OCHRANA DÁT

Tento formulár slúži rezidentom Európskej únie, ktorí chcú uplatniť svoje právo na prístup, opravu, vymazanie alebo na pripomienkovanie ďalšieho spracovania osobných údajov, ktoré môžeme od vás získať.

Ak si želáte odhlásiť sa z odberu nášho newslettera, formulár vyplňovať nemusíte. Môžete tak urobiť v spodnej časti newslettera.

Informácie, ktoré tu uvediete, sa spracúvajú len za účelom overenia vašej totožnosti a bydliska, na identifikáciu požadovaných informácií a odpovede na vašu žiadosť. V prípade, ak budeme mať pochybnosti o vašej totožnosti, môžeme vás požiadať o úradný doklad k jej overeniu. Všetko v súlade s GDPR.

Kedy spracujeme vašu žiadosť?

Na vašu žiadosť odpovieme do 30 dní, prípadne vás požiadame o doplňujúce informácie. Tento proces sa v tom prípade môže predĺžiť až o dva mesiace. O tomto kroku však budete informovaní do jedného mesiaca.

Spracovanie tejto žiadosti je bezplatné, ale vyhradzujeme si právo účtovať si v niektorých prípadoch správny poplatok. Tak, ako je to umožnené v čl. 12, ods. 5 GDPR.

Zároveň tiež upozorňujeme, že v súlade s čl. 12, ods. 2 a čl. 12 ods. 5 GDPR, môžeme odmietnuť vašu žiadosť, a to v prípade nedostatočne odôvodnených, neopodstatnených a neprimeraných žiadostí.

ZDIEĽAJTE NA SIETI

Skryť položky na zozname šperkov pred odoslaním
Splňte si svoje želania
Váš zoznam prianí šperkov je momentálne prázdny

Zaregistrujte sa do Klubu PANDORA ešte dnes a začnite svoj zoznam šperkov používať

Položky na svoj zoznam šperkov začnite pridávať ešte dnes

Nájsť
Pridať
Bola pridaná položka