Politika privatnosti kompanije Pandora

Politika privatnosti kompanije PANDORA

1. Zašto su nam potrebni vaši lični podaci?

PANDORA koristi informacije prikupljene u interakciji sa vama i drugim kupcima kao i od nekih trećih lica koje joj pomažu u ostvarivanju svog cilja da pruži najkvalitetnije proizvode i usluge.

PANDORA poštuje pravo na privatnost svojih onlajn posetilaca i prepoznaje značaj zaštite informacija prikupljenih o njima. U tom smislu, ustanovili smo procedure kojima omogućavamo da vaši lični podaci budu obrađeni na odgovoran način.

Ova politika o privatnosti vas informiše o vrsti materijala koji prikupljamo i o tome kako ga prikupljamo; o razlozima zbog kojih ga prikupljamo i koristimo; o vašim pravima i izborima u vezi sa našim korišćenjem vaših podataka; o načinu na koji se vaši podaci obrađuju i o tome sa kim mogu da se razmenjuju; i koliko dugo čuvamo vaše podatke, itd. Molimo vas da je pažljivo pročitate.

Određeni delovi ove politike odnose se isključivo na prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka pri registraciji naloga za članstvo u Klubu PANDORA.

DEFINICIJE:

Po definiciji lični podaci predstavljaju bilo kakve informacije koje se odnose na fizičko lice koje je identifikovano ili se može identifikovati. Lice koje se može identifikovati je ono lice koje se može identifikovati direktno ili indirektno, konkretno upućivanjem na obeležje kao što je ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili na jedan ili više faktora koji su karakteristični za fizički, psihološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica.

Kada koristimo izraz „obrada“, mislimo na bilo koju radnju ili skup radnji koje se vrše na ličnim podacima ili na skupovima ličnih podataka, bilo da su automatizovane ili ne, kao što su prikupljanje, evidentiranje, organizovanje, strukturiranje, skladištenje, adaptacija ili izmena, pretraživanje, konsultovanje, korišćenje, obelodanjivanje putem prenosa, širenja ili stavljanja na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

2. Ko kontroliše podatke?

PANDORA A/S određuje svrhu i način obrade vaših ličnih podataka. U skladu sa svojom zakonskom obavezom, kontrolor podataka je pravno odgovoran za skladištenje i korišćenje ličnih podataka u računarskim ili štampanim datotekama.

Kontakt podaci:

PANDORA A/S
Havneholmen 17-19
1561 Kopenhagen V
Danska
PIB: 28505116
Tel.: +45 36 72 00 44

Imejl: privacy@pandora.net

PANDORA ne zapošljava službenika za zaštitu podataka. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa privatnošću ili ako imate bilo kakve upite u vezi sa ličnim podacima koje ste nam dali, ljubazno vas molimo da kontaktirate kompaniju PANDORA u bilo koje doba. Za više informacija o tome kako da nas kontaktirate, molimo vas da pogledate „Kontakt informacije“ ili da pošaljete imejl direktno našoj službi zaduženoj za privatnost na:

privacy@pandora.net

3. Koji lični podaci se prikupljaju?

Sve naše aktivnosti se zasnivaju na strogim etičkim principima i zakonskim zahtevima, i posvećeni smo zaštiti privatnosti svih posetilaca naših veb-sajtova i korisnika naših (mobilnih) aplikacija. Iz ovog razloga, način na koji prikupljamo i skladištimo informacije, uključujući i lične podatke, zavisi od načina na koji se naš veb-sajt i sa njim povezane usluge koriste. Mi ne prikupljamo nikakve osetljive podatke o vama.

3.1. Podaci prikupljeni kroz vašu interakciju sa nama

Na našim veb-sajtovima i našim (mobilnim) aplikacijama mogu se koristiti razne tehnologije da bismo ih poboljšali i učinili jednostavnijim, efikasnijim i bezbednijim. Takve tehnologije mogu da dovedu do automatskog prikupljanja ličnih podataka, bilo da ih prikupljamo mi lično ili treća lica u naše ime. Primeri takvih tehnologija obuhvataju kolačiće, Flash kolačiće i veb analitiku.

Naš sajt može, povremeno, da sadrži veze ka veb-sajtovima naših partnerskih mreža i ogranaka i od istih. Ako sledite vezu do bilo kojeg od ovih veb-sajtova, molimo vas da obratite pažnju na to da ovi veb-sajtovi imaju svoje vlastite politike privatnosti za koje ne preuzimamo nikakvu odgovornost. Molimo vas da proverite ove politike pre nego što ostavite bilo kakve lične podatke na njihovim veb-sajtovima.

3.1.1. Podaci o putanji biranja

Kada posetite naš veb-sajt, podaci se šalju sa vašeg pretraživača na naš server. Ovi podaci nam omogućuju da optimizujemo naše usluge i da poboljšamo vaše iskustvo na našim veb-sajtovima i aplikacijama. Podatke automatski prikupljamo i skladištimo mi ili treća lica u naše ime.

