VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽITIA WEBOVÝCH STRÁNOK PANDORA

PANDORA si vyhradzuje právo priebežne meniť tieto Všeobecné podmienky použitia a preto Vám odporúča čítať ich pravidelne.

Osobné údaje
PANDORA si praje zaistiť, že informácie, o ktoré sa s nami delíte, sú na internete udržované v bezpečnosti, bez ohrozenia a podľa zákona o ochrane osobných údajov. Tieto Všeobecné podmienky použitia popisujú, ako používame Vaše osobné informácie. Keď sa stanete členkou alebo členom Klubu PANDORA, požiadame Vás o niektoré osobné informácie, vrátane Vášho mena, adresy, dátumu narodenia a emailovej adresy.

PANDORA používa tieto informácie za účelom splnenia svojich záväzkov a zajišťuje pre Vás výhody a služby, ku ktorých Vás členstvo v Klube PANDORA oprávňuje. Keď zadáte Vaše osobné informácie a postúpite ich firme PANDORA, udeľujete jej súhlas s použitím týchto informácií k vyššie uvedenému účelu.

Máte právo kedykoľvek si tieto informácie od spoločnosti PANDORA vyžiadať späť a na Vašu žiadosť budú tieto informácie natrvalo odstránené.

Uchovávanie informácií
PANDORA používa množstvo bezpečnostných opatrení, aby ochránila Vaše osobné údaje pred neoprávneným použitím. Všetky Vaše osobné údaje sú uchovávané spoločnosťou PANDORA do Vašej odhlásenie z Klubu PANDORA.

PANDORA nezodpovedá za správnosť informácií, ktoré jej budú poskytnuté.

Poskytnutie informácií tretím stranám
PANDORA používa Vaše osobné informácie výlučne na administratívne účely Klubu PANDORA a to ak vykonáva všeobecnej analýzy trhu, ako je napríklad správanie jednotlivých subjektov pri nákupe.

PANDORA neposkytne Vaše osobné informácie, vrátane Vašej emailovej adresy, žiadnej tretej strane. A PANDORA taktiež neposkytuje iným firmám prístup k informáciám, ktoré máte u nás zaregistrované.

Napriek tomu, PANDORA poskytuje anonymné informácie, ako sú výsledky analýz trhu, a to len autorizovaným predajcom značky PANDORA. Cieľom je zabezpečiť, aby Vám každý predajca PANDORA bol schopný poskytnúť najlepšie služby a vhodný sortiment výrobkov. Ak sa stanete členkou alebo členom Klubu PANDORA, dávate tým výslovný súhlas k vyššie uvedenému poskytovanie anonymných informácií a zároveň súhlasíte so zasielaním newsletteru spoločnosti PANDORA.

Keď sa pridáte ku Klubu PANDORA, súhlasíte s tým, že budete dostávať náš newsletter. PANDORA používa informácie, ktoré zadáte, k rozposielaniu tohto newsletteru.

Newsletter
Newsletter bude poslaný na emailovú adresu, ktorú ste poskytli pri registrácii. Ste zodpovední za aktualizáciu Vašich osobných údajov, vrátane Vašej e-mailovej adresy.

Pokiaľ si ďalej neprajete dostávať newsletter, môžete sa kedykoľvek odhlásiť z jeho odoberania použitím odkazu v samotnom newsletteri.

Neprajete si ďalej byť členom Klubu PANDORA?
Pokiaľ si ďalej neprajete byť členom Klubu PANDORA, jednoducho navštívte sekciu „My Page“ (Moja stránka) na webových stránkach PANDORA a zmažte svoje členstvo.

PANDORA si vyhradzuje právo ukončiť Vaše členstvo v Klube PANDORA, pokiaľ nedodržiavate tieto Všeobecné podmienky použitia.

PANDORA si vyhradzuje právo na tlačové chyby, zmeny cien a vypredaný tovar.

Komentáre atď.
Niektoré zo stránok PANDORA Vám umožňujú zverejňovať komentáre a iné príspevky, ako napríklad fotografie atď. Očakávame od užívateľov webových stránok PANDORA, že budú vo svojich príspevkoch používať primeraný a vhodný jazyk.

Ste zodpovední za obsah Vašich komentárov a/alebo iných príspevkov, tzn, že žiadny komentár alebo príspevok nie je raistický, hanlivý, nenarušuje či nespochybňuje súkromia iných osôb alebo neporušuje žiadne iné zákony.

Je Vám dovolené vkladať komentáre a/alebo iné príspevky v anglickom jazyku. Komentáre a iné príspevky v iných jazykoch budú zmazané našimi moderátormi.

PANDORA si vyhradzuje právo mazať komentáre a iné príspevky.

Copyright
Všetok obsah na webových stránkach PANDORA, vrátane, ale nie len článkov, fotografií, pohyblivých obrázkov a grafiky, patrí a je spravovaný firmou Pandora A/S, ktorá sídli na adrese: Havneholmen 17-19, DK-1561 Copenhagen V, Dánsko.

Je Vám dovolené vytvárať digitálne a/alebo fyzické kópie obsahu iba pre Vaše osobné použitie. Akákoľvek iná produkcia digitálnych alebo fyzických kópií obsahu webových stránok PANDORA nie je dovolená.

Je Vašou zodpovednosťou zaistiť, že máte právo publikovať komentáre a/alebo iné príspevky. V prípade, že firma PANDORA dostane reklamácie vzťahujúce sa na obsah alebo iné príspevky, ktoré ste uverejnili, takéto reklamácie budú ďalej postúpené Vám.

Vaše komentáre a/alebo iné príspevky nesmú obsahovať komerčné správy.

PANDORA má neobmedzené právo používať komentáre a/alebo iné príspevky Vami uverejnené všetkými spôsobmi a na všetkých súčasne dostupných a budúcich mediálnych platformách, vrátane, ale nie len pre účely marketingu produktov značky PANDORA.

Kontakt
Pokiaľ máte akékoľvek otázky o webových stránkach PANDORA, Vašom členstve v Klube PANDORA a/alebo Vašich osobných informáciách, prosím, kontaktujte nás tu.

ZDIEĽAJTE NA SIETI

Skryť položky na zozname šperkov pred odoslaním
Splňte si svoje želania
Váš zoznam prianí šperkov je momentálne prázdny

Zaregistrujte sa do Klubu PANDORA ešte dnes a začnite svoj zoznam šperkov používať

Položky na svoj zoznam šperkov začnite pridávať ešte dnes

Nájsť
Pridať
Bola pridaná položka