.

Geassocieerde ondernemingen van Pandora en websites van derden

De Service kan een hyperlink plaatsen naar websites van derden die niet door Pandora worden onderhouden en waarvoor Pandora niet verantwoordelijk is. 

Op grond van de EU AVG heb je het recht om toegang te vragen tot je persoonsgegevens, het wissen van gegevens, het corrigeren van gegevens, het beperken van de gegevensverwerking, het recht om bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid. Je kunt meer lezen over jouw rechten in ons Privacybeleid en je kunt een verzoek indienen door dit formulier in te vullen.

Algemene voorwaarden

Wij garanderen, verklaren of waarborgen niet dat je gebruik van de Service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

Zo nu en dan kunnen wij deze Service en Voorwaarden aanpassen. Je gebruik van de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden betekent dat je akkoord gaat met deze wijzigingen.

Je gaat ermee akkoord deze Voorwaarden regelmatig te herzien om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van de meest recente versie.

Pandora kan, naar eigen goeddunken en op elk moment, de Service of een deel ervan stopzetten, met of zonder kennisgeving, of kan je gebruik van de Service met of zonder kennisgeving aan je verhinderen. Je gaat ermee akkoord dat je geen rechten hebt op de Service en dat Pandora geen aansprakelijkheid jegens jou heeft als de Service wordt stopgezet of als je mogelijkheid om toegang te krijgen tot de Service of enige inhoud die je mogelijk hebt gedeeld op de Service, wordt beëindigd.

Deze Voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen jou en Pandora, en worden door jou aanvaard bij je gebruik van de Service. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Pandora met betrekking tot het gebruik van de Service. Door de Dienst te gebruiken, verklaar je dat je in staat bent een bindende overeenkomst te sluiten, en ga je akkoord met deze Voorwaarden.

DELEN OP

Verberg artikelen op uw verlanglijst alvorens ze te delen
Mogen uw wensen vervuld worden
Je verlanglijstje is momenteel leeg

Word vandaag lid van PANDORA Club en begin uw verlanglijst te gebruiken

Voeg vandaag al artikelen aan uw verlanglijst toe

Find
Toevoegen
Het artikel is toegevoegd
Delen verlanglijstje Bekijk je cadeaulijst
Toon dit bericht niet opnieuw