Možemo da prikupljamo informacije o vašem računaru radi administracije sistema i da prenosimo zbirne informacije za potrebe interne marketinške analize. To su podaci o aktivnostima i obrascima pretraživanja naših korisnika i mogu da obuhvate sledeće:

· IP adresu posetioca

· Datum i vreme posete

· Referentnu URL adresu (sajt sa kojeg je posetilac upućen)

· Posećene stranice i kretanje korisnika na našem veb-sajtu

· Informacije o korišćenom pretraživaču (vrsta, verzija, operativni sistem, itd.)

3.1.2. Kolačići

Na našem veb-sajtu koristimo kolačiće. Molimo vas da pročitate našu Politiku o kolačićima da biste saznali više o našem korišćenju kolačića i politici privatnosti učesnika čije alatke za veb analizu koristimo ili čije softverske priključke smo integrisali u naše veb-sajtove.

3.1.3. Tehnologije ponovnog ciljanja

Naš veb-sajt i (mobilne) aplikacije koriste tehnologije ponovnog ciljanja. Ovo nam omogućava da se reklamiramo direktno i lično posetiocima koji su već pokazali interesovanje za naše proizvode i/ili prodavnicu preko naših partnerskih veb-sajtova.

Takođe radimo i sa kompanijama koje koriste tehnologije praćenja radi postavljanja reklama u naše ime širom interneta. Ove kompanije mogu da prikupljaju informacije o vašim posetama našim veb-sajtovima ili (mobilnim) aplikacijama, kao i o vašoj/vašim interakciji/interakcijama sa našim vezama, uključujući i oglašavanje.

Tehnologije ponovnog ciljanja analiziraju vaše kolačiće i prikazuju reklame na osnovu vašeg prethodnog surfovanja Internetom. Za više informacija o kolačićima, molimo vas da pogledate odeljak 3.1.2. ove politike o privatnosti.

3.2. Podaci koje vi dajete

Pored podataka koji se prikupljaju automatskim putem (vidi 3.1), takođe obrađujemo i podatke koje ste nam vi dali. Ovo obuhvata, ali nije ograničeno na sledeće:

· Lične podatke koji identifikuju vas kao pojedinca, odnosno vaše podatke za kontakt, način oslovljavanja, uključujući vaše ime i prezime(na), datum venčanja, datum kada smo dobili podatke, fotografiju, adresu(e) na koju vam stižu računi, poštanski broj, datum rođenja, pol, broj telefona, imejl adresu, podatke o kreditnoj i debitnoj kartici. Ako navedete lične podatke o nekoj drugoj osobi, molimo vas da se proverite da li imate pravo da ove informacije podelite sa nama.

· Informacije koje dajete prilikom registracije PANDORA naloga.

· Informacije koje dajete kada kreirate Listu želja, čuvate vaše veličine, čuvate kreacije, čuvate vaše omiljene prodavnice, čuvate vašu listu nakita, čuvate vašu listu ESSENCE KOLEKCIJE.

· Informacije koje dajete kada učestvujete na konkursu ili u promociji koje sponzoriše PANDORA Grupa ili PANDORA A/S.

· Informacije koje dajete preko trećih lica kao što je Facebook i WeChat.

· Informacije koje otpremate ili delite preko našeg sajta korišćenjem naših usluga.

· Ako ste kreirali onlajn nalog kod nas: postavke i interesovanja koji se čuvaju na ovom profilu (molimo vas da pogledate dole za više informacija u vezi sa ovim profilima).

· Ako nas kontaktirate, možemo da sačuvamo zapis o toj prepisci.

· Ako nas kontaktirate da biste nas izvestili o problemu u vezi sa našim sajtom ili radi tehničke i/ili korisničke podrške, možemo da sačuvamo zapis o toj prepisci ili razgovoru.

· Ako se odlučimo da učestvujemo u bilo kakvom postupku Alternativnog rešavanja spora (ADR) kojem se može pristupiti preko platforme za Onlajn rešavanje sporova (ODR), možemo da obelodanimo lične podatke Evropskoj komisiji koja je u svojstvu operatora ODR platforme, i bilo kom provajderu ADR-a koji je imenovan za rešavanje tog spora.

Takođe, možemo da vas zamolimo da popunite ankete koje koristimo za potrebe istraživanja, mada niste u obavezi da na njih odgovorite. Sve ove podatke odlikuje činjenica da ste ih dobrovoljno dali. Ove informacije koristimo za potrebe koje su navedene u ovoj politici privatnosti. Svoje lične podatke možete da izmenite u bilo kom trenutku ili da se usprotivite njihovoj daljoj obradi (Molimo vas da pogledate Odeljak 7).

