ALGEMENE VOORWAARDEN PANDORA CLUB

Welkom bij de PANDORA Club. Lees alvorens u in te schrijven deze voorwaarden ("Voorwaarden") zorgvuldig door in combinatie met ons Privacybeleid om veilig te stellen dat u op de hoogte bent van onze privacywerkwijzen en van uw rechten en plichten als lid van de PANDORA Club.

1. WIE WIJ ZIJN
PANDORA Club wordt geëxploiteerd door PANDORA A/S, KvK-registratienummer 28505116, Havneholmen 17-19, DK-1561 Copenhagen V, Denemarken ("PANDORA").

Persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door PANDORA en ons lokale bedrijf PANDORA Jewelry Belgium NV (“het lokale bedrijf”) in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden en PANDORA’s privacybeleid.


2. PANDORA CLUB
Als lid van PANDORA Club kunt u uw eigen sierraden ontwerpen, een verlanglijstje aanmaken, de eerste zijn die informatie over nieuwe producten ontvangt etc.

Gebruikersnaam en wachtwoord
Wanneer u een profiel voor de PANDORA Club aanmaakt, zullen wij u een gebruikersnaam en wachtwoord toesturen. Uw gebruikersnaam is het e-mailadres dat u heeft opgegeven tijdens het aanmaken van uw PANDORA Club-profiel. Het wachtwoord wordt verzonden naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven tijdens het aanmaken van uw PANDORA Club-profiel. Dit wachtwoord is persoonlijk en u bent er verantwoordelijk voor dat het wachtwoord niet overgedragen wordt aan derden of op enige andere wijze aan derden beschikbaar wordt gesteld.  U kunt uw gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen bij de instellingen van uw Pando Club-profiel. 

Beëindiging van uw PANDORA Club-lidmaatschap
Wanneer u niet langer lid wenst te blijven van de PANDORA Club, kunt u onder de profielinstellingen te allen tijd uw PANDORA Club-profiel verwijderen.

PANDORA heeft te allen tijd het recht om uw profiel per omgaande en zonder opgaaf van redenen te verwijderen, op te schorten of te wijzigen, wanneer u een inbreuk pleegt of verdacht wordt van een inbreuk op deze voorwaarden en/of de gebruiksvoorwaarden voor PANDORA-websites. 


3. PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN
Om lid te worden bij de PANDORA Club, dient u zich in te schrijven en een lidmaatschapsprofiel aan te maken. Om uw Pando Club-profiel aan te maken, vragen wij u om enkele persoonlijke gegevens, waaronder uw naam, contactgegevens en geslacht. U kunt ervoor kiezen om verdere informatie aan uw profiel toe te voegen, zoals een profielfoto, verjaardagen, aankopen van PANDORA-producten etc.

PANDORA registreert uw IP-adres en verzamelt informatie over u door gebruik te maken van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst door de websites die u bezoekt. Sommige van deze cookies zijn van essentieel belang om de website van de PANDORA Club te laten werken, terwijl andere worden gebruikt om websitestatistieken te verzamelen, gebruikersgedrag te analyseren, de website te verbeteren enz. Lees a.u.b. Ons cookiebeleid voor verdere informatie.

Wanneer u uw persoonlijke gegevens niet opgeeft, zijn wij wellicht niet in staat om u alle diensten en voordelen aan te bieden die beschikbaar zijn voor leden van de PANDORA Club.


4. VERLANGLIJSTJE
Wanneer u zich inschrijft voor de PANDORA Club, is uw verlanglijstje zichtbaar voor anderen om te bekijken en te doorzoeken op pandora.net. De gegevens die worden gebruikt om uw verlanglijstje te kunnen vinden, omvatten uw volledige naam of e-mailadres, postcode, plaatsnaam, land en geboortemaand. Alleen uw naam, plaatsnaam en land zullen zichtbaar zijn op de zoekresultatenlijst. U kunt uw verlanglijstje altijd laten verbergen op uw verlanglijstpagina.


5. VERWIJDERING

U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens en/of uw  PANDORA Club-profiel laten verwijderen. Op uw verzoek zal PANDORA uw profiel sluiten en uw persoonlijke gegevens verwijderen zodra dat in alle redelijkheid mogelijk is. Zodra uw profiel gesloten wordt, worden al uw data verwijderd en zult u niet in staat zijn om uw profiel te herstellen. PANDORA kan binnen de kaders van de toepasselijke wetgeving uw persoonlijke gegevens opslaan en verwerken voor statistische doeleinden, fraudepreventie, oplossing van geschillen en om aan toepasselijke wetgeving te voldoen.


Vragen 
Vragen over deze voorwaarden, de verwerking van uw persoonlijke gegevens door PANDORA of het lokale bedrijf, de correctie of verwijdering van gegevens of verzoeken om een kopie van uw door PANDORA of het lokale bedrijf verwerkte persoonlijke gegevens kunt u richten aan:

PANDORA A/S
Havneholmen 17-19
1561 Copenhagen V
Denemarken
E-mail: privacy@pandora.net


6. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze voorwaarden en alle geschillen die voortvloeien uit uw lidmaatschap van de PANDORA Club is het Deense recht van toepassing met uitzondering van de Deense wettelijke bepalingen over  rechtsconflicten.

Ongeacht het bovenstaande laat deze bepaling de bescherming onverlet die u geniet onder wettelijke bepalingen waarvan niet mag worden afgeweken door middel van een overeenkomst in land waar u gewoonlijk woonachtig bent. 


7. UPDATES VAN ONZE VOORWAARDEN
PANDORA kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden herzien of wijzigen en/of de PANDORA Club-website sluiten, wijzigen of reorganiseren. Door uw gebruik van de PANDORA Club accepteert u de geldende voorwaarden. Substantiële herzieningen of aanvullingen van de voorwaarden vereisten uw specifieke acceptatie en worden vermeld tijdens de inlogprocedure.

DELEN OP

Verberg artikelen op uw verlanglijst alvorens ze te delen
Mogen uw wensen vervuld worden
Je verlanglijstje is momenteel leeg

Word vandaag lid van PANDORA Club en begin uw verlanglijst te gebruiken

Voeg vandaag al artikelen aan uw verlanglijst toe

Find
Toevoegen
Het artikel is toegevoegd
Delen verlanglijstje Bekijk je cadeaulijst
Toon dit bericht niet opnieuw