ZODPOVEDNÉ ŠPERKÁRSTVO

Spoločnosť PANDORA je presvedčená o tom, že zodpovedná obchodná prax a snaha ponúkať vysokokvalitné šperky za dostupnú cenu kráčajú ruka v ruke. Preto nezabúdame na zodpovedné navrhovanie a výrobu PRODUKTOV, na vytváranie skvelého prostredia pre našich PRACOVNÍKOV a úsilie o minimalizáciu nášho environmentálneho vplyvu na PLANÉTU.

PRODUKT

Úzko spolupracujeme s našimi dodávateľmi v snahe zabezpečiť súlad ich obchodnej činnosti s našimi etickými normami v oblasti ľudských a pracovných práv, bezpečných pracovných podmienok a vplyvu na životné prostredie, ako aj poctivých a čestných obchodných postupov. 

V rámci programu zodpovedných dodávateľov školíme a kontrolujeme dodávateľov, nadväzujeme s nimi úzky dialóg a poskytujeme im rozsiahlu podporu s cieľom zabezpečiť, aby si každý z nich osvojil naše prísne požiadavky. 

Viac informácií o PRODUKTE nájdetetu.

PRACOVNÍCI

Naše moderné výrobné prevádzky v Thajsku poskytujú bezpečné pracovné podmienky viac ako 6 800 pracovníkom, ktorí sa podieľajú na výrobe našich šperkov, a sme známi tým, že vytvárame nové a inovatívne pracovné príležitosti.

Thajským remeselníkom ponúkame konkurenčné zárobky a balíčky benefitov zahŕňajúce bezplatné stravovanie, bezplatnú autobusovú dopravu, štipendiá, knižničné služby, prípravu na rodičovstvo, dodatočné voľno, športové aktivity, ako aj viacero spoločenských podujatí.

Personál našich predajní sa môže zúčastniť na rozsiahlych školeniach zameraných na zlepšenie predajných zručností, ako aj správne informovanie zákazníkov o jedinečnosti, kvalite a integrite našich šperkov. Pozrite sa na príbeh vzniku prívesku PANDORA vo filme Ako vzniká prívesoktu.

Viac informácií o ĽUĎOCH nájdete tu

PLANÉTA

Uvedomujeme si, že výroba šperkov má vplyv na životné prostredie. Zo všetkých síl sa snažíme minimalizovať túto stopu formou znižovania spotreby vody a energie. Recyklujeme tiež odpadové materiály z výrobných procesov. Sadra sa tak mení na tehly a kúsky rozbitého skla Murano na dlaždice, ktoré v plnej miere využívajú miestni stavebníci. 

Viac informácií o ĽUĎOCH nájdete tu.

CERTIFIKÁT O ZODPOVEDNOSTI

Všetky globálne operácie spoločnosti PANDORA sú certifikované Radou pre zodpovednú výrobu šperkov (Responsible Jewellery Council – RJC), ktorá stanovuje normy a vydáva osvedčenia. Prostredníctvom RJC aktívne spolupracujeme s ďalšími zodpovednými značkami vyrábajúcimi šperky, organizáciami a zástupcami občianskej spoločnosti na ceste k zvýšeniu udržateľnosti šperkárskej výroby od dobývania surovín po predaj.
Viac informácií o RJC nájdete tu.

Naše výrobné prevádzky sú certifikované podľa noriem ISO 14001 (prostredie), OHSAS 18001 (zdravie a bezpečnosť), ISO 50001 (energia) a ISO 9001 (kvalita).

ZDIEĽAJTE NA SIETI

Skryť položky na zozname šperkov pred odoslaním
Splňte si svoje želania
Váš zoznam prianí šperkov je momentálne prázdny

Zaregistrujte sa do Klubu PANDORA ešte dnes a začnite svoj zoznam šperkov používať

Položky na svoj zoznam šperkov začnite pridávať ešte dnes

Nájsť
Pridať
Bola pridaná položka