4. Kako se obrađuju prikupljeni podaci?

Kada ste registrovali PANDORA nalog za člana Kluba PANDORA, vaše lične podatke možemo da obradimo na sledeće načine:

· Da obezbedimo da sadržaj sa našeg sajta bude prikazan na vašem računaru na najefikasniji mogući način.

· Za potrebe koje se odnose na vašu porudžbinu, npr. da vas obavestimo o statusu vaše porudžbine ili dostave; da ispunimo vaše zahteve, kao što je odgovaranje na pitanje u vezi sa našim proizvodima; da vam pomognemo da pronađete prodavnicu u vašoj blizini; da ispunimo vašu porudžbinu; da obradimo vašu platnu karticu i/ili da vam pružimo korisničku uslugu. Vaše podatke možemo da koristimo da bismo proverili vašu kreditnu sposobnost, za šta možemo da koristimo treća lica.

· Da potvrdimo vaš identitet i odgovorimo na svaki upit koji nam možete postaviti; da obradimo vaš zahtev i da vam pružimo najbolju moguću uslugu.

· Da ispunjavamo naše obaveze iz ugovora koji smo sklopili sa vama.

· Da vam omogućimo da učestvujete u interaktivnim funkcijama naše(ih) usluge(a) kada se za to odlučite.

· Da vas obaveštavamo o promenama u vezi sa našim uslugama, odredbama, uslovima i politikama, i/ili drugim informacijama administrativnog tipa.

· Da vam omogućimo pogodnosti i usluge kao vlasniku PANDORA naloga ili korisniku naših usluga (npr. Klub PANDORA).

· Da vodimo i održavamo našu evidenciju.

· Da upravljamo vašim nalogom člana Kluba PANDORA.

· Da čuvamo bilo koju Listu želja koju možete da kreirate i da vam omogućimo da vašu Listu želja podelite sa drugima.

· Da sačuvamo vašu veličinu prstena i narukvice i da vam omogućimo da ih podelite sa drugima.

· Da vam omogućimo da šaljete imejlove drugima preko naše opcije „pošalji prijatelju“.

· Da vam omogućimo da učestvujete u nagradnim igrama, konkursima i sličnim promocijama kao i da upravljamo takvim aktivnostima. Neke od ovih aktivnosti imaju dodatna pravila koja bi mogla da sadrže dodatne informacije o tome kako koristimo i obelodanjujemo vaše lične podatke.

· Prilagođavanjem sadržaja na našim veb-sajtovima vama kako bismo vam pripremili personalizovane ponude.

· Sprečavanjem i/ili otkrivanjem bilo kakve zloupotrebe ili prevare.

· Uz vašu dozvolu, možemo da vas kontaktiramo direktno preko podataka koje ste nam dali (npr. redovnom poštom, imejlom, SMS-om, telefonom ili bilo kojim drugim elektronskim sredstvima) za potrebe marketinga, oglašavanja i istraživanja tržišta. Na primer, ovo obuhvata informacije koje se odnose na PANDORA proizvode, aktivnosti e-trgovine, specijalne ponude i promocije, kao i informacije o otvaranju i aktivnostima lokalnih prodavnica. Da bismo mogli da vas kontaktiramo zbog informacija koje su za vas posebno interesantne, vaša celokupna interakcija sa kompanijom PANDORA (kao na primer, ali bez ograničenja, vaša kupovina u našim onlajn prodavnicama i u PANDORA fizičkim prodavnicama; vaše korišćenje programa lojalnosti; vaše ocene i komentari o proizvodima; istorija vašeg kontaktiranja naše korisničke usluge; rezultati vašeg kliktanja/otvaranja našeg biltena, vaše ponašanje u surfovanju (veb praćenje); vrste biltena za koje ste prijavljeni; vaše učešće u promocijama i događajima; vaša interakcija sa mobilnim aplikacijama i korišćenje istih) biće zbirno analizirana i korišćena. Vaše lične podatke možemo da koristimo za potrebe marketinga, oglašavanja i istraživanja tržišta. U odeljku 7 ćete pronaći informacije o svojim pravima, npr. o tome kako da povučete vašu saglasnost ili da izmenite vaše lične podatke.

4.1. Kada posetite jedan od veb-sajtova kompanije PANDORA, vaši lični podaci mogu biti obrađeni na sledeće načine:

· Analitikom sadržaja, A/B ispitivanja i pretraživanja proizvoda

· Analitikom izvora saobraćaja

· Analitikom interne pretrage

· Analitikom kupovine

· Analitikom uređaja

· Marketinškim ponovnim ciljanjem

5. Pravna osnova

Kada kupujete nešto u našoj onlajn prodavnici, kada kreirate nalog kod nas, ili sklapate bilo koji drugi oblik ugovora sa nama, mi ćemo obraditi vaše uobičajene lične podatke u tu konkretnu svrhu. Takođe, možemo i da obradimo vaše uobičajene lične podatke ako npr. imate upit ili slično koji prethodi vašoj odluci da sklopite ugovor sa nama.

Pravna osnova po kojoj možemo da obradimo vaše lične podatke je navedena u Članu 6.1, b) Regulative EU o ličnim podacima (EU) 2016/679 (GDPR), jer nam je obrada vaših podataka neophodna da bismo ispunili naš ugovor sa vama ili da bismo odgovorili na vaše upite i slično, pre zaključenja ugovora.

Takođe, možemo da obrađujemo vaše standardne lične podatke na osnovu propisa iz GDPR-a, Član 6 1, f) osim kada su vaša prava na privatnost i zakonske slobode iznad naših interesa. Naš interes je legitiman u obradi vaših ličnih podataka (ime i imejl adresa) i za marketinške i za analitičke potrebe. Naš legitimni interes se zasniva na vašim podešavanjima tako da možemo bolje da prilagodimo našu ponudu vama – i da na kraju ponudimo proizvode i usluge koji bolje ispunjavaju vaše potrebe i želje. Pored ovoga, imamo i legitimni interes u obradi vaših ličnih podataka za analitičke potrebe.

6. Obelodanjivanje ličnih podataka

Postupanje sa vašim podacima sa najvećom pažnjom i poverljivošću je jedan od naših osnovnih principa. Ako to zahteva zakon, vaši podaci mogu da budu obelodanjeni trećim licima. Mi koristimo pružaoce usluga i obrađivače podataka koji će obrađivati podatke u naše ime. Ove usluge obuhvataju usluge potvrđivanja identiteta, hostinga i održavanja, usluge analize, usluge slanja imejlova, usluge isporuke, usluge obrade platnih transakcija, proveru likvidnosti, adrese i imejla. Ova treća lica su naši obrađivači podataka i mogu da obrađuju lične podatke samo u onoj meri u kojoj je to neophodno da bi se isporučile njihove usluge. Naši obrađivači podataka su ugovorom obavezani da postupaju sa takvim informacijama uz najstrožu poverljivost. Zabranjeno im je da koriste podatke na bilo koji drugi način osim kako se zahteva. Preduzete su neophodne mere da bi se obezbedilo da naši obrađivači podataka, uključujući pružaoce usluga i ostale obrađivače koji rade u ime kompanije PANDORA, podrže i zaštite poverljivost vaših podataka.

Neki od naših obrađivača podataka se nalaze izvan EU/EAA. Shodno ovome, vaše podatke ćemo razmeniti sa zemljama izvan EU/EAA. Međutim, ove informacije ćemo pružati samo na osnovu ispunjenja važećih zahteva od strane primaoca, uključujući sledeće:

· Zemlja o kojoj je reč smatra se bezbednom trećom zemljom.

· Dobavljač o kojem je reč saglasan je sa Modelom ugovora Evropske komisije za prenos ličnih podataka u treće zemlje.

· Dobavljač o kojem je reč sertifikovan je u skladu sa Članom 40 GDPR-a; ili

· Dobavljač o kojem je reč ima skup odobrenih Obavezujućih korporativnih pravila.

Može se desiti da našim partnerima u anonimnom obliku obelodanimo podatke koji nisu lične prirode. Takvi podaci koji nisu lične prirode mogu da sadrže informacije o broju posetilaca na veb-sajtu ili (mobilnoj) aplikaciji tokom određenog vremenskog perioda.

Imajte u vidu da će sve informacije koje objavljujete ili obelodanjujete kroz svoju interakciju sa kompanijom PANDORA (npr. lični podaci koji se nalaze na fotografijama, u pričama, komentarima i video zapisima koje prilažete) postati javne informacije i da mogu da budu dostupne posetiocima sajta kao i široj javnosti.

Vaše informacije možemo da obelodanimo u onoj meri u kojoj smo obavezani da obelodanimo ili podelimo vaše lične podatke da bismo ispunili zakonsku obavezu ili naloge Suda ili bilo kog drugog tela nadležnog zakonodavstva, ili da bismo sproveli ili primenili našu politiku privatnosti i druge sporazume; ili da bismo zaštitili prava, imovinu ili bezbednost PANDORA A/S ili PANDORA Grupe, naših zaposlenih, naših kupaca ili drugih. Ovo obuhvata razmenu informacija sa drugim kompanijama i organizacijama za potrebe zaštite od prevara i smanjenja kreditnog rizika.

Ako se odlučimo da učestvujemo u bilo kakvom postupku Alternativnog rešavanja spora (ADR) kojem se može pristupiti preko platforme za Onlajn rešavanje sporova (ODR), vaše lične podatke možemo da obelodanimo Evropskoj komisiji, kao operatoru ODR platforme, i bilo kom pružaocu ADR usluge koji je imenovan za rešavanje tog spora.

7. Vaša prava

Ako nam dajete vaše lične podatke preko naših veb-sajtova ili drugim kanalima, to činite na isključivo dobrovoljnoj osnovi. Ako odlučite da ne želite da date tražene informacije, možda vam neće biti na raspolaganju razne pogodnosti za klijente. U određenim slučajevima, samo ona lica koja nam pruže zahtevane lične podatke mogu da naručuju proizvode, da koriste određene usluge i da na druge načine imaju korist od naših aktivnosti i ponuda koje su dostupne na našem veb-sajtu i (mobilnim) aplikacijama. Nudimo različite opcije, zavisno od konkretnih okolnosti, da bismo vam pomogli da zadržite kontrolu nad vašim podacima. Ove opcije mogu da obuhvate prikazivanje i uređivanje vaših podataka onlajn. Takođe je moguće da se odjavite sa usluga ili da obrišete korisničke naloge ili da primate informacije o podacima koji se čuvaju.

Svojim ličnim podacima možete da pristupite i da ih menjate bilo kada tako što ćete se prijaviti na svoj nalog na www.pandora.net i uneti podatke o profilu svog naloga. Kliknite na „Moj profil“ ili „Moj nalog“ da biste dobili pristup svojim ličnim podacima.

Ako je došlo do promene bilo koje informacije koju ste nam dali, npr. ako ste promenili svoju imejl adresu ili druge kontakt detalje, ili ako želite da otkažete svoju registraciju kod nas, molimo vas da nas o tome obavestite tako što ćete urediti svoje podatke na stranicama Moj profil“ ili „Moj nalog“ ili tako što ćete nam poslati imejl u kojem ćete navesti te izmene na: Info@e-pandora.com.rs 

Uglavnom, imate sledeća prava:

7.1. Pravo da zahtevate pristup vašim ličnim podacima

Imate pravo da dobijete pristup nekim od ličnih podataka koje ste dali kompaniji PANDORA. Pojedinosti informacija o vama koje imamo i obrađujemo, uključujući svrhu u koju se koriste, možete zahtevati tako što ćete nam pisati na Info@e-pandora.com.rs.

Svojim ličnim podacima možete da pristupite i tako što ćete se prijaviti na vaš PANDORA nalog preko www.pandora.net i uneti podatke o profilu vašeg naloga. Kliknite na „Moj profil“ ili „Moj nalog“ da biste dobili pristup svojim ličnim podacima.

7.2. Pravo da izmenite i/ili izbrišete svoje lične podatke

Imate pravo da zahtevate ispravku, dodavanje, brisanje ili blokadu vaših sačuvanih ličnih podataka. Molimo da nas kontaktirate ovde.

7.3. Pravo da ograničite obradu vaših ličnih podataka.

U posebnim okolnostima, imate pravo da ograničite obradu vaših ličnih podataka. Da biste zatražili ograničenje, molimo da nas kontaktirate ovde.

7.4. Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da primate vaše lične podatke (koji se odnose samo na vas) u strukturiranom, uobičajenom i mašinski-čitljivom formatu („prenosivost podataka“), i imate pravo da prenesete ove podatke na drugi kontroler podataka. Molimo da nas kontaktirate ovde.

7.5. Pravo da se usprotivite obradi vaših ličnih podataka i da se odjavite

Imate pravo da zatražite od nas da ne obrađujemo vaše lične podatke kada se obrada zasniva na legitimnom interesu koji PANDORA sledi, npr. za marketinške potrebe. U ovoj politici privatnosti obaveštavaćemo vas ako nameravamo da koristimo vaše podatke u takvu svrhu ili ako nameravamo da obelodanimo vaše informacije bilo kom trećem licu u takvu svrhu. Vaše pravo da se usprotivite možete da sprovedete bilo kada tako što ćete nas kontaktirati na: Info@e-pandora.com.rs  ili pisanim putem na poštansku adresu koja se nalazi na kraju ovog dokumenta.

Imejlovi koje vam PANDORA šalje a koji sadrže bilten ili marketinški material, uključuju i opciju da se odjavite tako što ćete slediti uputstva navedena u imejlu. Ako ne želite da primate imejlove od nas, možete jednostavno kliknuti na hipelink za odjavljivanje i mi ćemo prestati da vam šaljemo imejlove.

Za sve ostale vrste poruka koje možete da primate od nas, kao što su objave u vezi sa održavanjem ili obaveštenja administrativne prirode, njihov prijem se može prekinuti samo brisanjem naloga. Ove poruke su obavezan deo korisničkog naloga i s tim u vezi korišćenja našeg veb-sajta i (mobilnih) aplikacija. Da biste izbrisali svoj nalog, kontaktirajte Info@e-pandora.com.rs .

7.6. Pravo da bilo kada povučete vašu saglasnost

Imate pravo da bilo kada povučete vašu saglasnost za našu obradu vaših ličnih podataka. Povlačenje saglasnosti ipak neće uticati na zakonitost obrade koja je zasnovana na saglasnosti pre njenog povlačenja. Da biste povukli svoju saglasnost, kontaktirajte nas na Info@e-pandora.com.rs .

Ako želite da povučete svoju saglasnost za primanje promotivnih obaveštenja i ponuda uopšte, uključujući putem redovne pošte, imejla, SMS-a, telefona ili bilo kojim drugim elektronskim putem, to možete da učinite bilo kada pisanim putem na PANDORA Grupu, sa naznakom „Zaštita podataka“, ili slanjem imejla na Info@e-pandora.com.rs . Ukoliko imamo bilo kakvih nedoumica u vezi sa vašim identitetom, možemo zatražiti od vas da se identifikujete.

7.7. Uslovi i/ili ograničenja u vezi sa vašim pravima

Mogu da postoje uslovi ili ograničenja u vezi sa vašim prethodno navedenim pravima. Stoga, nismo u mogućnosti da garantujemo vaše pravo na prenosivost podataka jer to zavisi od konkretnih okolnosti aktivnosti obrade.

8. Zadržavanje vaših ličnih podataka

PANDORA neće zadržavati vaše lične podatke duže nego što je to neophodno za potrebe za koje se obrađuju u okviru sledećih aktivnosti obrade:

Članovi Kluba

- Ima članstvo u Klubu

- Može da ima nalog

- Prijavio se za Bilten pre pristupanja Klubu

Kako definišemo neaktivnog člana Kluba?

Neaktivni član Kluba je neko ko ne učestvuje kod nas: prijavljivanjem u Klub, kupovinom ili na veb-sajtu ili u prodavnici kompanije PANDORA, otvorio je i kliknuo na imejl u periodu od najviše 5 godina od poslednjeg uključivanja.

Koji lični podaci će biti izbrisani ako je član Kluba neaktivan?

Svi lični podaci, kao što su: ime, imejl adresa, adresa, poštanski broj, godišnjice, pol, broj telefona, datum rođenja, lista želja, moje veličine, podaci o kupovini (ako nije u suprotnosti sa lokalnim zakonom), itd. Kompletno brisanje

Kada će lični podaci biti izbrisani?

Lični podaci će biti izbrisani ako je član Kluba bio neaktivan najviše pet godina.

Koji lični podaci će biti sačuvani nakon perioda od 5 godina neaktivnosti?

Lični podaci se neće čuvati osim ako to zahteva lokalni zakon.

Kako brišemo lične podatke?

Globalni IT sektor će na tromesečnom nivou ručno brisati lične podatke. Lični podaci će biti izbrisani u svim IT sistemima.

Bilten

- Bez članstva u Klubu

- Bez naloga

- Prijavljen za bilten (npr. preko onlajn kanala za odjavljivanje gostiju, unos putem maloprodaje, itd.)

Kako definišemo neaktivnog primaoca Biltena?

Neaktivni primalac Biltena je lice koje nije otvorilo i kliknulo na imejl u periodu od najviše 24 meseca. Ako primalac biltena obavi kupovinu ili u prodavnici ili onlajn ili se prijavi u Klub, on/ona automatski dobija novi status Kupca, vidi dole, i prema tome sledi definiciju neaktivnosti ovog novog statusa.

Koji lični podaci će biti izbrisani ako je primalac Biltena neaktivan?

Svi lični podaci, kao što su: ime, pol, imejl, adresa i postavke proizvoda biće izbrisani. Kompletno brisanje.

Kada će lični podaci biti izbrisani?

Lični podaci će biti izbrisani ako je primalac Biltena bio neaktivan najviše 24 meseca.

Koji lični podaci će biti sačuvani nakon perioda od 3 godine neaktivnosti?

Lični podaci se neće čuvati osim ako to zahteva lokalni zakon.

Kako brišemo lične podatke?

Globalni IT sektor će na tromesečnom nivou ručno brisati lične podatke. Lični podaci će biti izbrisani u svim IT sistemima.

Nalog sa članstvom u Klubu

Neko ko je aktivno kreirao nalog sa članstvom u Klubu onlajn. To što ima nalog ne znači da je obavio kupovinu.

Kako definišemo neaktivnog vlasnika naloga?

Neaktivni nalog je neko ko nije uključen kod nas ili kupovinom u prodavnici ili onlajn na PANDORA veb-sajtu dok je kreirao nalog, nije se prijavio se na svoj nalog, otvorio i kliknuo na imejl u periodu od najviše 5 godina od poslednjeg uključivanja.

Koji lični podaci će biti izbrisani ako je vlasnik naloga neaktivan?

Svi lični podaci, kao što su: ime, imejl adresa, adresa, poštanski broj, pol, broj telefona, godišnjice, datum rođenja, lista želja, podaci o kupovini. Ovo podrazumeva kompletno brisanje.

Kada će lični podaci biti izbrisani?

Lični podaci će biti izbrisani ako je vlasnik naloga bio neaktivan najviše pet godina.

Koji lični podaci će biti sačuvani nakon perioda od 5 godina neaktivnosti?

Lični podaci se neće čuvati osim ako to zahteva lokalni zakon.

Kako brišemo lične podatke?

Globalni IT sektor će na tromesečnom nivou ručno brisati lične podatke. Lični podaci će biti izbrisani u svim IT sistemima.

Kupovina – bez naloga / odjavljivanje gostiju

Neko ko je obavio kupovinu ili onlajn ili oflajn bez kreiranja naloga

Kako definišemo neaktivnog kupca?

Neaktivni kupac je neko ko se nije uključio kod nas: kupovinom ili u prodavnici ili na veb-sajtu kompanije PANDORA dok je kreirao nalog, prijavljivanjem u nalog, otvorio i kliknuo na imejl u periodu od najviše 5 godina od poslednjeg angažovanja.

Koji lični podaci će biti izbrisani ako je kupac neaktivan?

Svi lični podaci, kao što su: ime, imejl adresa, adresa, poštanski broj, pol, broj telefona, datum rođenja, podaci o kupovini. Ovo podrazumeva kompletno brisanje.

Kada će lični podaci biti izbrisani?

Lični podaci će biti izbrisani ako je kupac bio neaktivan najviše pet godina.

Koji lični podaci će se biti sačuvani nakon perioda od 5 godina neaktivnosti?

Lični podaci se neće čuvati osim ako to zahteva lokalni zakon.

Kako brišemo lične podatke?

Globalni IT sektor će na tromesečnom nivou ručno brisati lične podatke. Lični podaci će biti izbrisani u svim IT sistemima.

Veb-posetioci – IP adresa

Neko ko je posetio naš veb-sajt.

Kako definišemo neaktivne posetioce?

Neaktivni posetilac je neko ko nije posetio naš veb-sajt 24 meseca.

Koji lični podaci će biti izbrisani ako je kupac neaktivan?

Svi podaci koje smo prikupili u vezi sa posetom našem veb-sajtu. Kao na primer:

- Analitika sadržaja, A/B ispitivanja i pretraživanja proizvoda

- Analitika izvora saobraćaja

- Analitika interne pretrage

- Analitika kupovine

- Analitika uređaja

- Marketinško ponovno ciljanje

Kada će lični podaci biti izbrisani?

Lični podaci će biti izbrisani 25 meseci nakon prikupljanja.

Koji lični podaci će se biti sačuvani nakon perioda od 25 meseci neaktivnosti?

Lični podaci se neće čuvati osim ako to zahteva lokalni zakon.

Kako brišemo lične podatke?

Podaci će biti automatski izbrisani nakon 25 meseci.

9. Bezbednost informacija i integritet podataka

Preduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da bismo zaštitili lična podatke od slučajnog ili nezakonskog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog korišćenja, obelodanjivanja ili pristupa, a posebno tamo gde obrada obuhvata prenos podataka preko mreže, i od svih drugih nezakonskih oblika obrade i zloupotrebe.

PANDORA koristi treća lica kao obrađivače podataka za prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka. Svi obrađivači podataka koji su imenovani od strane kompanije PANDORA će obrađivati samo lične podatke u skladu sa instrukcijama kompanije PANDORA, i zakonski su obavezni da se pridržavaju strogih bezbednosnih procedura kada obrađuju lične podatke.

9.1. Bezbednost informacija

PANDORA može da angažuje treća lica za prikupljanje ličnih podataka u njeno ime. U takvim slučajevima, ova treća lica podležu ugovorima o poverljivosti i obradi podataka i primaju instrukcije od kompanije PANDORA da se u potpunosti pridržavaju Politike privatnosti kompanije PANDORA.

Tamo gde smo vam dodelili, ili gde ste sami izabrali, lozinku koja vam omogućuje pristup određenim delovima našeg sajta, odgovorni ste za čuvanje poverljivosti ove lozinke. Molimo vas da svoju lozinku ne ne dajete nikome.

Nažalost, prenos informacija preko Interneta nije u potpunosti bezbedan. Mada činimo sve da zaštitimo vaše lične podatke, ne možemo da garantujemo bezbednost vaših podataka koji se prenose do našeg sajta; bilo kakav prenos se vrši na sopstveni rizik. Kada primimo vaše informacije, primenjujemo stroge procedure i stroge bezbednosne mere kako bismo pokušali da sprečimo neovlašćen pristup.

9.2. Društvene mreže

Naš veb-sajt i (mobilne) aplikacije nude vam priključke sa raznih društvenih mreža. Ako se odlučite za interakciju sa društvenom mrežom, vaša aktivnost na našem veb-sajtu ili na (mobilnim) aplikacijama će takođe biti dostupna društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter.

Ako ste se prijavili na sajt neke od ovih društvenih mreža tokom vaše posete jednom od naših veb-sajtova ili (mobilnih) aplikacija, sajt te društvene mreže može da doda ovu informaciju vašem profilu. Ako stupate u interakciju sa nekim od priključaka društvenih mreža, ova informacija će biti preneta na sajt te društvene mreže. Ukoliko ne želite ovakav prenos podataka, molimo vas da se odjavite sa sajta društvene mreže pre nego što uđete na jedan od naših veb-sajtova ili (mobilnih) aplikacija. Mi ne možemo da sprečimo ovo prikupljanje podataka i prenos informacija preko priključaka društvenih mreža. Molimo vas da pažljivo pročitate politiku privatnosti tih socijalnih mreža radi detaljnih informacija o njihovom prikupljanju i prenosu ličnih podataka, vašim pravima, i o tome kako možete da na zadovoljavajući način podesite podešavanja u vezi sa privatnošću.

Pored ovoga, da bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo i doživljaj brenda, vaše podatke možemo da prosledimo trećem licu (npr. Facebook) radi obrade u skladu sa propisima o zaštiti podataka i privatnosti.

Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter: http://twitter.com/privacy

Google+: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

9.3. Usluge geolokacije

Usluge u vezi sa opcijom omogućavanja lokacije mogu da se koriste kod nekih od naših (mobilnih) aplikacija. Ako koristite ove (mobilne) aplikacije, one mogu da dobijaju informacije o vašoj stvarnoj lokaciji, kao što su GPS signali koje šalje mobilni uređaj ili informacije koje mogu da se koriste za približno određivanje lokacije. Ove usluge u vezi sa lokacijom možete omogućiti ili onemogućiti u podešavanjima vašeg uređaja ili pretraživača.

Mi koristimo servise Google Maps i Baidu Maps da bismo vam pomogli u lociranju najbliže PANDORA prodavnice. Da bismo vam olakšali ovu pretragu, učitavamo sliku sa Google Maps ili Baidu Maps, i čuvamo podatke o putanji i sliku mape na našem serveru.

Za više informacija o Google Maps i njihovoj politici privatnosti, molimo vas da pogledate:

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Za više informacija o Baidu Maps i njihovoj politici privatnosti, molimo vas da pogledate:

https://map.baidu.com/zt/client/service/index.html

10.Posledice neobelodanjivanja ličnih podataka

Nije moguće kreirati PANDORA nalog za članstvo u Klubu PANDORA ili obaviti kupovinu na PANDORA veb-sajtu ako niste u mogućnosti da nam pružite zahtevane informacije.

11.Kontakt podaci

Slobodno nam se obratite ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa našom politikom privatnosti ili obradom vaših ličnih podataka.

Kontrolor podataka:

PANDORA A/S

Privacy@Pandora.net

Korisnički servis

[upišite imejl adresu]

[upišite broj telefona]

Alternativno, kompaniju PANDORA možete kontaktirati na:

PANDORA A/S
Havneholmen 17-19
1561 Kopenhagen V
Danska
imejl: privacy@pandora.net

12.Žalbe

Žalbe treba podneti direktno Danskom nadzornom organu za zaštitu podataka:

Danska Agencija za zaštitu podataka

Borgergade 28, 5. sprat
1300 Kopenhagen K
Danska
Tel.: +45 3319 3200
imejl: dt@datatilsynet.dk

13.Izmene ove politike

PANDORA se obavezuje da će se pridržavati osnovnih principa zaštite privatnosti i podataka. Stoga, redovno vršimo proveru naše politike privatnosti da bismo je ažurirali i usaglašavali sa principima zaštite privatnosti i podataka. Ova politika privatnosti se može povremeno menjati kako bi pratila razvoj i mogućnosti u pogledu Interneta i kako bi ostala u skladu sa važećim zakonodavstvom. Bilo kakve izmene koje bi mogli da izvršimo u našoj politici privatnosti u budućnosti biće postavljene na ovoj stranici i, tamo gde je to prikladno, o njima vas možemo obaveštavati putem imejla.

Poslednje ažuriranje: maj 2018. godine

PODELITE NA

Sakrijte stavke na svojoj listi želja pre nego što je podelite sa drugima
Ostvarite svoje želje
Lista želja je prazna

Učlanite se u Klub PANDORA danas i počnite da koristite svoju listu želja

Počnite danas da dodajete stavke svojoj listi želja

Nađi
Dodaj
Stavka je dodata
Moja lista želja Pregledajte svoju listu želja
Ne prikazuj više ovu poruku